Jak poznám, jestli mám aktualizovaný počítač?


Váš počítač je aktualizovaný, pokud jste nainstalovali nejnovější aktualizace pro systém Windows a vaše programy. Chcete-li vyhledat aktualizace systému Windows, postupujte následovně:

  1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

  2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace a potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace.

  3. Pokud jsou nalezeny aktualizace, klikněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace.

V seznamu se mohou zobrazit důležité i volitelné aktualizace. Pokud jsou zobrazeny pouze volitelné aktualizace a není zobrazeno tlačítko Instalovat aktualizace, klikněte na položku Dostupné volitelné aktualizace, vyberte požadované aktualizace a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

  • Jsou-li k dispozici jazykové sady, nainstalujte pouze jazyky, které používáte.

Důležité aktualizace zlepšují zabezpečení systému Windows a počítače. Tyto aktualizace byste měli nainstalovat. Volitelné aktualizace často obsahují aktualizované ovladače zařízení nebo aktualizace programů, které nejsou nezbytné pro jejich funkčnost. Volitelné ovladače můžete nainstalovat tehdy, jestliže přidávají doplňkové funkce (například nové jazyky) nebo jestliže máte potíže se stávajícím zařízením či programem. Další informace o aktualizacích zabezpečení naleznete v tématu Aktualizace zabezpečení systému Windows.

Aktualizace k dalším používaným programům a zařízením, které se nezobrazují ve službě Windows Update, naleznete na stránkách vydavatele nebo výrobce softwaru.

Tipy

  • Chcete-li současně s aktualizacemi pro systém Windows získávat i aktualizace pro další programy společnosti Microsoft včetně aktualizací pro systém Microsoft Office (aplikace Word, Outlook, Excel, PowerPoint a další) a také nový software společnosti Microsoft, postupujte takto: V levém podokně okna Windows Update klikněte na odkaz Změnit nastavení. V části Microsoft Update pak zaškrtněte políčko Při aktualizaci systému Windows nabízet aktualizace produktů společnosti Microsoft a kontrolovat dostupnost nového volitelného softwaru společnosti Microsoft. Pokud již používáte program Microsoft Update, který pracuje s automatickými aktualizacemi systému Windows, zobrazí se automaticky okno Windows Update se stavem aktualizace počítače.

  • Některé programy, například antivirové programy nebo programy pro monitorování spywaru, poskytují odkaz na vyhledání aktualizací přímo v programu nebo jsou pro ně k dispozici služby odběru upozornění na nově dostupné aktualizace. Je vhodné nejdříve vyhledat aktualizace programů, které se týkají zabezpečení, a potom aktualizace nejčastěji používaných programů nebo zařízení. Používáte-li program Windows Defender, naleznete další informace v tématu Udržování definicí programu Windows Defender v aktuálním stavu.Potřebujete další pomoc?