Jak zjistit, jestli je bezdrátová síť zabezpečená?


V bezdrátové síti nelze zaručit naprosté zabezpečení. Nicméně existují opatření, která pomohou minimalizovat bezpečnostní rizika vznikající při použití bezdrátové sítě.

  • Pokud je to možné, připojujte se pouze k bezdrátové síti, která vyžaduje klíč zabezpečení sítě nebo která je zabezpečena jiným způsobem, například certifikátem. Informace odesílané prostřednictvím takovýchto sítí jsou šifrovány, což může pomoci chránit počítač před neautorizovaným přístupem. U dostupných bezdrátových sítí uvedených v okně Připojit k síti se zobrazí u bezdrátových sítí, které nemají aktivované zabezpečení, žlutý znak zabezpečení.

    Obrázek Připojení k síti, zobrazení ikony znaku zabezpečení v nezabezpečené síti
    Připojení k síti, zobrazení ikony znaku zabezpečení v nezabezpečené síti
  • Dříve než se připojíte k síti poskytované bezdrátovým poskytovatelem internetových služeb, jako je například veřejná síť v kavárně nebo na letišti, pozorně si přečtěte Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a zkontrolujte, jaké soubory jsou případně ukládány do počítače a jaký typ informací shromažďuje poskytovatel z počítače.

  • Pokud se připojujete k nezabezpečené síti, buďte si vědomi toho, že ten, kdo má příslušné nástroje, může sledovat veškerou vaši činnost, včetně toho, jaké jste navštívili webové stránky, na jakých dokumentech pracujete a jaká používáte uživatelská jména a hesla. Během připojení k takové síti nepracujte s důvěrnými firemními informacemi ani nenavštěvujte heslem chráněné oblasti firemní sítě.Potřebujete další pomoc?