Správa seznamu kontaktů na Outlook.com

Tady najdete pár jednoduchých pokynů pro běžné činnosti v seznamu kontaktů.

Kromě kontaktů, které jste přidali nebo naimportovali na stránce Lidé, se ve vašem seznamu kontaktů můžou zobrazovat kontaktní informace ze sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, flickr a LinkedIn. Na Outlook.com můžete sociální sítě přidávat a odebírat, nemůžete ale upravovat nebo odstraňovat jednotlivé kontaktní informace ze sociálních sítí. Další informace najdete v článku Přidání přátel z Facebooku a jiných sociálních sítí.

Pokud dostáváte spousty narozeninových připomenutí ze sociálních sítí a rádi byste je vypnuli, přejděte na článek Přidání narozenin do kalendáře na Outlook.com.

Kde najdu svoje kontakty?

Pokud nevidíte všechny kontakty, může to mít několik důvodů. Další informace najdete v článku Kde najdu svoje kontakty?.

Přidání kontaktu

Když odpovíte na e-mail obsahující kontakty, které nemáte v seznamu kontaktů, může se zobrazit výzva k jejich přidání. Kontakty můžete taky přidat ručně.

 1. Na stránce Lidé klikněte na Nové.

 2. Přidejte informace o kontaktu. Pokud chcete přidat víc než jednu e-mailovou adresu, telefonní číslo apod., klikněte na ikonu Ikona plus v příslušné části.
 3. Klikněte na Uložit.

Import kontaktů

Import z jiného účtu Outlook.com

 1. Přihlaste se k účtu Outlook.com, který chcete importovat.

 2. Na stránce Lidé klikněte na Spravovat a potom na Exportovat.

 3. Uložte soubor .CSV na pevný disk.

 4. Přihlaste se k účtu, do kterého chcete kontakty importovat.

 5. Pokud se na stránce Lidé nezobrazuje podokno Přidat uživatele do seznamu kontaktů, klikněte na Spravovat a potom na Přidat uživatele. V opačném případě přejděte na krok 6.

 6. V podokně Přidat uživatele do seznamu kontaktů klikněte na Importovat ze souboru.

 7. Vyberte Jiný účet Outlook.com a přejděte na soubor, který jste si uložili v kroku 3.

 8. Klikněte na Importovat kontakty.

Import z aplikace Outlook pro plochu nebo Windows Live Mailu

 1. Exportujte kontakty z aplikace Outlook pro plochu nebo Windows Live Mailu pomocí textového souboru s oddělovači (.CSV). Příkaz Exportovat najdete v nabídce Soubor.

 2. Pokud se na stránce Lidé nezobrazuje podokno Přidat uživatele do seznamu kontaktů, klikněte na Spravovat a potom na Přidat uživatele. V opačném případě přejděte na krok 3.

 3. V podokně Přidat uživatele do seznamu kontaktů klikněte na Importovat ze souboru.

 4. Vyberte Microsoft Outlook nebo Windows Live Mail a přejděte na soubor, který jste si uložili v kroku 1.

 5. Klikněte na Importovat kontakty.

Import z Outlook Expressu

Pokud používáte Outlook Express, můžete svoje e-maily a kontakty nahrát na Outlook.com. Nainstalujte si doplněk pro migraci pošty a postupujte podle pokynů.

Úprava nebo odstranění kontaktu

Na stránce Lidé klikněte na některý kontakt a pak klikněte na Upravit nebo Odstranit.

Poznámka: Individuální kontaktní informace ze sociálních sítí se nedají upravit ani odstranit. Informace o přidání nebo odebrání sociálních sítí na Outlook.com najdete v článku Přidání přátel z Facebooku a jiných sociálních sítí.

Obnovení odstraněných kontaktů

Pokud kontakty omylem odstraníte nebo o ně přijdete, můžete je obnovit. Přejděte na článek Obnovení odstraněných kontaktů.

Přidání nebo odebrání kontaktů z oblíbených

Oblíbené kontakty se na stránce Lidé zobrazují na začátku seznamu kontaktů. Pokud chcete kontakty přidat k oblíbeným nebo je z nich odebrat, klikněte na kontakt a pak klikněte na Přidat k oblíbeným nebo Odebrat z oblíbených.

Propojení a rozpojení kontaktů

Když služba Lidé najde dva kontakty se stejným jménem a příjmením, propojí je, takže se zobrazí jako jediný kontakt. Můžete je taky propojit pomocí funkce Vyčistit kontakty, vyhledat a propojit ručně nebo zrušit jejich propojení.

Propojení kontaktů pomocí funkce Vyčistit kontakty

 1. V aplikaci Lidé klikněte na nabídku Spravovat a potom na příkaz Vyčistit kontakty.

 2. Zrušte zaškrtnutí políček u všech kontaktů v sadě, které nechcete mít propojené.

 3. Opakujte krok 2 pro všechny sady kontaktů a pak klikněte na Vymazat.

Ruční vyhledání a propojení

 1. Do vyhledávacího pole na stránce Lidé zadejte jméno kontaktu, který hledáte.

 2. Ve výsledcích hledání zaškrtněte kontakty, které chcete propojit, a pak klikněte na Propojit.

Rozpojení kontaktů

Při propojení kontaktů se vytvoří nový sloučený kontakt se všemi informacemi z původních kontaktů. Původní kontakty se pak odstraní. Pokud nechtěně propojíte dva nebo víc kontaktů představující odlišné osoby, obnovíte je takto.

 1. Na stránce Lidé vyberte sloučený kontakt.

 2. Klikněte na Spravovat a pak na Obnovit odstraněné kontakty.

 3. Vyberte kontakty, které chcete obnovit, a klikněte na Obnovit.

 4. Klikněte na nesprávně sloučený kontakt, klikněte na Odstranit a pak znovu na Odstranit.

Zobrazení členů skupiny

Skupiny se v seznamu kontaktů zobrazují podle abecedy. Pokud chcete zjistit, kdo je ve skupině, klikněte na ni.

Vytvoření nové skupiny

 1. Klikněte na šipku vedle Nové a pak klikněte na Nová skupina.

 2. Zadejte název skupiny.

 3. Do pole Přidat člena začněte zadávat jméno nebo e-mailovou adresu. Když se kontakt zobrazí v seznamu, klikněte na něj.

 4. Až přidáte všechny požadované členy, klikněte na Uložit.

Nebo to můžete udělat takto:

 1. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle každého kontaktu, který chcete přidat do nové skupiny.

 2. Klikněte na Skupiny a potom na Nová skupina.

 3. Zadejte název skupiny a klikněte na Uložit.

Přidání nebo odebrání členů skupiny

Skupiny se v seznamu kontaktů zobrazují podle abecedy.

Přidání členů do skupiny

 1. Klikněte na název skupiny, do které chcete přidat členy, a pak klikněte na Upravit.

 2. Do pole Přidat člena začněte zadávat jméno nebo e-mailovou adresu. Když se kontakt zobrazí v seznamu, klikněte na něj.

 3. Až přidáte všechny požadované nové členy, klikněte na Uložit.

Nebo to můžete udělat takto:

 1. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle každého kontaktu, který chcete přidat do této skupiny.

 2. Klikněte na Skupiny, vyberte skupinu, do které chcete kontakty přidat, a klikněte na Použít.

Odebrání členů ze skupiny

 1. Klikněte na název skupiny, ze které chcete odebrat členy, a pak klikněte na Upravit.

 2. Klikněte na X u všech členů, které chcete odebrat, a pak klikněte na Uložit.

Nebo to můžete udělat takto:

 1. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle každého kontaktu, kterého chcete odebrat ze skupiny.

 2. Klikněte na Skupiny, zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny, ze které je chcete odebrat, a klikněte na Použít.

  Poznámka: Pokud kontakt odeberete ze skupiny, neodstraníte ho tím ze seznamu kontaktů.

Odstranění skupiny

Skupiny se v seznamu kontaktů zobrazují podle abecedy.

 1. Klikněte na skupinu, kterou chcete odstranit.

 2. Klikněte na Odstranit a pak znovu na Odstranit.

  Poznámka: Při odstranění skupiny se neodstraní kontakty, které byly jejími členy.

Pokud potřebujete další pomoc s přidáním a správou kontaktů a skupin, kontaktujte zákaznickou podporu.

Přejít na Outlook.com

Další materiály

Jednoduché pokyny pro běžné činnosti.
Základy Outlook.com

Hledáte nápovědu k Outlooku pro plochu?
Prohledejte podporu pro Office.

Potřebujete další pomoc?
Zeptejte se ve fórech komunity.

Máte nápady pro Outlook.com?
Sdělte nám svůj názor.

Nemůžete se dostat na Outlook.com?
Zkontrolujte stav služby.