Klávesové zkratky v aplikaci Windows Media Center


Všechny funkce v aplikaci Windows Media Center jsou dostupné také pouze s použitím klávesnice. Aplikace Media Center navíc nabízí řadu klávesových zkratek, které usnadňují navigaci pomocí klávesnice.

Informace o použití funkcí Usnadnění přístupu, jako je Narrator a Lupa naleznete v tématu Použití funkcí usnadnění přístupu v aplikaci Windows Media Center.

Následující tabulky popisují různé klávesové zkratky pro aplikaci Media Center. Další klávesové zkratky pro systém Windows naleznete na webu Klávesové zkratky.

Použití klávesových zkratek pro základní navigaci

Následující tabulka popisuje způsoby použití klávesových zkratek k základní navigaci v aplikaci Media Center.

Akce
Použijte tuto klávesu nebo klávesovou zkratku

Spuštění aplikace Media Center nebo návrat na úvodní obrazovku aplikace Media Center

Klávesa s logem systému WindowsObrázek klávesy s logem Windows+ALT+ENTER

Potvrzení výběru

ENTER

Návrat na předchozí obrazovku

BACKSPACE

Přechod na první položku v seznamu

HOME

Přechod na poslední položku v seznamu

END

Pohyb vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů

Klávesy se šipkami

Přechod do režimu na celou obrazovku nebo návrat z režimu na celou obrazovku

ALT+ENTER

Použití klávesových zkratek k ovládání zvuku

Následující tabulka popisuje způsoby použití klávesových zkratek k ovládání zvuku.

Akce
Použijte tuto klávesu nebo klávesovou zkratku

Ztlumení hlasitosti nebo zrušení ztlumení hlasitosti

F8

Zeslabení zvuku

F9

Zesílení zvuku

F10

Přechod na stránku Knihovna hudby

CTRL+M

Přehrání skladby

CTRL+SHIFT+P

Zastavení přehrávání skladby

CTRL+SHIFT+S

Pozastavení nebo pokračování skladby

CTRL+P

Přechod na začátek aktuální skladby

CTRL+B

Skok na další skladbu

CTRL+F

Rychlé převinutí skladby dopředu

CTRL+SHIFT+F

Kopírování disku CD

CTRL+R

Zobrazení místní nabídky

CTRL+D

Použití klávesových zkratek ke sledování a nahrávání televizního vysílání

Následující tabulka popisuje způsoby použití klávesových zkratek ke sledování a nahrávání televizního vysílání.

Akce
Použijte tuto klávesu nebo klávesovou zkratku

Přechod na Nahrané pořady

CTRL+O

Přechod na Program televize

CTRL+G

Přechod na Živé televizní vysílání

CTRL+T

Změna poměru stran obrazovky (přiblížení)

CTRL+SHIFT+Z

Nahrání televizního pořadu

CTRL+R

Pozastavení nebo pokračování živého nebo nahraného televizního pořadu

CTRL+P

Ukončení nahrávání nebo přehrávání televizního pořadu

CTRL+SHIFT+S

Pokračování v přehrávání televizního pořadu

CTRL+SHIFT+P

Převinutí živého nebo nahraného televizního pořadu zpět

CTRL+SHIFT+B

Rychlé převinutí živého nebo nahraného televizního pořadu vpřed

CTRL+SHIFT+F

Skok zpět

CTRL+B

Skok vpřed

CTRL+F

Zobrazení místní nabídky

CTRL+D

Přechod na další kanál

PAGE UP

Přechod na předchozí kanál

PAGE DOWN

Použití klávesových zkratek k zobrazování obrázků

Následující tabulka popisuje způsoby použití klávesových zkratek k zobrazování obrázků.

Akce
Použijte tuto klávesu nebo klávesovou zkratku

Přechod do složky Obrázky

CTRL+I

Přiblížení obrázku

ENTER

Přehrání prezentace

CTRL+SHIFT+P

Ukončení prezentace

CTRL+SHIFT+S

Pozastavení nebo pokračování prezentace

CTRL+P

Skok zpět na předchozí obrázek

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA VLEVO

Skok vpřed na další obrázek

ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení místní nabídky

CTRL+D

Použití klávesových zkratek k přehrávání videa

Následující tabulka popisuje způsoby použití klávesových zkratek k přehrávání videa.

Akce
Použijte tuto klávesovou zkratku

Přechod do složky Video

CTRL+E

Přehrání videa

CTRL+SHIFT+P

Pozastavení nebo pokračování videa

CTRL+P

Zastavení videa

CTRL+SHIFT+S

Převinutí videa zpět

CTRL+SHIFT+B

Rychlé převinutí videa vpřed

CTRL+SHIFT+F

Skok zpět

CTRL+B

Skok vpřed

CTRL+F

Změna poměru stran obrazovky (přiblížení)

CTRL+SHIFT+Z

Použití klávesových zkratek k přehrávání disků DVD

Následující tabulka popisuje způsoby použití klávesových zkratek při přehrávání disků DVD.

Akce
Použijte tuto klávesu nebo klávesovou zkratku

Přechod na nabídku disku DVD

CTRL+SHIFT+M

Přehrání disku DVD

CTRL+SHIFT+P

Pozastavení nebo pokračování disku DVD

CTRL+P

Zastavení disku DVD

CTRL+SHIFT+S

Převinutí disku DVD zpět

CTRL+SHIFT+B

Rychlé převinutí disku DVD vpřed

CTRL+SHIFT+F

Přechod na předchozí kapitolu

CTRL+B

Přechod na další kapitolu

CTRL+F

Změna poměru stran obrazovky (přiblížení)

CTRL+SHIFT+Z

Změna výběru zvuku disku DVD

CTRL+SHIFT+A

Poznámka

  • Některé z uvedených klávesových zkratek nemusí být dostupné v závislosti na hardwaru počítače nebo na typu média, které přehráváte. Například nebudete moci zobrazit Program televize, pokud jste nenainstalovali televizní tuner.Potřebujete další pomoc?