Zvětšování položek na obrazovce (Lupa)


Program Lupa zvětšuje různé části obrazovky a je součástí Centra usnadnění přístupu. Chcete-li jej rychle spustit, klikněte na tlačítko Start a napište text Lupa.

Můžete také změnit rozlišení obrazovky, čímž se upraví čitelnost, velikost a množství objektů, které se vejdou na počítačový monitor. Další informace o rozlišení obrazovky naleznete v tématu Získání nejlepšího zobrazení na monitoru.

Poznámky:

 • Pokud chcete mít program Lupa snadno po ruce, můžete jej připnout k hlavnímu panelu. Další informace o připnutí naleznete v tématu Připnutí programu na hlavní panel.

 • Chcete-li ukončit program Lupa, stiskněte klávesu s logem WindowsObrázek klávesy s logem Windows a klávesu ESC.

K dispozici jsou tři režimy programu Lupa:

 • Režim zobrazení na celou obrazovku. V režimu zobrazení na celou obrazovku zabírá zobrazený obsah celou obrazovku. V závislosti na velikosti obrazovky a zvolené úrovni zvětšení je možné, že neuvidíte najednou celou obrazovku.

 • Režim objektivu. V režimu objektivu je zvětšena oblast v okolí ukazatele myši. Při přesouvání ukazatele myši se pohybuje také zvětšená oblast obrazovky.

 • Dokovaný režim. V dokovaném režimu je zvětšena pouze část obrazovky, přičemž zbývající části plochy zůstanou nezměněné. Poté můžete ovládacími prvky určit oblast obrazovky, která má být zvětšena.

Poznámka

 • Režim celé obrazovky a režim objektivu jsou k dispozici pouze v prostředí Aero. Pokud daný počítač nepodporuje prostředí Aero nebo pokud používáte jiný motiv než Aero‌ , program Lupa bude pracovat pouze v dokovaném režimu.

Následující video uvádí, jak nastavit položky na obrazovce, aby vypadaly větší (1:56).

Zvětšení položek na obrazovce

 1. Spusťte program Lupa takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Lupa.

 2. V nabídce Zobrazení klikněte na režim, který chcete použít.

 3. Přesuňte ukazatel na část obrazovky, kterou chcete zvětšit.

Poznámky

 • Pokud používáte režim zobrazení přes celou obrazovku, můžete rychle zobrazit náhled celé plochy kliknutím na nabídku Zobrazení a potom na příkaz Náhled celé obrazovky.

 • Seznam klávesových zkratek, které lze s nástrojem Lupa používat, naleznete v tématu Klávesové zkratky.

Zobrazit vše

Výběr oblasti přiblížené v programu Lupa

 1. Spusťte program Lupa takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko MožnostiObrázek tlačítka Možnosti a poté vyberte požadovanou možnost:
  Možnost Popis
  Možnost

  Sledování ukazatele myši

  Popis

  Zobrazuje oblast kolem ukazatele myši v okně Lupa. Pokud vyberete tuto možnost, můžete zvolit přesunutí okna programu Lupa při přiblížení ukazatele myši nebo když se ukazatel myši dotkne okraje okna Lupa.

  Možnost

  Zvětšit oblast kolem kurzoru klávesnice

  Popis

  Zobrazuje oblast kolem ukazatele myši po stisknutí klávesy TAB nebo kláves se šipkami.

  Možnost

  Lupa musí sledovat bod pro vložení textu

  Popis

  Zobrazuje oblast kolem textu, který zadáváte.

Změna oblasti zvětšení

 1. Spusťte program Lupa takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Lupa.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Akce Postup
  Akce

  Přiblížit

  Postup
  Klikněte na tlačítko Přiblížit  Obrázek tlačítka Přiblížit nebo stiskněte klávesu s logem WindowsObrázek klávesy s logem Windows a znaménko plus (+).
  Akce

  Oddálit

  Postup
  Klikněte na tlačítko Oddálit  Obrázek tlačítka Oddálit nebo stiskněte klávesu s logem WindowsObrázek klávesy s logem Windows a znaménko minus (+).

Nastavení přírůstků (rozdílů) lupy

Přírůstek (rozdíl) lupy určuje, jak rychle lupa provádí přiblížení a oddálení.

 1. Spusťte program Lupa takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko MožnostiObrázek tlačítka Možnosti a poté přesunutím jezdce nastavte požadovaný přírůstek pro přiblížení. Při přesunutí jezdce doleva bude přiblížení pomalejší s menšími změnami úrovní přiblížení. Při přesunutí jezdce doprava bude přiblížení nebo oddálení rychlejší s většími změnami úrovní přiblížení.

Nastavení velikosti objektivu

Pokud používáte režim objektivu, můžete upravit velikost objektivu lupy.

 1. Spusťte program Lupa takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko MožnostiObrázek tlačítka Možnosti a v části Velikost objektivu lupy přesunutím jezdce nastavte velikost objektivu lupy. Velikost objektivu se ihned změní. Pokračujte v úpravě úrovně, dokud vám nebude vyhovovat.

Poznámky

 • Aby se zobrazily možnosti velikosti objektivu, je třeba používat režim objektivu.

 • Velikost objektivu lze rychle upravit stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+R a následnou změnou výšky (přesunutím ukazatele nahoru nebo dolů) a šířky (přesunutím ukazatele doleva nebo doprava).

Zapnutí inverze barev

Zapnutím inverze barev se zvýší kontrast mezi položkami na obrazovce, což může pomoci obrazovku zpřehlednit.

 1. Spusťte program Lupa takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Lupa.

 2. Klikněte na tlačítko MožnostiObrázek tlačítka Možnosti a zaškrtněte políčko Zapnout inverzi barev.

Zobrazení panelu nástrojů Lupa

Když začnete pracovat s programem Lupa, panel nástrojů Lupa zmizí, aby nepřekážel, avšak můžete jej znovu zobrazit.

 1. Spusťte program Lupa takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Lupa.

 2. Po spuštění programu Lupa klikněte na ikonu lupy na obrazovceObrázek ikony lupy nebo na hlavním panelu.


Potřebujete další pomoc?