Klávesové zkratky Internet Exploreru


Pomocí klávesových zkratek aplikace Internet Explorer můžete provádět mnoho různých úkolů velmi rychle nebo můžete pracovat bez použití myši.

Zobrazit vše

Zobrazení a procházení webových stránek

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení a prohlížení webových stránek

Akce
Kombinace kláves

Zobrazení nápovědy

F1

Přepnutí mezi normálním a celoobrazovkovým zobrazením okna prohlížeče

F11

Přechod k dalším položkám webové stránky, na panel Adresa nebo na panel Oblíbené

TAB

Přechod k předchozím položkám webové stránky, na panel Adresa nebo na panel Oblíbené

SHIFT+TAB

Spuštění procházení pomocí kurzoru

F7

Přechod na domovskou stránku

ALT+HOME

Přechod na další stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Návrat na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Zobrazení místní nabídky pro odkaz

SHIFT+F10

Přechod k dalším rámcům nebo prvkům prohlížeče (funguje pouze při zakázaném prohlížení na záložkách)

CTRL+TAB nebo F6

Přechod k předchozím rámcům (funguje pouze při zakázaném prohlížení na záložkách)

CTRL+SHIFT+TAB

Posun směrem k začátku dokumentu

ŠIPKA NAHORU

Posun směrem ke konci dokumentu

ŠIPKA DOLŮ

Posun směrem k začátku dokumentu po větších úsecích

PAGE UP

Posun směrem ke konci dokumentu po větších úsecích

PAGE DOWN

Přechod na začátek dokumentu

HOME

Přechod na konec dokumentu

END

Hledání na aktuální stránce

CTRL+F

Obnovení aktuální webové stránky

F5

Obnovení aktuální webové stránky i v případě shody časového razítka webové verze a verze uložené místně

CTRL+F5

Zastavení stahování stránky

ESC

Otevření nového webu nebo stránky

CTRL+O

Otevření nového okna

CTRL+N

Otevření nového okna Procházení se službou InPrivate

CTRL+SHIFT+P

Duplikování záložky (otevře aktuální záložku v nové záložce)

CTRL+K

Opětovné otevření naposledy zavřené záložky

Ctrl+Shift+T

Zavření aktuálního okna (i když je otevřena jedna záložka)

CTRL+W

Uložení aktuální stránky

CTRL+S

Tisk aktuální stránky nebo aktivního rámce

CTRL+P

Aktivace vybraného odkazu

ENTER

Otevření oblíbených položek

CTRL+I

Otevření historie

CTRL+H

Otevření informačních kanálů

CTRL+J

Otevření nabídky Stránka

ALT+P

Otevření nabídky Nástroje

ALT+T

Otevření nabídky Nápověda

ALT+H

Práce se záložkami

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro práci se záložkami

Akce
Kombinace kláves

Otevření odkazů v nové záložce v pozadí

CTRL+kliknutí

Otevření odkazů v nové záložce v popředí

CTRL+SHIFT+kliknutí

Otevření nové záložky v popředí

CTRL+T

Přepnutí mezi záložkami

CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB

Zavření aktuální záložky (nebo aktuálního okna, je-li zakázáno prohlížení na záložkách)

CTRL+W

Otevření nové záložky v popředí z panelu Adresa

ALT+ENTER

Přepnutí na konkrétní číslo záložky

CTRL+n (kde n je číslo mezi 1 a 8)

Přepnutí na poslední záložku

CTRL+9

Zavření ostatních záložek

CTRL+ALT+F4

Zapnutí či vypnutí Přehledu záložek (zobrazení miniatur)

CTRL+Q

Použití přiblížení

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro přiblížení

Akce
Kombinace kláves

Zvětšit přiblížení (o 10%)

CTRL+ZNAMÉNKO PLUS

Zmenšit přiblížení (o 10%)

CTRL+ZNAMÉNKO MÍNUS

Přiblížení na 100%

CTRL+0

Použití vyhledávání

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro hledání

Akce
Kombinace kláves

Přechod do pole Hledat

CTRL+E

Otevření vyhledávacího dotazu na nové záložce

Alt+Enter

Otevření nabídky poskytovatele vyhledávání

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Použití náhledu tisku

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení náhledu a tisk webových stránek

Akce
Kombinace kláves

Nastavení možností tisku a tisk stránky

Alt+P

Změna papíru, záhlaví a zápatí, orientace a okrajů pro aktuální stránku

ALT+U

Zobrazení první stránky k tisku

Alt+Home

Zobrazení předchozí stránky k tisku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Zadání čísla stránky, která má být zobrazena

ALT+A

Zobrazení další stránky k tisku

Alt+šipka vpravo

Zobrazení poslední stránky k tisku

ALT+END

Určení způsobu tisku rámců (tato možnost je k dispozici pouze při tisku webové stránky používající rámce)

ALT+F

Zavření náhledu

ALT+C

Použití panelu Adresa

Tabulka s popisem klávesových zkratek použitých na panelu Adresa

Akce
Kombinace kláves

Výběr textu na panelu Adresa

ALT+D

Zobrazení seznamu zadaných adres

F4

Přesun kurzoru doleva na předchozí logický oddíl adresy (tečku nebo lomítko) na panelu Adresa

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesun kurzoru doprava na další logický oddíl adresy (tečku nebo lomítko) na panelu Adresa

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přidání řetězců "www." na začátek a ".cz" na konec textu zadaného na panelu Adresa

CTRL+ENTER

Přechod na další položku v seznamu položek automatického dokončování

Šipka nahoru

Přechod na předchozí položku v seznamu položek automatického dokončování

Šipka dolů

Otevírání nabídek panelu nástrojů aplikace Internet Explorer

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro otevření nabídek panelu nástrojů aplikace Internet Explorer a panelu příkazů

Akce
Kombinace kláves

Otevření nabídky Domů

ALT+M

Otevření nabídky Tisk

ALT+R

Otevření nabídky RSS

ALT+J

Otevření nabídky Nástroje

ALT+O

Otevření nabídky Zabezpečení

ALT+S

Otevření nabídky Nápověda

ALT+L

Práce s informačními kanály, historií a oblíbenými položkami

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro práci s informačními kanály, historií a oblíbenými položkami

Akce
Kombinace kláves

Přidání aktuální stránky k oblíbeným položkám (nebo přihlášení k odběru informačního kanálu při náhledu informačního kanálu)

CTRL+D

Odstranění historie procházení

CTRL+SHIFT+DEL

Otevření okna Procházení se službou InPrivate

Ctrl+Shift+P

Otevření dialogového okna Uspořádat oblíbené položky

CTRL+B

Přesun vybrané položky nahoru v seznamu oblíbených položek v dialogovém okně Uspořádat oblíbené položky

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přesun vybrané položky dolů v seznamu oblíbených položek v dialogovém okně Uspořádat oblíbené položky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření Centra oblíbených položek a zobrazení oblíbených položek

Alt+C

Otevření Centra oblíbených položek a zobrazení historie

Ctrl+H

Otevření Centra oblíbených položek a zobrazení informačních kanálů

Ctrl+J

Otevření a ukotvení Centra oblíbených položek a zobrazení informačních kanálů

CTRL+SHIFT+J

Otevření nabídky Přidat k oblíbeným položkám (nebo otevření nabídky Odebírat tento informační kanál při náhledu informačního kanálu)

ALT+Z

Otevření nabídky Oblíbené položky z panelu nabídek

Alt+A

Zobrazení všech informačních kanálů (v zobrazení informačních kanálů)

ALT+I

Označení informačního kanálu jako přečteného (v zobrazení informačních kanálů)

Alt+M

Umístění kurzoru do pole Hledat v zobrazení informačních kanálů

Alt+S

Úpravy

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro úpravu webových stránek

Akce
Kombinace kláves

Odebrání vybraných položek a jejich zkopírování do schránky

CTRL+X

Zkopírování vybraných položek do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu schránky do vybraného umístění

CTRL+V

Výběr všech položek na aktuální webové stránce

CTRL+A

Otevření nástrojů pro vývojáře aplikace Internet Explorer

F12

Použití informačního panelu

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro práci s informačním panelem

Akce
Kombinace kláves

Aktivace informačního panelu

ALT+N

Kliknutí na informační panel

MEZERNÍKPotřebujete další pomoc?