Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají protokolu IPv6.

Zobrazit vše

Co je to protokol IPv6?

Protokol IPv6 (Internet Protocol verze 6) je sada protokolů, které počítače používají pro výměnu informací v síti Internet a v domácích a podnikových sítích. Pomocí protokolu IPv6 lze přiřadit mnohem více IP adres, než bylo možné s protokolem IPv4. Protokol IPv6 je podporován v této verzi systému Windows.

Jak vypadá adresa protokolu IPv6?

Adresa protokolu IPv6 má osm skupin hexadecimálních znaků (číslice 0-9 a písmena A-H) oddělených dvojtečkami, například 3ffe:ffff:0000:2f3b:02aa:00ff:fe28:9c5a. Počáteční nuly v jednotlivých skupinách lze vynechat, například 3ffe:ffff:0:2f3b:2aa:ff:fe28:9c5a.

Proč se v některých adresách protokolu IPv6 vyskytují dvě po sobě následující dvojtečky?

Dvě následující dvojtečky znamenají, že došlo ke kompresi části adresy, která obsahovala pouze nuly, čímž se adresa zkrátila. Například tuto adresu protokolu IPv6: fe80:0:0:0:2aa:ff:fe9a:4ca2 lze zapsat takto: fe80::2aa:ff:fe9a:4ca2.

Jak lze aktivovat protokol IPv6?

Postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text adaptér a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit síťová připojení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na používané síťové připojení a poté klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Zaškrtněte políčko u položky Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6).Potřebujete další pomoc?