Připojení k pracovní skupině nebo její vytvoření


Při nastavení sítěWindows automaticky vytvoří pracovní skupinu a dá jí název. Můžete se připojit ke stávající pracovní skupině v síti nebo vytvořit novou.

Poznámka

 • Pracovní skupiny představují základní prvek pro sdílení souborů a tiskáren, avšak neumožňují konfiguraci sdílení. Oproti tomu můžete v této verzi systému Windows provést operaci vytvoření domácí skupiny nebo připojení k domácí skupině, při které je automaticky aktivováno sdílení souborů a tiskáren v domácích sítích. Pokud máte domácí síť, doporučujeme provést vytvoření domácí skupiny nebo připojení k domácí skupině. Další informace získáte vyhledáním slova "domácí skupina" v Nápovědě a podpoře.

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. V části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny klikněte na tlačítko Změnit nastavení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na kartu Název počítače a potom na tlačítko Změnit.

 4. V dialogovém okně Změny názvu počítače nebo domény klikněte v části Je členem na položku Pracovní skupina a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li se připojit ke stávající pracovní skupině, zadejte název pracovní skupiny, k níž se chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li vytvořit novou pracovní skupinu, zadejte název pracovní skupiny, kterou chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko OK.

  Obrázek dialogového okna Změny názvu počítače nebo domény
  Dialogové okno Změny názvu počítače nebo domény

  Pokud byl počítač před připojením k pracovní skupině členem domény, bude z domény odebrán a účet počítače v této doméně bude zakázán.

Poznámky

 • Pokud síť zahrnuje počítače se systémem Windows XP, bude možná třeba v těchto počítačích změnit název pracovní skupiny, aby odpovídal názvu pracovní skupiny v počítačích s touto verzí systému Windows nebo Windows Vista. Jinak by mohly být potíže se zobrazením všech počítačů v síti a s připojením k těmto počítačům.Potřebujete další pomoc?