Ochrana DRM ve Windows Media Playeru: nejčastější dotazy


Zde naleznete odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají technologie správy digitálních práv (DRM), práv k používání médií a chráněných souborů ve formátu Windows Media.

Zobrazit vše

Co je technologie DRM?

Zkratka DRM znamená správu digitálních práv (Digital Rights Management). DRM je technologie, pomocí které poskytovatelé obsahu (například online obchody) řídí distribuci a použití digitálních hudebních souborů a videosouborů, které poskytují. Online obchody prodávají a půjčují hudbu a filmy, u kterých je použita technologie DRM. Chráněný soubor je soubor, u kterého je použita technologie DRM.

Program Windows Media Player i většina online obchodů a zařízení podporuje nebo používá typ technologie DRM označovanou jako Správa práv k digitálním médiím služby Windows Media.

Co jsou práva k používání médií?

Práva k používání médií jsou oprávnění použít chráněný soubor určitým způsobem. Poskytovatelé obsahu, například online obchody, mohou určit, jakým způsobem lze použít chráněné soubory, které jste od nich získali. Poskytovatel obsahu vám může například udělit povolení k přehrání souboru v počítači (právo k přehrání), k vypálení souboru na zvukový disk CD (právo k vypálení), nebo k synchronizaci souboru mezi počítačem a přenosným zařízením (právo k synchronizaci).

Každé z těchto práv má jisté vlastnosti. Poskytovatel obsahu vám může například udělit následující práva k používání:

 • Právo přehrát určitou skladbu v počítači s neomezeným počtem opakování.

 • Právo synchronizovat tuto skladbu na dvě přenosná zařízení pětkrát měsíčně.

 • Právo dvakrát zapsat tuto skladbu na zvukový disk CD.

Práva k používání médií se někdy nazývají licence.

Jakým způsobem přehrávač používá práva k používání médií?

Pokud se pokusíte přehrát chráněný soubor, přehrávač zkontroluje, zda jsou v počítači nainstalována platná práva k používání médií. Pokud práva k používání médií dovolí provést akci, kterou jste požadovali (například synchronizaci souboru se zařízením), přehrávač tuto akci provede.

Pokud přehrávač zjistí, že práva k používání médií v počítači nejsou platná nebo nepovolují požadovanou činnost, přehrávač tuto činnost neprovede. Většinou přehrávač buď zobrazí chybovou zprávu, která informuje o tom, proč akce nemohla být provedena, nebo u chráněného souboru zobrazí tlačítko Chyba Obrázek tlačítka Chyba nebo Informace Obrázek tlačítka Informace. Kliknutím nebo ponecháním ukazatele myši na tomto tlačítku lze získat další informace.

Jak lze stáhnout práva k používání médií?

Obvykle není nutné zabývat se stahováním práv k používání médií. Přehrávač je v případě potřeby stáhne automaticky.

V některých případech však přehrávač nemůže práva k používání médií stáhnout. V tom případě přehrávač zobrazí zprávu s dalšími možnostmi. Postupujte podle pokynů.

Pokud je podle instrukcí přehrávače potřebné navštívit online obchod, budete pravděpodobně muset zadat název účtu a heslo. Online obchod může požadovat aktualizaci údajů o kreditní kartě nebo zaplacení poplatků za stažení dodatečných práv k užívání médií (například práv k zápisu skladby na zvukový disk CD).

Pokud není zaškrtnuto políčko Automaticky načítat práva k používání médií při přehrávání nebo synchronizaci souboru, přehrávač nemůže automaticky stahovat práva k používání médií. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. Chcete-li ověřit, zda můžete automaticky stahovat práva k používání, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na možnost Uspořádat, dále na položku Možnosti a pak na kartu Osobní údaje.

 3. Zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Automaticky načítat práva k používání médií při přehrávání nebo synchronizaci souboru.

Pokud si navíc prostřednictvím online obchodu objednáte pro hudbu nebo video služby odběru, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Automaticky kontrolovat, zda není potřeba obnovit chráněné soubory. Pokud je zapnutá, přehrávač bude v knihovně pravidelně hledat zakoupené a předplacené soubory s chybějícími právy k používání médií, soubory s prošlými právy a soubory s právy, jejichž platnost brzy vyprší. Přehrávač se poté pokusí stáhnout chybějící práva ze sítě Internet. Tím se zlepší kvalita přehrávání, zápisu na disk a synchronizace zakoupených a předplacených souborů.

Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Změna způsobu zobrazení položek v knihovně programu Windows Media Player. Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Jak lze obnovit práva k používání médií?

Pokud zjistíte problém s chybějícími právy k přehrávání, vypálení nebo synchronizaci souboru, která jste dříve měli, můžete tento problém vyřešit obnovením práv k používání médií. To můžete provést několika způsoby:

 • Pokud jste soubor získali z internetového obchodu, je možné, že tento obchod nabízí obnovení práv (licence) k užívání medií. (Některé obchody tuto proceduru nazývají například aktivace počítače, autorizace počítače, obnovení knihovny nebo synchronizace licencí.)

  Postup obnovení práv se pro každý obchod liší. U některých obchodů může být nutné kliknout na odkaz Procházet všechny internetové obchody v levém dolním rohu přehrávače, kliknout v seznamu na příslušný obchod, nainstalovat software obchodu a poté na stránce obchodu kliknout na odkaz na služby zákazníkům nebo na správu účtu.

  Obchod může omezit počet obnovení práv nebo počet počítačů, ve kterých můžete získané zvukové soubory nebo videosoubory používat. Některé obchody vůbec nepovolují obnovení práv k užívání médií. Podrobné informace o podmínkách internetového obchodu naleznete v oddělení zákaznické podpory nebo v nápovědě příslušného obchodu.

  Další informace o přístupu do online obchodů naleznete v tématu Nakupování online v programu Windows Media Player.

 • Pokud je soubor skladba, kterou jste zkopírovali z disku CD se zapnutým nastavením Zamknout obsah, můžete práva k používání obnovit přehráním souboru. Budete přesměrováni na webovou stránku společnosti Microsoft, která vám poradí, jak práva obnovit (pouze omezený počet opakování).

  Další informace o možnosti Zamknout obsah naleznete v tématu Kopírování hudby z disku CD: nejčastější dotazy.

ID článku: MSW700056Potřebujete další pomoc?