V knihovnách se shromažďují složky, které jsou uložené na různých místech. Díky tomu můžete tyto složky procházet na jednom místě. V tomto tématu najdete odpovědi na některé časté dotazy týkající se knihoven ve Windows 8.1Windows RT 8.1.

Zobrazit vše

Kam zmizely moje knihovny?

Jsou pořád tady a fungují jako dřív, jenom jsou v levém podokně Průzkumníka souborů ve výchozím nastavení skryté. Dostanete se k nim, když ve složce Oblíbené položky otevřete položku Plocha. Pokud jste knihovny upravili a chcete, aby se v levém podokně zobrazovaly, klepněte nebo klikněte na Zobrazit, klepněte nebo klikněte na Navigační podokno a pak zvolte Zobrazovat knihovny.

Když knihovny zobrazím, proč se objeví dvě složky Dokumenty?

Vaše knihovny zahrnují složku Dokumenty na vašem počítači a taky složku Dokumenty na webu OneDrive.

Jak přidám do knihovny složku?

Některé aplikace umožňují procházet počítač a vybrat složky pro přidání do knihovny. Složky se dají přidávat taky v Průzkumníku souborů. Jde to udělat takto:

  1. Přejděte ke složce, kterou chcete přidat, a stiskněte ji a podržte, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem.

  2. Klepněte nebo klikněte na Zahrnout do knihovny a vyberte knihovnu, do které chcete složku přidat.

Proč nemůžu najít soubory nedávno zahrnuté do knihovny?

Po určitou dobu po přidání složky do knihovny můžou být výsledky prohledávání a zobrazení této složky neúplné. Je to proto, že systém Windows složku ještě indexuje.

Jaké typy umístění jsou v knihovnách podporované?

Do knihovny můžete zahrnout složky z mnoha různých umístění.

Kde je složka uložená?
Dá se zahrnout do knihovny?

Na disku C nebo jiných interních jednotkách počítače

Ano.

Na disku CD nebo DVD

Ne.

Na USB flash disku, na kartě SD nebo microSD nebo na přenosném externím pevném disku

Ano, ale soubory a složky budou dostupné, jenom když bude zařízení nebo jednotka připojená.

V síti

Ano, pokud je toto síťové umístění indexované nebo pokud byla složka zpřístupněná offline. (Viz následující otázka.)

Na jiném počítači ve vaší domácí skupině

Ano.

Na zařízení úložiště připojeném k síti

Ne.

Poznámka

  • Do knihoven jde zahrnout jenom složky. Jednotlivé soubory nebo jiné položky zahrnout nejde.

Co jsou veřejné složky?

Pokud jste svůj počítač upgradovali ze starší verze Windows, obsahuje každá knihovna veřejnou složku. Veřejné složky umožňují pohodlně sdílet soubory s každým, kdo používá váš počítač nebo je ve vaší síti. Pokud třeba sdílíte počítač s ostatními členy rodiny, můžete umístit všechny rodinné fotky do složky Veřejné obrázky, takže se k nim všichni snadno dostanou a můžou fotky přidávat, odstraňovat a upravovat.

Jak můžu importovat do knihovny fotky a videa?

Fotky a videa můžete do knihovny Obrázky importovat pomocí aplikace Fotky. Další informace najdete v tématu Import fotek a videí z fotoaparátu, telefonu nebo DVD.

Jak můžu tisknout dokumenty z knihovny?

Dokument z knihovny můžete vytisknout, i když ho neotevřete. Jednoduše přejděte k dokumentu, stiskněte a podržte ho nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Tisk. Pokud chcete vytisknout najednou několik dokumentů, vyberte všechny požadované dokumenty, jeden z nich stiskněte a podržte nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a pak vyberte příkaz Tisk. Pokud chcete vytisknout otevřený dokument, můžete použít příkaz Tisk, který se obvykle nachází v nabídce v horní části dokumentu – můžete taky zkusit stisknout klávesy Ctrl+P.

Co když se zobrazí zpráva, že knihovna již nefunguje?

Tato zpráva se může zobrazit, když je knihovna poškozená. Problém můžete vyřešit takto:

  1. Pokud chcete spustit Průzkumníka souborů, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Průzkumník souborů a potom klepněte nebo klikněte na Průzkumník souborů.

  2. Klepněte nebo klikněte na Zobrazit, klepněte nebo klikněte na Navigační podokno a pak zaškrtněte políčko Zobrazovat knihovny (pokud už není zaškrtnuté).

  3. V levém podokně stiskněte a podržte položku Knihovny nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a pak klepněte nebo klikněte na Obnovit výchozí knihovny.

Proč se zobrazí zpráva, že umístění nejde do knihovny zahrnout, protože není indexované?

Tato zpráva se objeví, když se pokusíte přidat síťové umístění, které není indexované. Nejjednodušším způsobem, jak složku indexovat, abyste ji mohli zahrnout do knihovny, je povolit na počítači offline soubory a zpřístupnit síťovou složku offline. (V Průzkumníku souborů klepněte nebo klikněte na kartu Domů, klepněte nebo klikněte na Snadný přístup a zvolte Vždy přístupné offline.) Když to uděláte, budou soubory přidané do indexu vyhledávání na vašem počítači.

Proč se zobrazila zpráva o tom, že některé funkce knihovny nejsou dostupné z důvodu nepodporovaných umístění knihoven?

Tato zpráva se může zobrazit, pokud jste pomocí nějaké aplikace přidali do knihovny složku, která není indexovaná (třeba síťovou složku). Hledání, řazení a filtrování v knihovně bude pomalé. Pokud chcete tyto úlohy zrychlit, odeberte toto umístění z knihovny. Pokud potřebujete mít tuto složku v knihovně, můžete vytvořit novou knihovnu jenom pro tuto složku, aby nezpomalovala hledání, řazení a filtrování v jiných složkách knihovny.Potřebujete další pomoc?