Panel jazyků je panel nástrojů, který se na ploše zobrazí automaticky při přidávání služeb pro zpracování textu, například jazyků zadávání, rozložení klávesnice, rozpoznávání rukopisu, rozpoznávání řeči nebo editorů IME (Input Method Editor). Pomocí panelu jazyků lze na ploše rychle změnit jazyk zadávání nebo rozložení klávesnice. Panel jazyků můžete přesunout na libovolné místo na obrazovce, minimalizovat na hlavní panel nebo skrýt.

Sada tlačítek a možností panelu jazyků se mění podle nainstalovaných služeb pro zpracování textu a podle programu, který je právě aktivní. Například program WordPad podporuje rozpoznávání řeči, ale program Poznámkový blok nikoli. Pokud jsou spuštěny oba programy, tlačítka řeči se zobrazí v případě, že je aktivní program WordPad, pokud ale přepnete do programu Poznámkový blok, tlačítka zmizí.

Obrázek panelu jazyků
Panel jazyků

Postup zobrazení panelu jazyků

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel, přejděte na položku Panely nástrojů a pak klikněte na položku Panel jazyků.

    Po zobrazení panelu jazyků můžete kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit možnosti změny jeho nastavení včetně ukotvení na hlavní panel nebo zobrazení na výšku místo na šířku.

Poznámka

  • Pokud není panel jazyků uveden v nabídce Panely nástrojů, není v počítači nainstalováno více jazyků zadávání. Je třeba přidat pomocí ovládacího panelu Oblast a jazyk další jazyky. Další informace naleznete v části Přidání nebo změna jazyka zadávání.

Postup skrytí nebo zavření panelu jazyků

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na panel jazyků a proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li panel jazyků minimalizovat na ikonu na hlavním panelu, klikněte na příkaz Minimalizovat.

    • Kliknutím na příkaz Zavřít panel jazyků vypnete panel jazyků a odeberete jej z plochy. Zavřením panelu jazyků nebude odebrána žádná služba pro zpracování textu.Potřebujete další pomoc?