Klávesové zkratky jsou kombinací dvou nebo více kláves, pomocí kterých můžete provést úlohu, ke které by jinak bylo potřeba použít myš nebo jiné polohovací zařízení. Klávesové zkratky umožňují jednodušší práci s počítačem a šetří čas a námahu při práci v systému Windows a dalších aplikacích.

Většina aplikací nabízí také přístupové klávesy, které mohou usnadnit práci s nabídkami a dalšími příkazy. Přístupové klávesy naleznete v nabídkách aplikací. Pokud je v nabídce některé písmeno ve slově podtržené, obvykle to znamená, že můžete stisknout klávesu ALT společně s podtrženou klávesou místo kliknutí na tuto položku nabídky. Pokud používáte dotykovou klávesnici, můžete také zobrazit některé zkratky stisknutím klávesy CTRL.

Stisknutím klávesy ALT v některých programech, jako je například Malování nebo WordPad, zobrazíte příkazy označené dalšími klávesami, po jejichž stisknutí můžete tyto příkazy použít.

Poznámka

Používání Windows

Zobrazit vše

Nejpoužívanější klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje běžné klávesové zkratky pro Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Stisknutá klávesa
Akce

CTRL+C (nebo CTRL+INSERT)

Zkopírování vybrané položky

CTRL+X

Vyjmutí vybrané položky

CTRL+V (nebo SHIFT+INSERT)

Vložení vybrané položky

CTRL+Z

Vrácení akce zpět

ALT+TAB

Přepínání otevřených aplikací (kromě klasických aplikací)

ALT+F4

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace

Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+L

Uzamčení počítače nebo přepnutí uživatelů

Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+D

Zobrazení a skrytí plochy

Nové klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje nové klávesové zkratky, které můžete používat ve Windows.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+zahájení psaní
Akce

Prohledávání počítače

Stisknutá klávesa

CTRL+PLUS (+) nebo CTRL+MÍNUS (-)

Akce

Přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku

Stisknutá klávesa

CTRL+rolovací kolečko myši

Akce

Přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows‌ Klávesa s logem Windows+C
Akce

Otevření ovládacích tlačítek

V aplikaci otevření příkazů pro aplikaci

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+F
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledání pro vyhledávání souborů

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+H
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Sdílení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows ‌ Klávesa s logem Windows+I
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Nastavení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+K
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Zařízení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows Klávesa s logem Windows+O
Akce

Uzamčení orientace obrazovky (na výšku nebo na šířku)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows Klávesa s logem Windows+Q
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání všude nebo v rámci otevřené aplikace (pokud tato aplikace podporuje hledání v rámci aplikace)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows +S
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání ve Windows a na webu

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows Klávesa s logem Windows+W
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledání pro vyhledávání nastavení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows‌ Klávesa s logem Windows+Z
Akce

Zobrazení příkazů dostupných v aplikaci

Poznámka

  • Některá nastavení a možnosti můžete zobrazit taky tak, že při otevřené aplikaci přejdete na ovládací tlačítko Nastavení.

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+MEZERNÍK
Akce

Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+MEZERNÍK
Akce

Změna na dříve vybrané zadávání

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+TAB
Akce

Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě aplikací klasické pracovní plochy)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+TAB
Akce

Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě aplikací klasické pracovní plochy)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+TAB
Akce

Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě aplikací klasické pracovní plochy) v obráceném pořadí

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+TEČKA (.)
Akce

Přichycení aplikace doleva

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+TEČKA (.)
Akce

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

Stisknutá klávesa

ESC

Akce

Zastavení nebo ukončení aktuální úlohy

Obecné klávesové zkratky

Následující tabulka obsahuje obecné klávesové zkratky, které můžete používat ve Windows.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F1

Akce

Zobrazení nápovědy

Stisknutá klávesa

F2

Akce

Přejmenování vybrané položky

Stisknutá klávesa

F3

Akce

Vyhledání souboru nebo složky

Stisknutá klávesa

F4

Akce

Zobrazení seznamu panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů

Stisknutá klávesa

F5

Akce

Aktualizace aktivního okna

Stisknutá klávesa

F6

Akce

Přepínání mezi zobrazenými prvky v okně nebo na ploše

Stisknutá klávesa

F10

Akce

Aktivace panelu nabídek v aktivní aplikaci

Stisknutá klávesa

ALT+F4

Akce

Zavření aktivní položky nebo ukončení aktivní aplikace

Stisknutá klávesa

ALT+ESC

Akce

Přepínání mezi položkami v pořadí, v jakém byly otevřeny

Stisknutá klávesa

ALT+podtržené písmeno

Akce

Provedení příkazu pro toto písmeno

Stisknutá klávesa

ALT+ENTER

Akce

Zobrazení vlastností vybrané položky

Stisknutá klávesa

ALT+MEZERNÍK

Akce

Otevření místní nabídky aktivního okna

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA VLEVO

Akce

Zpět

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Vpřed

Stisknutá klávesa

ALT+PAGE UP

Akce

Přechod o jednu obrazovku směrem nahoru

Stisknutá klávesa

ALT+PAGE DOWN

Akce

Přechod o jednu obrazovku směrem dolů

Stisknutá klávesa

ALT+TAB

Akce

Přepínání otevřených aplikací (kromě klasických aplikací)

Stisknutá klávesa

CTRL+F4

Akce

Zavření aktivního dokumentu (v aplikacích, které umožňují otevření více dokumentů současně)

Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Výběr všech položek v dokumentu nebo okně

Stisknutá klávesa

CTRL+C (nebo CTRL+INSERT)

Akce

Zkopírování vybrané položky

Stisknutá klávesa

CTRL+D (nebo DELETE)

Akce

Odstranění vybrané položky a její přesunutí do složky Koš

Stisknutá klávesa

CTRL+R (nebo F5)

Akce

Aktualizace aktivního okna

Stisknutá klávesa

CTRL+V (nebo SHIFT+INSERT)

Akce

Vložení vybrané položky

Stisknutá klávesa

CTRL+X

Akce

Vyjmutí vybrané položky

Stisknutá klávesa

CTRL+Y

Akce

Opakování akce

Stisknutá klávesa

CTRL+Z

Akce

Vrácení akce zpět

Stisknutá klávesa

CTRL+PLUS (+) nebo CTRL+MÍNUS (-)

Akce

Přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku

Stisknutá klávesa

CTRL+rolovací kolečko myši

Akce

Změna velikosti ikon na ploše nebo přiblížení nebo oddálení mnoha položek, například aplikací připnutých na úvodní obrazovku

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přesun kurzoru na začátek dalšího slova

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Akce

Přesun kurzoru na začátek předchozího slova

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Akce

Přesun kurzoru na začátek dalšího odstavce

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Akce

Přesun kurzoru na začátek předchozího odstavce

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+TAB

Akce

Použití kláves se šipkami k přepínání mezi všemi otevřenými aplikacemi

Stisknutá klávesa

CTRL+klávesa se šipkou (pro přechod na položku)+MEZERNÍK

Akce

Výběr několika jednotlivých položek v okně nebo na ploše

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT s klávesou se šipkou

Akce

Výběr bloku textu

Stisknutá klávesa

CTRL+ESC

Akce

Otevření úvodní obrazovky

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+ESC

Akce

Spuštění Správce úloh

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT

Akce

Přepnutí rozložení klávesnice, pokud je k dispozici více rozložení klávesnice

Stisknutá klávesa

CTRL+MEZERNÍK

Akce

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu

Stisknutá klávesa

SHIFT+F10

Akce

Zobrazení místní nabídky u vybrané položky

Stisknutá klávesa

SHIFT s libovolnou klávesou se šipkou

Akce

Výběr více než jedné položky v okně nebo na ploše nebo výběr textu v dokumentu

Stisknutá klávesa

SHIFT+DELETE

Akce

Odstranění vybrané položky bez jejího přesunutí do složky Koš

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VPRAVO

Akce

Otevření další nabídky směrem doprava nebo otevření podnabídky

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VLEVO

Akce

Otevření další nabídky směrem doleva nebo zavření podnabídky

Stisknutá klávesa

ESC

Akce

Zastavení nebo ukončení aktuální úlohy

Klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky používající klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows.
Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+F1
Akce

Otevření nápovědy a podpory pro Windows

Stisknutá klávesa
Windows Klávesa s logem Klávesa s logem Windows
Akce

Zobrazení nebo skrytí úvodní obrazovky

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+B
Akce

Nastavení fokusu do oznamovací oblasti

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+C
Akce

Otevření ovládacích tlačítek

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+D
Akce

Zobrazení a skrytí plochy

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+E
Akce

Otevření Průzkumníka souborů

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows Klávesa s logem Windows+F
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledání a vyhledávání souborů

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+H
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Sdílení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+I
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Nastavení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+K
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Zařízení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+L
Akce

Uzamčení počítače nebo přepnutí uživatelů

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+M
Akce

Minimalizace všech oken

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+O
Akce

Uzamčení orientace zařízení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+P
Akce

Aktivace prezentačního režimu zobrazení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Q
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání všude nebo v rámci otevřené aplikace (pokud tato aplikace podporuje hledání v rámci aplikace)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+R
Akce

Otevření dialogového okna Spustit

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows +S
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledat pro hledání ve Windows a na webu

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+T
Akce

Přepínání mezi aplikacemi na hlavním panelu

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+U
Akce

Otevření Centra usnadnění přístupu

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+V
Akce

Přepínání mezi oznámeními

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+V
Akce

Přepínání mezi oznámeními v opačném pořadí

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+W
Akce

Otevření ovládacího tlačítka Hledání a vyhledávání nastavení

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+X
Akce

Otevření nabídky rychlého odkazu

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+Z
Akce

Zobrazení příkazů dostupných v aplikaci

Poznámka

  • Některá nastavení a možnosti můžete zobrazit taky tak, že při otevřené aplikaci přejdete na ovládací tlačítko Nastavení.

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows Klávesa s logem Windows+,
Akce

Dočasný náhled plochy

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+PAUSE
Akce

Zobrazení dialogového okna Vlastnosti systému

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+F
Akce

Vyhledání počítačů (pokud jste v síti)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+M
Akce

Obnovení minimalizovaných oken na plochu

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+číslo
Akce

Otevření plochy a spuštění aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem. Pokud je tato aplikace již spuštěná, přepne na ni.

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+číslo
Akce

Otevření plochy a spuštění nové instance aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+číslo
Akce

Otevření plochy a přepnutí na poslední aktivní okno aplikace, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ALT+číslo
Akce

Otevření plochy a otevření seznamu odkazů pro aplikaci, která je připnutá na hlavní panel na pozici určené číslem

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+SHIFT+číslo
Akce

Otevření plochy a otevření nové instance jako správce pro aplikaci, která je umístěná na hlavním panelu na zadané pozici

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+TAB
Akce

Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě aplikací klasické pracovní plochy)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+TAB
Akce

Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě aplikací klasické pracovní plochy)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+TAB
Akce

Přepínání mezi nedávno použitými aplikacemi (kromě aplikací klasické pracovní plochy) v obráceném pořadí

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+B
Akce

Přepnutí na aplikaci, která zobrazila zprávu v oznamovací oblasti.

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA NAHORU
Akce

Maximalizace okna

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA DOLŮ
Akce

Odebrání aktuální aplikace z obrazovky nebo minimalizace okna plochy

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA VLEVO
Akce

Maximalizace aplikace nebo okna plochy v levé části obrazovky

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA VPRAVO
Akce

Maximalizace aplikace nebo okna plochy v pravé části obrazovky

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+HOME
Akce

Minimalizace všech oken kromě aktivního okna plochy (druhým stisknutím obnoví všechna okna)

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+ŠIPKA NAHORU
Akce

Roztažení okna plochy v horní a dolní části obrazovky

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ
Akce

Obnovení/minimalizace aktivního okna plochy svisle se zachováním šířky

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO
Akce

Přesunutí aplikace nebo okna na ploše z jednoho monitoru na druhý

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+MEZERNÍK
Akce

Přepínání jazyka zadávání a rozložení klávesnice

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+CTRL+MEZERNÍK
Akce

Změna na dříve vybrané zadávání

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ENTER
Akce

Spuštění Předčítání

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows ‌ Klávesa s logem Windows+SHIFT+TEČKA (.)
Akce

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+TEČKA (.)
Akce

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

Stisknutá klávesa
Klávesa s logemWindows Klávesa s logem Windows+,
Akce

Spuštění rekonverze IME

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ALT+ENTER
Akce

Spuštění aplikace WindowsMedia Center

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+PLUS (+) nebo MINUS (-)
Akce

Přiblížení nebo oddálení pomocí Lupy

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ESC
Akce

Ukončení programu Lupa

Klávesové zkratky pro práci s dialogovými okny

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které můžete používat v dialogových oknech.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F1

Akce

Zobrazení nápovědy

Stisknutá klávesa

F4

Akce

Zobrazení položek aktivního seznamu

Stisknutá klávesa

CTRL+TAB

Akce

Přechod na další kartu

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+TAB

Akce

Přechod na předchozí kartu

Stisknutá klávesa

CTRL+číslo (číslo 1–9)

Akce

Přechod na ntou kartu

Stisknutá klávesa

Karta

Akce

Přechod k další možnosti

Stisknutá klávesa

SHIFT+TAB

Akce

Přechod k předchozí možnosti

Stisknutá klávesa

ALT+podtržené písmeno

Akce

Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno

Stisknutá klávesa

MEZERNÍK

Akce

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka, pokud je aktuální možnost zaškrtávací políčko

Stisknutá klávesa

BACKSPACE

Akce

Otevření složky o úroveň výš, pokud je vybrána složka v dialogovém okně Uložit jako nebo Otevřít

Stisknutá klávesa

Klávesy se šipkami

Akce

Výběr přepínače, pokud aktivní možnost je skupina přepínačů

Klávesové zkratky Průzkumníka souborů

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s okny a se složkami v Průzkumníkovi souborů.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

ALT+D

Akce

Výběr panelu Adresa

Stisknutá klávesa

CTRL+E

Akce

Výběr vyhledávacího pole

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Výběr vyhledávacího pole

Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Otevření nového okna

Stisknutá klávesa

CTRL+W

Akce

Zavření aktuálního okna

Stisknutá klávesa

CTRL+rolovací kolečko myši

Akce

Změna velikosti a vzhledu ikon souborů a složek

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+E

Akce

Zobrazení všech složek nad vybranou složkou

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+N

Akce

Vytvoření nové složky

Stisknutá klávesa

NUM LOCK+HVĚZDIČKA (*)

Akce

Zobrazení všech podsložek vybrané složky

Stisknutá klávesa

NUM LOCK+PLUS (+)

Akce

Zobrazení obsahu vybrané složky

Stisknutá klávesa

NUM LOCK+MÍNUS (-)

Akce

Sbalení vybrané složky

Stisknutá klávesa

ALT+P

Akce

Zobrazení podokna náhledu

Stisknutá klávesa

ALT+ENTER

Akce

Otevření dialogu Vlastnosti pro vybranou položku

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Zobrazení další složky

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA NAHORU

Akce

Zobrazení nadřazené složky

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA VLEVO

Akce

Zobrazení předchozí složky

Stisknutá klávesa

BACKSPACE

Akce

Zobrazení předchozí složky

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VPRAVO

Akce

Zobrazení aktuálně vybrané sbalené položky nebo výběr první podsložky

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VLEVO

Akce

Sbalení aktuálně vybrané rozbalené položky (pokud je rozbalená) nebo výběr nadřazené složky

Stisknutá klávesa

END

Akce

Zobrazení spodní části aktivního okna

Stisknutá klávesa

HOME

Akce

Zobrazení horní části aktivního okna

Stisknutá klávesa

F11

Akce

Maximalizace nebo minimalizace aktivního okna

Klávesové zkratky hlavního panelu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s položkami na hlavním panelu plochy.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

SHIFT+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Akce

Otevření aplikace nebo rychlé otevření jiné instance aplikace

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+kliknutí na tlačítko na hlavním panelu

Akce

Otevření aplikace s oprávněním správce

Stisknutá klávesa

SHIFT+kliknutí pravým tlačítkem myši na tlačítko na hlavním panelu

Akce

Zobrazení nabídky okna pro aplikaci

Stisknutá klávesa

SHIFT+kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Akce

Zobrazení nabídky okna pro skupinu

Stisknutá klávesa

CTRL+kliknutí na seskupené tlačítko na hlavním panelu

Akce

Procházení okny skupiny

Klávesové zkratky funkcí pro usnadnění přístupu

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky, které vám zjednoduší používání počítače.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

Pravý SHIFT po dobu osmi sekund

Akce

Zapnutí a vypnutí funkce Filtrování kláves

Stisknutá klávesa

Levý ALT+levý SHIFT+PRINT SCREEN

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vysoký kontrast

Stisknutá klávesa

Levý ALT+levý SHIFT+NUM LOCK

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Myš klávesnicí

Stisknutá klávesa

SHIFT pětkrát po sobě

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Jedním prstem

Stisknutá klávesa

NUM LOCK po dobu pěti sekund

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce Ozvučení kláves

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+U
Akce

Otevření Centra usnadnění přístupu

Klávesové zkratky nástroje Lupa

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s nástrojem Lupa.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+PLUS (+) nebo MINUS (-)
Akce

Přiblížení nebo oddálení

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+MEZERNÍK

Akce

Zobrazení náhledu plochy v režimu zobrazení na celé obrazovce

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+D

Akce

Přepnutí do ukotveného režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+F

Akce

Přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+I

Akce

Inverze barev

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+L

Akce

Přepnutí do režimu objektivu

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+R

Akce

Změna velikosti objektivu

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+klávesy se šipkami

Akce

Posouvání ve směru kláves se šipkami

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ESC
Akce

Ukončení programu Lupa

Klávesové zkratky v programu Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Předčítání.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

MEZERNÍK nebo ENTER

Akce

Aktivace aktuální položky

Stisknutá klávesa

TAB a klávesy se šipkami

Akce

Pohyb po obrazovce

Stisknutá klávesa

CTRL

Akce

Ukončení čtení

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+D

Akce

Čtení položky

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+M

Akce

Spuštění čtení

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+H

Akce

Čtení dokumentu

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+V

Akce

Opakování fráze

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+W

Akce

Čtení okna

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+PAGE UP nebo PAGE DOWN

Akce

Zvýšení nebo snížení hlasitosti hlasu

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+PLUS (+) nebo MÍNUS (-)

Akce

Zvýšení nebo snížení rychlosti hlasu

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+MEZERNÍK

Akce

Provedení výchozí akce

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přechod na předchozí nebo další položku

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+F2

Akce

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Stisknutá klávesa

Stisknutí klávesy CAPS LOCK dvakrát rychle za sebou

Akce

Zapnutí nebo vypnutí funkce CAPS LOCK

Stisknutá klávesa

CAPS LOCK+ESC

Akce

Ukončení programu Předčítání

Klávesové zkratky pro dotykové příkazy v programu Předčítání

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Předčítání v tabletu vybaveném čtyřbodovým dotykovým ovládáním.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

Klepnutí jednou dvěma prsty

Akce

Zastavení čtení programem Předčítání

Stisknutá klávesa

Klepnutí třikrát čtyřmi prsty

Akce

Zobrazení všech příkazů programu Předčítání (včetně příkazů neuvedených v tomto seznamu)

Stisknutá klávesa

Dvojité klepnutí

Akce

Aktivace primární akce

Stisknutá klávesa

Trojité klepnutí

Akce

Aktivace sekundární akce

Stisknutá klávesa

Dotyk nebo přetažení jedním prstem

Akce

Čtení položek pod vašimi prsty

Stisknutá klávesa

Rychlý pohyb doleva nebo doprava jedním prstem

Akce

Přechod na další nebo předchozí položku

Stisknutá klávesa

Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Akce

Posouvání

Stisknutá klávesa

Potáhnutí dolů třemi prsty

Akce

Spuštění čtení textu, který umožňuje vyhledávání

Klávesové zkratky pro Připojení ke vzdálené ploše na ploše

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Připojení ke vzdálené ploše na ploše.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

ALT+PAGE UP

Akce

Přechod mezi aplikacemi zleva doprava

Stisknutá klávesa

ALT+PAGE DOWN

Akce

Přechod mezi aplikacemi zprava doleva

Stisknutá klávesa

ALT+INSERT

Akce

Přepínání ve smyčce mezi aplikacemi v pořadí, ve kterém byly spuštěny

Stisknutá klávesa

ALT+HOME

Akce

Zobrazení úvodní obrazovky

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+BREAK

Akce

Přepínání mezi oknem a režimem celé obrazovky

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+END

Akce

Zobrazení dialogu Zabezpečení systému Windows

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+HOME

Akce

V režimu celé obrazovky aktivace panelu připojení

Stisknutá klávesa

ALT+DELETE

Akce

Zobrazení systémové nabídky

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+MÍNUS (-) na numerické klávesnici

Akce

Umístění kopie aktivního okna v klientovi do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesové zkratky ALT+PRINT SCREEN v místním počítači)

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+PLUS (+) na numerické klávesnici

Akce

Umístění kopie celého okna klienta do schránky terminálového serveru (stejná funkce jako při stisknutí klávesy PRINT SCREEN v místním počítači)

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiné (hostitelské) aplikace

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO

Akce

Přechod z ovládacích prvků vzdálené plochy na ovládací prvek v hostitelské aplikaci (například tlačítko nebo textové pole). To je užitečné, když jsou ovládací prvky vzdálené plochy integrovány do jiné (hostitelské) aplikace

Klávesové zkratky k prohlížeči nápovědy Windows

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s prohlížečem nápovědy.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F3

Akce

Přesunutí kurzoru do vyhledávacího pole

Stisknutá klávesa

F10

Akce

Zobrazení nabídky Možnosti

Stisknutá klávesa

HOME

Akce

Přechod na začátek tématu

Stisknutá klávesa

END

Akce

Přechod na konec tématu

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA VLEVO

Akce

Přechod zpět na dříve zobrazené téma

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přechod vpřed na další (dříve zobrazené) téma

Stisknutá klávesa

ALT+HOME

Akce

Zobrazení domovské stránky Nápovědy a podpory

Stisknutá klávesa

ALT+A

Akce

Zobrazení stránky podpory zákazníků

Stisknutá klávesa

ALT+C

Akce

Zobrazení obsahu

Stisknutá klávesa

ALT+N

Akce

Zobrazení nabídky Nastavení připojení

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Hledání v aktuálním tématu

Stisknutá klávesa

CTRL+P

Akce

Tisk tématu

Klávesové zkratky pro změnu uspořádání aplikací

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro změny uspořádání moderních aplikací.

Poznámka

  • Během změn uspořádání aplikací držte stále stisknutou klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows – od chvíle, kdy přejdete do režimu změn uspořádání, po celou dobu používání různých příkazů pro změny uspořádání. Po ukončení změn uspořádání uvolněte prst z klávesy s logem Windows Klávesa s logem Windows – tím vyberete aktuální uspořádání.
Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+. (tečka)
Akce

Přechod do režimu změn uspořádání a výběr aplikací nebo oddělovačů na více monitorech

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA VLEVO
Akce

Přesunutí oddělovače aplikace doleva

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA VPRAVO
Akce

Přesunutí oddělovače aplikace doprava

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA NAHORU
Akce

Maximalizace aplikace

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ŠIPKA DOLŮ
Akce

Zavření aplikace

Stisknutá klávesa
Klávesa s logem Windows Klávesa s logem Windows+ESC
Akce

Ukončení režimu změn uspořádání

Používání aplikací

Zobrazit vše

Klávesové zkratky programu Kalkulačka

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s kalkulačkou.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F1

Akce

Otevření nápovědy k programu Kalkulačka

Stisknutá klávesa

F2

Akce

Úprava historie výpočtů

Stisknutá klávesa

ALT+1

Akce

Přepnutí do standardního režimu

Stisknutá klávesa

ALT+2

Akce

Přepnutí do vědeckého režimu

Stisknutá klávesa

ALT+3

Akce

Přepnutí do programátorského režimu

Stisknutá klávesa

ALT+4

Akce

Přepnutí do statistického režimu

Stisknutá klávesa

ALT+C

Akce

Výpočet nebo vyřešení výpočtů s kalendářními daty či výpočtů tabulek

Stisknutá klávesa

CTRL+E

Akce

Otevření datových výpočtů

Stisknutá klávesa

CTRL+H

Akce

Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů

Stisknutá klávesa

CTRL+L

Akce

Stisknutí tlačítka MC

Stisknutá klávesa

CTRL+M

Akce

Stisknutí tlačítka MS

Stisknutá klávesa

CTRL+P

Akce

Stisknutí tlačítka M+

Stisknutá klávesa

CTRL+Q

Akce

Stisknutí tlačítka M-

Stisknutá klávesa

CTRL+R

Akce

Stisknutí tlačítka MR

Stisknutá klávesa

CTRL+U

Akce

Otevření převodu jednotek

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+D

Akce

Vymazání historie výpočtů

Stisknutá klávesa

F9

Akce

Stisknutí tlačítka +/–

Stisknutá klávesa

R

Akce

Stisknutí tlačítka 1/×

Stisknutá klávesa

@

Akce

Stisknutí tlačítka druhé odmocniny

Stisknutá klávesa

DEL

Akce

Stisknutí tlačítka CE

Stisknutá klávesa

ŠIPKA NAHORU

Akce

Pohyb v historii výpočtů směrem nahoru

Stisknutá klávesa

ŠIPKA DOLŮ

Akce

Pohyb v historii výpočtů směrem dolů

Stisknutá klávesa

ESC

Akce

Stisknutí tlačítka C nebo ukončení úprav historie kalkulačky

Stisknutá klávesa

ENTER

Akce

Přepočet historie výpočtů po provedení úprav

Stisknutá klávesa

F3

Akce

Výběr možnosti Stupně ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

F4

Akce

Výběr možnosti Radiány ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

F5

Akce

Výběr možnosti Grady ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+B

Akce

Stisknutí tlačítka 3√x ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+G

Akce

Stisknutí tlačítka 10x ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+O

Akce

Stisknutí tlačítka cosh ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Stisknutí tlačítka sinh ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+T

Akce

Stisknutí tlačítka tanh ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+Y

Akce

Stisknutí tlačítka y√x ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

D

Akce

Stisknutí tlačítka Mod ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

I

Akce

Stisknutí tlačítka Inv ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

L

Akce

Stisknutí tlačítka log ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

M

Akce

Stisknutí tlačítka dms ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

N

Akce

Stisknutí tlačítka ln ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

O

Akce

Stisknutí tlačítka cos ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

P

Akce

Stisknutí tlačítka pi ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

Q

Akce

Stisknutí tlačítka x^2 ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

S

Akce

Stisknutí tlačítka sin ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

T

Akce

Stisknutí tlačítka tan ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

V

Akce

Stisknutí tlačítka F-E ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

X

Akce

Stisknutí tlačítka Exp ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

A

Akce

Stisknutí tlačítka x^y ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

#

Akce

Stisknutí tlačítka x^3 ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

;

Akce

Stisknutí tlačítka Int ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

!

Akce

Stisknutí tlačítka n! ve vědeckém režimu

Stisknutá klávesa

F2

Akce

Výběr možnosti Dword v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

F3

Akce

Výběr možnosti Word v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

F4

Akce

Výběr možnosti Byte v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

F5

Akce

Výběr možnosti Hex v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

F6

Akce

Výběr možnosti Dec v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

F7

Akce

Výběr možnosti Oct v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

F8

Akce

Výběr možnosti Bin v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

F12

Akce

Výběr možnosti Qword v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

A–F

Akce

Stisknutí tlačítek A–F v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

J

Akce

Stisknutí tlačítka RoL v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

K

Akce

Stisknutí tlačítka RoR v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

<

Akce

Stisknutí tlačítka Lsh v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

>

Akce

Stisknutí tlačítka Rsh v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

%

Akce

Stisknutí tlačítka Mod v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

|

Akce

Stisknutí tlačítka Or v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

^

Akce

Stisknutí tlačítka Xor v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

~

Akce

Stisknutí tlačítka Not v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

&

Akce

Stisknutí tlačítka And v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

MEZERNÍK

Akce

Přepínání hodnoty bitu v programátorském režimu

Stisknutá klávesa

A

Akce

Stisknutí tlačítka Průměr ve statistickém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Stisknutí tlačítka Průměr druhých mocnin ve statistickém režimu

Stisknutá klávesa

S

Akce

Stisknutí tlačítka Součet ve statistickém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Stisknutí tlačítka Součet druhých mocnin ve statistickém režimu

Stisknutá klávesa

T

Akce

Stisknutí tlačítka Směrodatná odchylka ve statistickém režimu

Stisknutá klávesa

CTRL+T

Akce

Stisknutí tlačítka Inverze směrodatné odchylky ve statistickém režimu

Stisknutá klávesa

D

Akce

Stisknutí tlačítka CAD ve statistickém režimu

Klávesové zkratky v kalendáři

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Kalendář.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+1 nebo CTRL+D

Akce

Otevření zobrazení dne

Stisknutá klávesa

CTRL+2 nebo CTRL+O

Akce

Otevření zobrazení pracovního týdne

Stisknutá klávesa

CTRL+3 nebo CTRL+W

Akce

Otevření zobrazení týdne

Stisknutá klávesa

CTRL+4 nebo CTRL+M

Akce

Otevření zobrazení měsíce

Stisknutá klávesa

CTRL+T nebo HOME

Akce

Přechod na stránku Dnes

Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Vytvoření nové události

Stisknutá klávesa

PAGE UP

Akce

V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc

V zobrazení týdne přechod na předchozí týden

V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny

Stisknutá klávesa

CTRL+H

Akce

V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc

V zobrazení týdne přechod na předchozí týden

V zobrazení dne přechod na předchozí dva dny

Stisknutá klávesa

PAGE DOWN

Akce

V zobrazení měsíce přechod na příští měsíc

V zobrazení týdne přechod na příští týden

V zobrazení dne přechod na příští dva dny

Stisknutá klávesa

CTRL+J

Akce

V zobrazení měsíce přechod na příští měsíc

V zobrazení týdne přechod na příští týden

V zobrazení dne přechod na příští dva dny

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VPRAVO

Akce

V zobrazení přechod na další den

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VLEVO

Akce

V zobrazení přechod na předchozí den

Stisknutá klávesa

ŠIPKA DOLŮ

Akce

V zobrazení přechod na další hodinu

Stisknutá klávesa

ŠIPKA NAHORU

Akce

V zobrazení přechod na předchozí hodinu

Stisknutá klávesa

ESC

Akce

Přechod zpět

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Uložení nebo odeslání události

Stisknutá klávesa

CTRL+P, použití ŠIPEK NAHORU a DOLŮ pro výběr

Akce

Odpověď na událost

Stisknutá klávesa

CTRL+D

Akce

Odstranění události

Klávesové zkratky aplikace Pošta

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Pošta.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+R

Akce

Odpověď

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+R

Akce

Odpověď všem

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Předání dál

Stisknutá klávesa

CTRL+M

Akce

Přesunutí položky do jiné složky

Stisknutá klávesa

CTRL+J

Akce

Přepnutí mezi označením zprávy jako nevyžádané nebo doručené

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+U

Akce

Zobrazení pouze nepřečtených zpráv

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+A

Akce

Zobrazení všech zpráv

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+E

Akce

Zobrazení možností složky

Stisknutá klávesa

CTRL+U

Akce

Označení jako nepřečtené

Stisknutá klávesa

CTRL+Q

Akce

Označení jako přečtené

Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Výběr všech zpráv

Stisknutá klávesa

INSERT

Akce

Přepnutí mezi označením zpráv příznakem a odebráním příznaku u zpráv

Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Nová zpráva

Stisknutá klávesa

F5

Akce

Synchronizace

Stisknutá klávesa

Alt+B

Akce

Umístění fokusu na tlačítko bcc

Stisknutá klávesa

ALT+C

Akce

Umístění fokusu na tlačítko cc

Přijetí

Stisknutá klávesa

ALT+D

Akce

Odmítnutí

Stisknutá klávesa

ALT+T

Akce

Umístění fokusu na tlačítko Komu

Nezávazné

Stisknutá klávesa

Alt+V

Akce

Otevření pozvánky v Kalendáři

Stisknutá klávesa

ALT+S

Akce

Odeslání pošty

Stisknutá klávesa

ALT+I

Akce

Vložení přílohy

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+F

Akce

Výběr písma

Stisknutá klávesa

CTRL+MEZERNÍK

Akce

Vymazání formátování

Stisknutá klávesa

CTRL+Y

Akce

Znovu

Stisknutá klávesa

F4

Akce

Znovu

Stisknutá klávesa

CTRL+[

Akce

Zvětšení písma o jeden bod

Stisknutá klávesa

CTRL+]

Akce

Zmenšení písma o jeden bod

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+,

Akce

Zmenšení velikosti písma

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+.

Akce

Zvětšení velikosti písma

Stisknutá klávesa

CTRL+K

Akce

Přidání odkazu

Stisknutá klávesa

CTRL+E

Akce

Na střed

Stisknutá klávesa

CTRL+L

Akce

Doleva

Stisknutá klávesa

CTRL+R

Akce

Doprava

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+L

Akce

Odrážky

Stisknutá klávesa

CTRL+M

Akce

Odsazení, když je vybrán text

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+M

Akce

Zmenšení odsazení

Stisknutá klávesa

TAB nebo SHIFT+TAB

Akce

Zvětšení nebo zmenšení odsazení, pokud je vybrán text nebo pokud je fokus v seznamu

Stisknutá klávesa

CTRL+'

Akce

Čárka nad vpravo

Stisknutá klávesa

CTRL+,

Akce

Cedilla, ocásek vlevo

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+6

Akce

Vokáň (průtažný přízvuk)

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+;

Akce

Dvě tečky nad, přehláska

Stisknutá klávesa

CTRL+`

Akce

Přízvuk

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+7

Akce

Ligatura

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+2

Akce

Kroužek

Stisknutá klávesa

CTRL+/

Akce

Lomítko

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+`

Akce

Tilda

Stisknutá klávesa

ALT+CTRL+SHIFT+1

Akce

Znak obráceného vykřičníku

Stisknutá klávesa

ALT+CTRL+SHIFT+/

Akce

Znak obráceného otazníku

Klávesové zkratky v aplikaci Lidé

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Lidé.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Přidání kontaktu

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Uložení změn

Stisknutá klávesa

DELETE

Akce

Odstranění kontaktu

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Označení kontaktu jako oblíbeného

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+1

Akce

Připnutí kontaktu na Úvodní obrazovku

Stisknutá klávesa

ESC

Akce

Přechod zpět

Stisknutá klávesa

HOME

Akce

Přechod na začátek seznamu kontaktů

Stisknutá klávesa

PAGE DOWN

Akce

Přechod dopředu v seznamu kontaktů

Stisknutá klávesa

PAGE UP

Akce

Přechod zpět v seznamu kontaktů

Stisknutá klávesa

END

Akce

Přechod na konec seznamu kontaktů

Klávesové zkratky v aplikaci Zasílání zpráv

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Zasílání zpráv.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Zahájení nové konverzace

Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Výběr lidí

Stisknutá klávesa

CTRL+E

Akce

Výběr emotikony

Stisknutá klávesa

CTRL+>

Akce

Další konverzace

Stisknutá klávesa

CTRL+<

Akce

Předchozí konverzace

Klávesové zkratky v programu Malování

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Malování.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F1

Akce

Otevření nápovědy k programu Malování

Stisknutá klávesa

F11

Akce

Zobrazení obrázku v režimu zobrazení na celé obrazovce

Stisknutá klávesa

F12

Akce

Uložení obrázku jako nového souboru

Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Výběr celého obrázku

Stisknutá klávesa

CTRL+B

Akce

Nastavení tučného písma u vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+C

Akce

Zkopírování vybraného obsahu do schránky

Stisknutá klávesa

CTRL+E

Akce

Otevření dialogového okna Vlastnosti

Stisknutá klávesa

CTRL+G

Akce

Zobrazení či skrytí mřížek

Stisknutá klávesa

CTRL+I

Akce

Nastavení kurzívy u vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Vytvoření nového obrázku

Stisknutá klávesa

CTRL+O

Akce

Otevření existujícího obrázku

Stisknutá klávesa

CTRL+P

Akce

Tisk obrázku

Stisknutá klávesa

CTRL+R

Akce

Zobrazení nebo skrytí pravítka

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Uložení změn v obrázku

Stisknutá klávesa

CTRL+U

Akce

Podtržení vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+V

Akce

Vložení vybraného obsahu ze schránky

Stisknutá klávesa

CTRL+W

Akce

Otevření dialogového okna Změnit velikost a zkosit

Stisknutá klávesa

CTRL+X

Akce

Vyjmutí vybraného obsahu

Stisknutá klávesa

CTRL+Y

Akce

Opakování provedené změny

Stisknutá klávesa

CTRL+Z

Akce

Vrácení provedené změny zpět

Stisknutá klávesa

CTRL+PLUS (+)

Akce

Zvětšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

Stisknutá klávesa

CTRL+MÍNUS (-)

Akce

Zmenšení šířky štětce, čáry nebo obrysu obrazce o jeden pixel

Stisknutá klávesa

CTRL+PAGE UP

Akce

Přiblížení

Stisknutá klávesa

CTRL+PAGE DOWN

Akce

Oddálení

Stisknutá klávesa

ALT (nebo F10)

Akce

Zobrazení klávesových zkratek

Stisknutá klávesa

ALT+F4

Akce

Zavření obrázku a okna programu Malování

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doprava

Stisknutá klávesa

ŠIPKA VLEVO

Akce

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel doleva

Stisknutá klávesa

ŠIPKA DOLŮ

Akce

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel dolů

Stisknutá klávesa

ŠIPKA NAHORU

Akce

Přesunutí výběru nebo aktivního obrazce o jeden pixel nahoru

Stisknutá klávesa

SHIFT+F10

Akce

Zobrazení aktuální místní nabídky

Klávesové zkratky v aplikaci Čtečka

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s aplikací Čtečka.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F8

Akce

Použití rozložení na dvě stránky

Stisknutá klávesa

CTRL+R

Akce

Otočení souboru o 90 stupňů po směru hodinových ručiček

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Hledání textu v souboru

Stisknutá klávesa

F7

Akce

Použití výběrového režimu klávesnice

Stisknutá klávesa

CTRL+P

Akce

Tisk souboru

Stisknutá klávesa

CTRL+O

Akce

Otevření souboru

Stisknutá klávesa

CTRL+W

Akce

Zavření souboru

Stisknutá klávesa

CTRL+M

Akce

Domovská stránka aplikace Čtečka

Klávesové zkratky pro funkci Připojení ke vzdálené ploše

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s funkcí Připojení ke vzdálené ploše.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+HOME

Akce

Přepínání panelů aplikací mezi vzdáleným počítačem a počítačem před vámi

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+ŠIPKA VLEVO

Akce

Přepnutí zobrazení do předchozí relace (při zobrazení relace)

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přepnutí zobrazení do další relace (při zobrazení relace)

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+ŠIPKA NAHORU

Akce

Přepnutí zobrazení do první relace (při zobrazení relace)

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+ŠIPKA DOLŮ

Akce

Přepnutí zobrazení do poslední relace (při zobrazení relace)

Klávesové zkratky pro OneDrive

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci se službou OneDrive.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Výběr všeho

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+1

Akce

Změna zobrazení (podrobné/miniatury)

Stisknutá klávesa

CTRL+U

Akce

Odeslání

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+N

Akce

Nová složka

Stisknutá klávesa

ESC

Akce

Vymazání výběru

Stisknutá klávesa

CTRL+O

Akce

Otevření v programu

Stisknutá klávesa

CTRL+ALT+O

Akce

Zobrazení složky

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+V

Akce

Kopírování

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+Y

Akce

Přesunutí

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Stažení

Stisknutá klávesa

ALT+ŠIPKA NAHORU

Akce

Přechod o úroveň výš

Stisknutá klávesa

F2

Akce

Přejmenování

Stisknutá klávesa

F5

Akce

Aktualizace

Klávesové zkratky v programu Windows Deník

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem Windows Deník.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F1

Akce

Otevření nápovědy programu Deník

Stisknutá klávesa

F5

Akce

Aktualizace seznamu poznámek

Stisknutá klávesa

F6

Akce

Přepnutí mezi seznamem poznámek a poznámkou

Stisknutá klávesa

F11

Akce

Zobrazení poznámky v režimu zobrazení na celé obrazovce

Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Výběr všech položek na stránce

Stisknutá klávesa

CTRL+C

Akce

Zkopírování vybraného obsahu do schránky

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Hledání textu v souboru

Stisknutá klávesa

CTRL+G

Akce

Přechod na určenou stránku

Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Vytvoření nové poznámky

Stisknutá klávesa

CTRL+O

Akce

Otevření naposledy použité poznámky

Stisknutá klávesa

CTRL+P

Akce

Tisk poznámky

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Uložení změn v poznámce

Stisknutá klávesa

CTRL+V

Akce

Vložení vybraného obsahu ze schránky

Stisknutá klávesa

CTRL+X

Akce

Vyjmutí vybraného obsahu

Stisknutá klávesa

CTRL+Y

Akce

Opakování provedené změny

Stisknutá klávesa

CTRL+Z

Akce

Vrácení provedené změny zpět

Stisknutá klávesa

ALT+F4

Akce

Zavření poznámky a příslušného okna deníku

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+C

Akce

Zobrazení místní nabídky pro záhlaví sloupce v seznamu poznámek

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+V

Akce

Přesunutí poznámky do zadané složkyKlávesové zkratky programu WordPad

Následující tabulka obsahuje klávesové zkratky pro práci s programem WordPad.

Stisknutá klávesa Akce
Stisknutá klávesa

F1

Akce

Otevření nápovědy k programu WordPad

Stisknutá klávesa

F3

Akce

Hledání dalšího výskytu textu v dialogu Najít

Stisknutá klávesa

F10

Akce

Zobrazení klávesových zkratek

Stisknutá klávesa

F12

Akce

Uložení dokumentu jako nového souboru

Stisknutá klávesa

CTRL+1

Akce

Nastavení jednoduchého řádkování (s hodnotou 1)

Stisknutá klávesa

CTRL+2

Akce

Nastavení dvojnásobného řádkování (s hodnotou 2)

Stisknutá klávesa

CTRL+5

Akce

Nastavení řádkování s hodnotou 1,5

Stisknutá klávesa

CTRL+A

Akce

Výběr celého dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+B

Akce

Nastavení tučného písma u vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+C

Akce

Zkopírování vybraného obsahu do schránky

Stisknutá klávesa

CTRL+D

Akce

Vložení výkresu programu Microsoft Malování

Stisknutá klávesa

CTRL+E

Akce

Zarovnání textu na střed

Stisknutá klávesa

CTRL+F

Akce

Hledání textu v dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+H

Akce

Nahrazení textu v dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+I

Akce

Nastavení kurzívy u vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+J

Akce

Zarovnání textu do bloku

Stisknutá klávesa

CTRL+L

Akce

Zarovnání textu doleva

Stisknutá klávesa

CTRL+N

Akce

Vytvoření nového dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+O

Akce

Otevření existujícího dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+P

Akce

Tisk dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+R

Akce

Zarovnání textu doprava

Stisknutá klávesa

CTRL+S

Akce

Uložení změn v dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+U

Akce

Podtržení vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+V

Akce

Vložení vybraného obsahu ze schránky

Stisknutá klávesa

CTRL+X

Akce

Vyjmutí vybraného obsahu

Stisknutá klávesa

CTRL+Y

Akce

Opakování provedené změny

Stisknutá klávesa

CTRL+Z

Akce

Vrácení provedené změny zpět

Stisknutá klávesa

CTRL+=

Akce

Nastavení písma dolního indexu u vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+=

Akce

Nastavení písma horního indexu u vybraného textu

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+>

Akce

Zvětšení velikosti písma

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+<

Akce

Zmenšení velikosti písma

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+A

Akce

Změna znaků na všechna velká písmena

Stisknutá klávesa

CTRL+SHIFT+L

Akce

Změna stylu odrážek

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Akce

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doleva

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Akce

Přesunutí kurzoru o jedno slovo směrem doprava

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Akce

Přesunutí kurzoru do předchozího řádku

Stisknutá klávesa

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Akce

Přesunutí kurzoru do dalšího řádku

Stisknutá klávesa

CTRL+HOME

Akce

Přechod na začátek dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+END

Akce

Přechod na konec dokumentu

Stisknutá klávesa

CTRL+PAGE UP

Akce

Přechod o jednu stránku směrem nahoru

Stisknutá klávesa

CTRL+PAGE DOWN

Akce

Přechod o jednu stránku směrem dolů

Stisknutá klávesa

CTRL+DELETE

Akce

Odstranění následujícího slova

Stisknutá klávesa

ALT+F4

Akce

Zavření programu WordPad

Stisknutá klávesa

SHIFT+F10

Akce

Zobrazení aktuální místní nabídky


Klávesové zkratky aplikace Internet Explorer

Klávesové zkratky pro Internet Explorer najdete v tématu Klávesové zkratky pro Internet Explorer.

Další informace o používání klávesových zkratek ve Windows najdete v tématu Seznámení s vaším počítačem.
Potřebujete další pomoc?