Poslech hudby v aplikaci Windows Media Center


Většině lidí se při vyslovení názvu aplikace Windows Media Center vybaví sledování nebo nahrávání televizních programů, ale věděli jste, že pomocí aplikace Media Center můžete také skvěle poslouchat hudbu?

Aplikaci Windows Media Center můžete použít k přehrávání svých oblíbených skladeb, vytváření seznamů stop na večírky nebo dokonce i pro přehrávání prezentací vašich fotografií s hudebním doprovodem.

Obrázek knihovny hudby v aplikaci Windows Media Center
Přístup k hudbě v aplikaci Windows Media Center

Aplikaci Media Center nejlépe využijete s použitím kompatibilního dálkového ovládání pro aplikaci Media Center. Pokud nemáte dálkové ovládání pro aplikaci Media Center, můžete svou kolekci digitálních médií procházet doleva a doprava posunutím myši směrem k okraji obrazovky nebo pomocí kláves se šipkami doleva nebo doprava na klávesnici.

Zobrazit vše

Postup vyhledávání a přehrávání hudby

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Hudba a klikněte na možnost Knihovna hudby.

 3. Klikněte na skupinu položek (například Alba nebo Interpreti) a potom na hudbu, kterou chcete poslouchat.

 4. Najděte skladbu, album nebo seznam stop, které chcete přehrát, a potom klikněte na tlačítko Přehrát.

Tipy

 • Pokud se již hudba přehrává a do seznamu skladeb (do fronty) chcete přidat skladbu, album nebo seznam stop pro pozdější přehrání, klikněte na položku pravým tlačítkem a potom klikněte na příkaz Přidat do seznamu skladeb.

 • Chcete-li z úvodní obrazovky aplikace Windows Media Center prohledat svou knihovnu hudby, přejděte na možnost Hudba, posuňte se doprava, klikněte na příkaz Hledat a zadejte kritéria hledání.

Postup pro hodnocení a přehrávání vaší oblíbené hudby

Jednotlivé skladby můžete ohodnotit, takže budete mít přehled o svých oblíbených skladbách, a potom přehrávat jen svou oblíbenou hudbu.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Hudba a klikněte na položku Knihovna hudby.

 3. Klikněte na možnost Skladby, pravým tlačítkem klikněte na skladbu, kterou chcete ohodnotit, a potom vícekrát klikněte na tlačítko hodnocení (pět hvězdiček v řadě), dokud se nezobrazí požadované hodnocení.

 4. Kliknutím na zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start v aplikaci Windows Media Center se vraťte na úvodní obrazovku aplikace Windows Media Center, přejděte na možnost Hudba a potom klikněte na příkaz Přehrát oblíbené položky.

  Aplikace Media Center standardně používá k určení oblíbených skladeb jejich hodnocení. Chcete-li změnit nastavení pro oblíbenou hudbu, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Media Center na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Hudba a Oblíbená hudba, proveďte požadovaná nastavení a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Postup pro zobrazení oblíbených obrázků během přehrávání hudby

Můžete si vytvořit speciální prezentace svých oblíbených obrázků, které se budou zobrazovat při přehrávání hudby.

 1. Při přehrávání hudby přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na možnost Přehrávání a klikněte na požadovanou ikonu.

 2. Kliknutím na příkaz Přehrát obrázky spustíte přehrávání svých oblíbených obrázků.

Poznámka

Postup zobrazení a úpravy seznamu skladeb (fronty)

 1. V době přehrávání hudby přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na položku Přehrávání a klikněte na ikonu.

 2. Klikněte na příkaz Zobrazit seznam skladeb, klikněte na možnost Upravit seznam a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li posunout skladbu v seznamu nahoru nebo dolů, klikněte na tlačítko se šipkou nahoruObrázek šipky Nahoru nebo dolůObrázek šipky Dolů.
  • Chcete-li skladbu odebrat ze seznamu, klikněte na tlačítko OdstranitObrázek tlačítka Odstranit.
 3. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Postup uložení seznamu skladeb (fronty) jako seznamu stop

Skladby, které jsou ve frontě ve vašem seznamu skladeb, můžete uložit jako trvalý seznam stop pro další přehrávání. Seznamy stop jsou skvělým způsobem, jak můžete přizpůsobit poslech hudby svým požadavkům. Vytvořením seznamu stop uspořádáte libovolnou kombinaci skladeb do seznamu, který můžete rychle přehrát nebo vypálit na disk CD. Postup zápisu hudby je uveden v tématu Vypálení disku CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Center.

 1. Po přidání hudby do seznamu skladeb přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na možnost Přehrávání a klikněte na požadovanou ikonu.

 2. Klikněte na tlačítko Zobrazit seznam a potom klikněte na možnost Uložit jako seznam stop.

 3. Zadejte název seznamu stop a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  Když uložíte seznam skladeb (frontu) jako seznam stop, přidá se do trvalé sady seznamů stop. Ke svým seznamům stop máte přístup v oblasti Knihovna hudby pod záhlavím Seznamy stop.

Postup odstranění hudby z počítače

Pokud odstraníte skladbu, album nebo seznam stop z aplikace Media Center, budou trvale odstraněny z knihovny hudby i z počítače.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Hudba a klikněte na položku Knihovna hudby.

 3. Klikněte na možnost Album, Skladba nebo Seznam stop, pravým tlačítkem klikněte na požadovaný název a potom klikněte na tlačítko Odstranit.

 4. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění.

Postup zapnutí vizualizace při přehrávání hudby

 1. Při přehrávání hudby přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na možnost Přehrávání a klikněte na požadovanou ikonu.

 2. Klikněte na tlačítko Vizualizace.

Tip

 • Pomocí kláves se šipkami doprava nebo doleva na klávesnici můžete přepínat mezi různými vizualizacemi.

Zobrazení vizualizace při každém přehrávání hudby

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnost Nastavení a potom klikněte na položku Hudba.

 3. Klikněte na položku Možnosti přehrávání a potom zaškrtněte políčko Automaticky zobrazit vizualizaci.

 4. V části Zobrazení informací o skladbě při spuštěné vizualizaci zadejte požadované nastavení a potom klikněte na tlačítko Uložit.Potřebujete další pomoc?