Informace o médiích ve Windows Media Playeru: nejčastější dotazy


Následující část uvádí některé odpovědi na běžné dotazy týkající se informací o médiích.

Zobrazit vše

Jak obrázek na obalu alba souvisí s informacemi o médiích?

Obrázek alba je typem informací o médiích. Při vypalování disku CD v přehrávači se obrázek alba obvykle stáhne z Internetu ve stejnou dobu jako další informace o médiu. Další informace o obrázku alba získáte v tématu Přidání nebo změna obrázku alba v aplikaci Windows Media Player.

Podporuje přehrávač značky ID3?

Ano. Přehrávač čte a zapisuje informace o médiích ve formátu ID3v2. Čte také informace o médiích ve formátu ID3v1.

ID3 je název standardu používaného k přidání informací o médiích do souboru digitálních médií. ID3v1 je první verzí tohoto standardu. ID3v2 je druhá verze.

Jak dám přehrávači pokyn k automatické opravě informací o médiích v mých souborech?

Přehrávač automaticky prověří soubory v knihovně a stáhne chybějící informace o médiích nebo se pokusí opravit nesprávné informace o médiích. Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V nabídce Uspořádat klikněte na příkaz Možnosti a potom klikněte na kartu Knihovna.

 3. V oblasti Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zaškrtněte políčko Načíst další informace z Internetu.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby přehrávač přidal pouze informace o médiích, které v souborech chybí, klikněte na položku Pouze doplnit chybějící informace.

  • Jestliže má přepínač přepsat všechny informace o médiích v souborech, klikněte na položku Přepsat všechny informace o médiích.

   U této volby buďte opatrní. Pokud informace o médiích v souborech měníte ručně, je možné, že tato volba přepíše všechny provedené změny.

Jak přehrávači zabráním v přepisu informací o médiích ve svých souborech?

Volbu Přepsat všechny informace o médiích je možné vybrat. Místo ní byste však měli vybrat volbu Pouze doplnit chybějící informace. Další informace naleznete v odpovědích na otázky týkající se nastavení přehrávače na automatickou opravu informací o médiích v tomto tématu.

Jak dám přehrávači pokyn k aktualizaci názvu souboru položky při aktualizaci informací o médiích v knihovně?

Když přehrávač vypálí disk CD, pojmenuje soubory podle vašich preferencí (například 01-Vzorový_název_skladby_vzorové_jméno_interpreta.WMA). Je možné, že v počítači máte vzorové hudební soubory, které byly vypáleny v jiných programech a které mají názvy souborů neodpovídající vašim preferencím pojmenování.

Chcete-li, aby přehrávač změnil názvy souborů vašich hudebních souborů tak, aby odpovídaly vašemu nastavení pro vypalování, postupujte následujícím způsobem.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V nabídce Uspořádat klikněte na příkaz Možnosti a potom klikněte na kartu Knihovna.

 3. V oblasti Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zaškrtněte políčko Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory.

  Soubory budou potenciálně přejmenovány při aktualizaci jakýchkoli informací o médiích, které obsahují (buď ručně, nebo automaticky přehrávačem).

Jak dám při aktualizaci informací o médiích v knihovně přehrávači pokyn k přesunutí souborů do příslušných složek o interpretovi a albu v počítači?

Když přehrávač kopíruje disk CD, pojmenuje soubory a pak je uloží do podsložek na základě jména interpreta a názvu alba. Ve výchozím nastavení platí, že pokud se změní informace o médiích pro soubory (například dojde ke změně jména interpreta nebo názvu alba), soubor zůstane ve stejném fyzickém umístění.

Přehrávači můžete dát případně pokyn k automatickému přesunutí souborů do příslušné složky interpreta nebo alba v případě, že dojde ke změně informací o médiu v souborech. Chcete-li toto nastavení zapnout, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V nabídce Uspořádat klikněte na příkaz Možnosti a potom klikněte na kartu Knihovna.

 3. V oblasti Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zaškrtněte políčko Změnit uspořádání skladeb ve složce zkopírované hudby podle nastavení kopírování.

  Změna pořadí souborů se potenciálně změní při aktualizaci jakýchkoli informací o médiích, které obsahují (buď ručně, nebo automaticky přehrávačem).

Jak zajistím, aby moje hodnocení nepřepsali ostatní uživatelé mého počítače?

Odpověď na tuto otázku závisí na způsobu správy uživatelských účtů ve vašem počítači. Pokud se k vašemu počítači všichni přihlašují pomocí jednoho účtu, neexistuje způsob, jak ostatním zabránit v přepsání vašeho hodnocení, pokud se také rozhodnou hodnotit položky v knihovně přehrávače.

Jestliže má však každý uživatel vašeho počítače svůj samostatný účet, můžete nastavení v aplikaci Windows Media Player změnit tak, aby bylo jisté, že je v souborech médií uloženo pouze vaše hodnocení. Jiní uživatelé mají možnost dále nastavovat svá hodnocení, ale ta se v knihovně přehrávače budou zobrazovat pouze v případě, že se daný uživatel přihlásí. Chcete-li zajistit, že vaše hodnocení nebudou přepsána, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k počítači pomocí svého uživatelského účtu.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V nabídce Uspořádat klikněte na příkaz Možnosti a potom klikněte na kartu Knihovna.

 4. V oblasti Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory ověřte, zda je zaškrtnuté políčko Zachovat hodnocení hvězdičkami jako globální hodnocení v souborech.

  Když je vybrané toto nastavení, vaše hodnocení se uloží v samostatných souborech médií místo v souboru knihovny databáze. I když se informace o hodnocení uloží do jiného umístění, vaše hodnocení se bude ve vaší knihovně zobrazovat obvyklým způsobem.

 5. Odhlaste se od svého uživatelského účtu a přihlaste se s účtem jiné osoby (může být nezbytné, aby tato osoba zadala heslo ke svému účtu).

 6. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 7. V nabídce Uspořádat klikněte na příkaz Možnosti a potom klikněte na kartu Knihovna.

 8. V oblasti Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat hodnocení hvězdičkami jako globální hodnocení v souborech.

  Když toto políčko není zaškrtnuté, hodnocení uživatele se uloží v jeho souboru databáze knihovny místo v samostatných souborech médií.

 9. Opakujte kroky čtyři až šest pro všechny další uživatelské účty v počítači.Potřebujete další pomoc?