Zprovoznění starších programů v této verzi Windows


Většina programů vytvořených pro systém Windows Vista také funguje v této verzi systému Windows, ale některé starší programy mohou fungovat nesprávně nebo se nedají spustit vůbec. Pokud nelze program vytvořený pro starší verzi systému Windows správně spustit, můžete se pokusit změnit nastavení kompatibility programu, a to buď ručně, nebo pomocí Poradce při potížích s kompatibilitou.

Následující video uvádí, jak nastavit spouštění starších programů v této verzi systému Windows (1:26)

Pokud změnou nastavení nedojde k vyřešení problému, zkontrolujte, zda nejsou na webu výrobce programu k dispozici aktualizace.

Upozornění

  • Nepoužívejte Poradce při potížích s kompatibilitou pro starší antivirové programy, diskové nástroje a jiné systémové programy, protože by mohlo dojít ke ztrátě dat nebo ohrožení zabezpečení.

Spuštění Poradce při potížích s kompatibilitou

  1. Spusťte Poradce při potížích s kompatibilitou programů takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. V části Programy klikněte na možnost Spustit programy určené pro předchozí verze systému Windows.

  2. Postupujte podle pokynů poradce při potížích.

Pokud program nelze nainstalovat, vložte instalační disk programu a pomocí poradce při potížích přejděte na instalační soubor programu, obvykle nazvaný Setup.exe, Install.exe apod. Poradce při potížích není navržen tak, aby pracoval s programy, které mají příponu .msi.

Tip

  • Poradce při potížích s kompatibilitou programů také můžete otevřít tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu nebo zástupce programu a potom kliknete na příkaz Odstranit potíže s kompatibilitou.

Ruční změna nastavení kompatibility

Pokud chcete provést ruční změnu nastavení kompatibility programu, klikněte pravým tlačítkem na ikonu programu, vyberte příkaz Vlastnosti a klikněte na kartu Kompatibilita.

Nastavení Popis
Nastavení

Režim kompatibility

Popis

Program pracuje s nastaveními z předchozí verze systému Windows. Toto nastavení vyzkoušejte v případě, když víte že program byl navržen pro určitou verzi systému Windows.

Nastavení

Spustit v režimu 256 barev

Popis

Program používá omezenou škálu barev. Některé starší programy jsou navrženy tak, aby pracovaly s menším množstvím barev.

Nastavení

Spustit s rozlišením 640 x 480

Popis

Program se spustí v menším okně. Toto nastavení zkuste v případě, když se grafické rozhraní chová nestandardně.

Nastavení

Zakázat motivy

Popis

Vypne v daném programu motivy. Toto nastavení zkuste v případě, že zaznamenáte problémy s nabídkami nebo tlačítky v hlavičce okna programu.

Nastavení

Zakázat rozvržení plochy

Popis

Vypne transparentnost a další pokročilé možnosti zobrazení. Toto nastavení vyberte v případě, že pohyb oken není plynulý, nebo jste zaznamenali problémy se zobrazením.

Nastavení

Zakázat změny velikosti zobrazení při vysokých hodnotách DPI

Popis

Vypne automatické změny velikosti programů v případě, že jsou použita velká písmena. Toto nastavení použijte v případě, že velké písmo narušuje vzhled programu. Další informace naleznete v části Zvětšení a zmenšení textu na obrazovce

Nastavení

Úroveň oprávnění

Popis

Spustí program na úrovni práv správce systému. Ke spuštění některých programů je potřeba oprávnění správce systému. Pokud nejste přihlášeni jako administrátor, není tato volba k dispozici.

Nastavení

Změnit nastavení pro všechny uživatele

Popis

Umožňuje provést nastavení vztahující se na všechny uživatele daného počítače.

ID článku: MSW700015