Udržování počítačů v síti v aktuálním stavu


Tento článek obsahuje informace o tom, jak spravovat aktualizace v síti a jak si usnadnit vyhledání vhodných aktualizací pro každý počítač v síti. Každý počítač v síti potřebuje aktualizace navržené pro verzi systému Windows, která je v počítači spuštěná. Například počítač se systémem Windows Vista potřebuje jiné aktualizace než počítač s touto verzí systému Windows.

Aktualizace počítačů v domácí síti

Nejjednodušší způsob, jak udržet domácí síť v aktuálním stavu, je zapnout v každém počítači automatické aktualizace systému Windows. Použijte doporučené nastavení, aby systém Windows mohl pravidelně kontrolovat a instalovat aktualizace bez ohledu na to, kdo počítač používá. Další informace naleznete v části Princip automatických aktualizací Windows. Můžete také určit, zda má mít každý uživatel počítače možnost ručně instalovat volitelné aktualizace a software. Další informace naleznete v části Změna způsobu, jakým systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizace.

Správa aktualizací pro počítače v kancelářské síti

Jste-li správce systému pro danou síť, můžete pomocí následujících možností udržet všechny počítače v síti v aktuálním stavu.

  • Ujistěte se, že automatické aktualizace systému Windows jsou nastaveny tak, jak mají být nastaveny všechny počítače v síti. Pro správu nastavení automatických aktualizací systému Windows pro každý počítač použijte nastavení Zásad skupiny pro službuWindows Update. Další informace o zásadách skupiny naleznete na webu Microsoft TechNet, vyhledáte-li text Group Policy.

  • Aktualizace pro různé verze systému Windows naleznete v online Katalogu aktualizací systému Windows.

  • Chcete-li získat další informace o tom, jak aktualizovat operační systémy Windows a další produkty společnosti Microsoft používané v rámci firemní brány firewall, přejděte na web služby WSUS (Windows Server Update Services). Tato služba pomáhá správcům určit cílové systémy pro implementaci aktualizací, definovat uživatelskou interakci s aktualizacemi, naplánovat frekvenci a prioritu aktualizací a další akce.

  • Informace o aktualizaci systému Microsoft Office naleznete v tématu Aktualizace sady Microsoft Office.Potřebujete další pomoc?