Knihovna Windows Media Playeru: nejčastější dotazy


Zde jsou odpovědi na některé běžné otázky týkající se knihovny aplikace Windows Media Player.

Zobrazit vše

Co je knihovna přehrávače a jak ji lze zobrazit?

Knihovna přehrávače je umístění v přehrávači, které uvádí seznam veškeré hudby, videí a obrázků v počítači. Umožňuje snadno vyhledat a přehrát digitální mediální soubory, stejně jako vybrat obsah, který chcete vypálit na disk CD nebo synchronizovat na přenosný přehrávač hudby.

Chcete-li zobrazit knihovnu přehrávače, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.

Jak se v knihovně přehrávače zobrazují obrázky, videa nebo televizní pořady?

Při otevření knihovny přehrávače se zobrazí naposledy otevřená kategorie médií (například kategorie Hudba). Ostatní typy médií můžete prohlížet výběrem jiné kategorie média, jako jsou Obrázky, Videa nebo Nahrané pořady.

Chcete-li vybrat jinou kategorii, klikněte na její název v navigačním podokně (například Obrázky).

Jak se přidává obsah do knihovny přehrávače?

Další informace o přidávání obsahu do knihovny přehrávače získáte v tématu Přidání položek do knihovny programu Windows Media Player.

V čem se liší knihovna přehrávače od knihovny hudby, videí nebo obrázků v systému Windows?

Knihovna hudby, videí a obrázků v systému Windows odkazuje na složky, v nichž jsou uloženy skutečné soubory médií v počítači. Knihovna přehrávače pouze obsahuje odkazy na soubory médií, ale poskytuje větší možnosti kontroly uspořádání a používání obsahu digitálních médií než složky systému Windows.

Informace o knihovnách v systému Windows získáte v části Práce s knihovnami

Jak se knihovna přehrávače přesouvá z jednoho počítače do jiného?

Knihovna přehrávače je databáze obsahující odkazy na soubory digitálních médií v počítači. Knihovnu přehrávače nelze mimo jiné přesunout z jednoho počítače do jiného, protože odkazy v databázi by nebyly nadále správné.

Chcete-li znovu vytvořit stávající knihovnu přehrávače v jiném počítači, je nutné do tohoto počítače zkopírovat soubory digitálních médií. Další informace o přidávání obsahu do knihovny přehrávače získáte v tématu Přidání položek do knihovny programu Windows Media Player.Potřebujete další pomoc?