Změna nastavení pro vypalování CD nebo DVD ve Windows Media Playeru


Pro přizpůsobení zápisu na disk CD nebo DVD (vypálení) je v programu Windows Media Player k dispozici řada možností nastavení.

Následující video uvádí, jak změnit nastavení pro vypalování disku CD nebo DVD (0:57)

Změnit nastavení pro vypalování disku CD nebo DVD

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Vypálit.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vypalováníObrázek tlačítka Možnosti a poté na položku Další možnosti vypalování.
 4. Proveďte jednu či několik následujících změn:

  • Rychlost vypalování Obvykle není nutné nastavovat rychlost vypalování, pokud nejsou potíže se zápisem na disk. V takovém případě může potíže vyřešit snížením rychlosti vypalování. Toto nastavení je platné pro všechny zapisovací jednotky, které se svým počítačem používáte.

  • Po vypálení disk automaticky vysunout z jednotky. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li, aby se disky CD po zápisu automaticky vysunuly.

  • Použít normalizaci hlasitosti na všechny stopy na disku CD. Jestliže zapisujete na disk skladby, které byly zaznamenány s různými úrovněmi hlasitosti, zaškrtněte toto políčko, aby se minimalizovaly rozdíly hlasitosti mezi skladbami na zvukových CD, které zapisujete. To pomůže vyhnout se nutnosti nastavovat hlasitost při přehrávání CD.

  • Vypálit disk CD bez mezer. Toto políčko zaškrtněte, pokud nechcete, aby mezi skladbami na zvukovém CD, které vypalujete, byly dvousekundové mezery.

  • Přidat na disk seznam souborů zapsaných v tomto formátu. Při zápisu na datový disk vytváří aplikace Player seznam stop obsahující zapisované soubory a tento seznam potom přidá na disk. Pokud přehrávací zařízení podporuje seznamy stop, jednotlivé položky se budou přehrávat v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu pro zápis na disk. Ve výchozím nastavení je seznam stop uložen s příponou WPL. Chcete-li přehrávat své datové disky v zařízení, které nepodporuje příponu WPL, můžete místo ní použít příponu M3U.

  • Uspořádat soubory ve složkách na disku pomocí informací o médiích. Tuto možnost zvolte, chcete-li soubory zapsané na disk CD nebo DVD organizovat do následujících složek: Music\Artist\Album, TV, Video, a Picture (Hudba\Interpret\Album, TV, Video a Obrázek). Jestliže položky informací o médiu, například album a interpret alba, chybí, budou uloženy do složek s názvem Neznámý interpret\Neznámé album. Aby k tomu nedošlo, dbejte na to, aby soubory před zápisem obsahovaly informace o albu a interpretovi alba. Další informace o médiích naleznete v tématu Přidání nebo úprava informací o médiích v programu Windows Media Player.

  Poznámky:

  • V této verzi programu Windows Media Player nelze soubory před vypálením na datový disk CD nebo DVD převést na menší velikost.

  • Pokud vypalovačka disků CD nebo DVD nepodporuje vypalování bez mezer, může problém vyřešit aktualizace firmwaru, pokud je k dispozici. Další informace získáte u výrobce počítače nebo jednotky.

Další informace o kopírování disků naleznete v tématu Zápis na disk CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Player

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?