Zvýšení zabezpečení sítě


Pokud nastavujete domácí nebo malou kancelářskou síť, zde naleznete nejlepší postupy, podle kterých je vhodné postupovat, chcete-li zlepšit zabezpečení počítače a sítě.

Obecná doporučení zabezpečení sítě

Následující pravidla jsou pravidla obecného zabezpečení domácích a malých kancelářských sítí.

Udržujte počítač v aktuálním stavu

Zapnutím automatických aktualizací v každém počítači lze zlepšit zabezpečení počítačů v síti. Systém Windows může automaticky instalovat důležité a doporučené aktualizace nebo jen důležité aktualizace. Důležité aktualizace představují významný prospěch, například zlepšené zabezpečení a spolehlivost. Doporučené aktualizace mohou řešit méně podstatné problémy a zlepšit ovládání počítače. Volitelné aktualizace nejsou stahovány nebo instalovány automaticky.

Další informace naleznete v části Princip automatických aktualizací Windows a Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací.

Používejte bránu firewall

Brána firewall pomáhá zabránit hackerům a škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.

Další informace naleznete v části Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall.

Spusťte antivirový programu v každém počítači

Brány Firewall pomáhají chránit před červy a hackery, ale nejsou vytvořeny k tomu, aby chránily počítač před viry, proto je vhodné nainstalovat a používat antivirový program. Viry se mohou do počítače dostat z příloh e-mailových zpráv, souborů na disku CD nebo DVD nebo ze souborů stažených z Internetu. Zkontrolujte, zda je antivirový software aktuální a je nastaven tak, aby pravidelně prohledával počítač.

K dispozici je spousta antivirových programů. Společnost Microsoft nabízí bezplatný antivirový program Security Essentials, který si můžete stáhnout z webu Microsoft Security Essentials. Můžete také přejít na web poskytovatelů zabezpečovacího softwaru pro systém Windows a vyhledat vhodný antivirový program od jiného výrobce.

Používejte směrovač ke sdílení připojení k Internetu

Zvažte vhodnost použití směrovače pro sdílení připojení k Internetu. Tato zařízení mají obvykle integrované brány firewall, překlady adres a další funkce, které mohou pomoci lépe chránit síť před hackery.

Nezůstávejte připojeni jako správce

Když používáte programy, které vyžadují přístup k Internetu, například webový prohlížeč nebo e-mailový program, doporučujeme přihlašovat se jako standardní uživatel a nikoli jako správce účtu. To proto, že mnoho virů a červů nemůže být do počítače uloženo a v něm spuštěno, pokud nejste přihlášeni jako správce.

Další informace naleznete v tématu Proč používat standardní uživatelský účet místo účtu správce?.

Doporučení týkající se zabezpečení bezdrátové sítě

Pokud máte bezdrátovou síť, měli byste provést některá další bezpečnostní opatření.

Používejte klíč zabezpečení sítě

Pokud máte bezdrátovou síť, je vhodné nastavit klíč zabezpečení sítě, který zapne šifrování. Pokud používáte šifrování, uživatelé se bez klíče zabezpečení sítě nemohou k síti připojit. Jakékoli informace odeslané v rámci sítě jsou šifrované, takže je mohou číst pouze počítače, které mají klíč k dešifrování informací. Toto může pomoci zabránit pokusům o získání přístupu k síti a souborům bez oprávnění. Doporučenou metodou šifrování bezdrátové sítě je standard Wi‑Fi Protected Access (WPA nebo WPA2).

Poznámka

  • Je-li to možné, doporučujeme použití protokolu WPA2. Pro zabezpečení sítě nedoporučujeme používat protokol WEP. Protokoly WPA nebo WPA2 jsou bezpečnější. Pokud vyzkoušíte protokoly WPA nebo WPA2 a nefungují, doporučujeme upgradovat síťový adaptér na takový, který s protokoly WPA nebo WPA2 funguje.

Změňte výchozí jméno a heslo správce ve směrovači nebo přístupovém bodu

Pokud máte směrovač nebo přístupový bod, použili jste při nastavování zařízení pravděpodobně výchozí jméno a heslo. Většina výrobců používá pro všechna zařízení stejné výchozí jméno a heslo, která někdo může použít pro přístup k směrovači nebo přístupovému bodu bez vašeho vědomí. Chcete-li tomuto riziku zabránit, změňte výchozí uživatelské jméno a heslo správce směrovače. Další informace o tom, jak změnit jméno a heslo, naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

Změňte výchozí identifikátor SSID

Směrovače a přístupové body používají název bezdrátové sítě známý jako identifikátor SSID. Většina výrobců používá stejný identifikátor SSID pro všechny své směrovače a přístupové body. Doporučujeme změnit výchozí identifikátor SSID, abyste zabránili překrývání s jinými bezdrátovými sítěmi, které mohou používat výchozí identifikátor SSID. Ulehčí se tak identifikace vaší bezdrátové sítě, pokud je jich v okolí více, protože identifikátor SSID se obvykle zobrazí v seznamu dostupných sítí. Další informace o tom, jak změnit výchozí identifikátor SSID, naleznete v dokumentaci dodané se zařízením.

Umístěte pečlivě směrovač nebo přístupový bod

Bezdrátové signály se přenáší do vzdálenosti 100 metrů, proto může být signál sítě vysílán i mimo vaši domácnost. Oblast dosahu bezdrátového signálu omezíte tak, že umístíte směrovač nebo přístupový bod blízko středu domácnosti a nikoli v blízkosti vnější zdi nebo okna.Potřebujete další pomoc?