Zobrazení aplikace Windows Media Center nad ostatními okny


Aplikaci Windows Media Center můžete mít zobrazenou nad ostatními okny na ploše i v případě, že pracujete v jiných programech. To může být užitečné, když sledujete televizi v aplikaci Media Center a současně pracujete na něčem jiném. Můžete také změnit velikost okna aplikace Media Center, abyste viděli všechny požadované položky na ploše nebo v jiných aplikacích.

Zobrazit vše

Nastavení stálého zobrazení aplikace Media Center nad ostatními okny

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
  2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Obecné a potom na položku Spouštění a okno aplikace.

  3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit navrchu okno aplikace Windows Media Center a klikněte na tlačítko Uložit.

Změna velikosti okna aplikace Media Center

  1. Pokud je aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, nastavte posunutím myši zobrazení ovládacích tlačítek myši a klikněte na tlačítko ObnovitObrázek tlačítka Obnovit v pravém horním rohu.
  2. Chcete-li změnit velikost okna, umístěte ukazatel do jakéhokoli rohu okna aplikace Media Center. Jakmile se tvar ukazatele změní na diagonální dvoustrannou šipku Obrázek diagonální šipky označující, že je možné změnit výšku a šířku okna, klikněte na okraj okna a přetáhněte ho libovolným směrem.


Potřebujete další pomoc?