Připojení USB (universal serial bus) zpravidla slouží k připojení zařízení, jako jsou myši, klávesnice, skenery, tiskárny, webové kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony a externí pevné disky k počítači. Připojení USB rozpoznáte podle symbolu, který se v počítači obvykle zobrazí

Obrázek symbolu připojení zařízení USB
Symbol připojení USB

K řadě zařízení je nutné připojit kabel USB, než je bude možné zapojit do portu USB v počítači. Jiná zařízení USB, jako jsou starší myši a tiskárny, mají kabel USB trvale připojený. A některá zařízení USB, například jednotky USB Flash, jsou vybaveny integrovaným konektorem, který umožňuje jejich přímé zapojení do portu USB v počítači bez kabelu.

Zařízení USB patří k zařízením, jejichž připojení k počítači je nejsnazší. Při prvním připojení zařízení, které se zapojuje do portu USB, systém Windows automaticky označí zařízení a nainstaluje ovladač pro dané zařízení. Ovladače počítači umožňují komunikaci s hardwarovými zařízeními. Bez ovladače nebude zařízení USB připojené k počítači, například myš nebo webkamera, správně fungovat.

Než začnete instalovat zařízení

Projděte si pokyny dodané se zařízením a zjistěte z nich, zda není nutné nainstalovat ovladač ještě před připojením zařízení. I když to systém Windows zpravidla provede automaticky při připojení nového zařízení, některá zařízení vyžadují ruční instalaci ovladačů. V těchto případech výrobce k zařízení přikládá disk se softwarem a pokyny pro instalaci ovladače před zapojením zařízení.

Pokud jste se zařízením USB obdrželi software od výrobce, zkontrolujte, zda je kompatibilní s touto verzí systému Windows. V případě, že kompatibilní není nebo že u něj není uvedeno, pro které verze systému Windows je určen, zkuste zařízení nejprve zapojit a počkejte, zda systém Windows nenajde kompatibilní ovladač.

Je-li toto doporučení v rozporu s pokyny dodanými se zařízením, řiďte se pokyny dodanými se zařízením.

Zapojení a zapnutí zařízení

Chcete-li nainstalovat jakékoli zařízení USB, stačí je připojit k počítači. Některá zařízení USB obsahují spínače napájení, které můžete před připojením zapnout. Pokud zařízení používá napájecí kabel, připojte je k napájecímu zdroji. Potom je zapněte a teprve pak připojte k počítači.

Dále určete, ke kterému portu USB zařízení připojíte. Má-li počítač porty USB vpředu, doporučujeme po zařízení, která chcete často připojovat a odpojovat, použít některý z těchto portů. (Při příštím připojení zařízení budete moci použít libovolný port.)

Obrázek typického kabelu a portu USB
Typický kabel a port USB

Připojte zařízení k portu USB. Pokud systém Windows najde a nainstaluje ovladač zařízení automaticky, budete upozorněni, až bude zařízení připraveno k použití. V opačném případě se zobrazí výzva k vložení disku s ovladačem.

Obrázek zprávy oznamující dokončení instalace zařízení
Windows vás upozorní na úspěšnou instalaci zařízení.

Po dokončení instalace si prostudujte informace dodané se zařízením a zjistěte, zda je třeba instalovat další software.

Příležitostně se může stát, že systém Windows nerozpozná zařízení USB, ke kterému jste nedostali disk s ovladačem. V takovém případě se můžete pokusit najít ovladač zařízení na webu. Začněte na webových stránkách výrobce zařízení - často zde najdete oddíl "Support" (Podpora), odkud se dají ovladače stáhnout. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Informace o přehrávání videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Connect devices to your computer.

Tipy

  • Ujistěte se, že je zařízení dostatečně napájené. Pokud zařízení připojené k rozbočovači USB nefunguje správně, zkuste je připojit přímo k jednomu z portů USB počítače. Některé porty v rozbočovači USB, monitoru nebo jiném zařízení, které je připojené k počítači, nemusí poskytovat dostatek napájení na podporu zařízení.

    Menší zařízení, jako například jednotky USB Flash nebo myši, a zařízení s vlastními napájecími kabely (například tiskárny) obvykle bez problémů fungují po připojení k nenapájenému rozbočovači USB. Některá zařízení vyžadující více energie, jako jsou skenery napájené prostřednictvím portu USB a webové kamery, potřebují ke správné funkci rozbočovač s vlastním napájecím kabelem.

  • Ujistěte se, že je zařízení zapojené do správného portu USB. Zařízení přenášející velká množství informací (jako jsou externí pevné disky, skenery a videokamery) fungují nejlépe, jsou-li připojena k vysokorychlostním portům USB 2.0. Některé starší počítače mohou mít pouze porty USB 1.x nebo kombinaci portů USB 1.x a 2.0. Vyžaduje-li zařízení pro správnou funkci vysokorychlostní port, zjistěte v informacích dodaných s počítačem, zda použitý port podporuje standard USB 2.0. Pokud má počítač pouze porty USB 1.x, lze přidat porty USB 2.0 instalací karty USB 2.0 do počítače.

Odpojení zařízení

Většinu zařízení USB lze odebrat a odpojit. Při odpojování paměťových zařízení, například jednotek USB Flash, se před odebráním ujistěte, že počítač dokončil ukládání informací na zařízení. Pokud je zařízení vybaveno kontrolkou činnosti, počkejte s odpojením až několik sekund poté, co kontrolka přestane blikat.

Pokud v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu uvidíte ikonu Bezpečně odebrat hardware Zobrazit definici, můžete jejím prostřednictvím zjistit, zda zařízení dokončila všechny probíhající operace a jsou připravena k odebrání. Klikněte na ikonu. Zobrazí se seznam zařízení. Klikněte na zařízení, které chcete odebrat. Systém Windows zobrazí upozornění, že je bezpečné zařízení odebrat.

Poznámka:

  • Zařízení lze rovněž bezpečně odebrat ze složky Počítač. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Počítač, klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které chcete odebrat, a pak klikněte na položku Vysunout.


Potřebujete další pomoc?