Poslech rádia v aplikaci Windows Media Center


V aplikaci Windows Media Center můžete poslouchat rádio FM a vytvářet předvolby oblíbených stanic.

Obrázek obrazovky rádia FM
Poslech rozhlasové stanice FM v aplikaci Media Center

K poslechu rádia FM v aplikaci Media Center budete potřebovat tuner FM připojený k počítači nebo nainstalovaný v počítači a anténu připojenou k tuneru, abyste mohli přijímat signál. Tunery FM jsou velmi podobné televizním tunerům – ve skutečnosti je v řadě karet televizních tunerů zabudovaný tuner FM.

Další informace o poslechu rádia FM včetně postupu pro nastavení tuneru FM uvádí téma Rádio v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Vyhledání a poslech stanice rádia FM

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Hudba, klikněte na možnost Rádio a potom na položku Rádio FM.

 3. Chcete-li, aby aplikace Media Center našla stanici rádia, pod položkou Najít nebo Naladit klikněte na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus k vyhledání dostupných stanic. Znáte-li frekvenci stanice, zadejte čísla pomocí klávesnice nebo na dálkovém ovládání aplikace Media Center.
 4. Při přehrávání rádia pohybem myši zobrazte ovládací prvky přehrávání a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko PozastavitObrázek tlačítka Pozastavit rozhlasovou stanici dočasně pozastavíte. Až budete chtít pokračovat v přehrávání tam, kde jste skončili, klikněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát.
  • Kliknutím na tlačítko Přeskočit zpětObrázek tlačítka Přeskočit vzad se vraťte zpět o pár sekund a kliknutím na tlačítko Přeskočit vpředObrázek tlačítka Přesunout vpřed přejděte dopředu.
  • Kliknutím na tlačítko Zesílení hlasitostiObrázek tlačítka Zesílení hlasitosti nebo Zeslabení hlasitostiObrázek tlačítka Snížení hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Kliknutím na tlačítko ZtlumitObrázek tlačítka Ztlumit zvuk vypnete nebo zapnete.
  • Kliknutím na tlačítko Snížení kanálObrázek tlačítka pro přepnutí na předchozí kanál nebo Zvýšení kanáluObrázek tlačítka pro přepnutí na následující kanál procházejte předvolby.
 5. Až s poslechem rádia skončíte, posuňte myš a klikněte na tlačítko ZastavitObrázek tlačítka Zastavit.

Vytvoření předvoleb stanic rádia FM

 1. Na obrazovce Rádio vyhledejte rozhlasovou stanici, která zatím není přednastavená.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit jako předvolbu, zadejte název rozhlasové stanice, a klikněte na tlačítko Uložit.

Úprava nebo odstranění existující předvolby

 1. Na obrazovce Rádio FM klikněte na položku předvolby.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na předvolbu, kterou chcete upravit, klikněte na tlačítko Upravit, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit název stanice, zadejte nový název a klikněte na tlačítko Uložit.

  • Chcete-li stanici odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko Ano.

Nalezení a poslech stanic rádií v Internetu

Kromě rádia FM můžete poslouchat také internetové rozhlasové stanice. Některé internetové rozhlasové stanice jsou k dispozici pouze prostřednictvím přihlášení k odběru.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Doplňky a klikněte na položku Prozkoumat.

 3. Kliknutím na položku Hudba a rádio zobrazte seznam partnerů internetového rádia, kteří jsou k dispozici.

 4. Klikněte na internetovou rozhlasovou stanici a postupujte podle pokynů.

  Poznámka

  • Dostupnost internetového rádia včetně stanic zobrazených na stránce Prozkoumat je různá v závislosti na zemi nebo oblasti, v níž se nacházíte.