Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft

Aktualizováno 11. června 2014
Účinnost od 31. července 2014

Děkujeme vám, že jste si vybrali Microsoft.

Toto je smlouva mezi vámi a společností Microsoft (nebo, v závislosti na vašem bydlišti, jednou z jejích afilací – jak je popsáno v oddílu 12), která upravuje vaše práva k použití softwaru a služeb uvedených v oddílu 1.1. Pro usnadnění jsme některé podmínky této Smlouvy převedli do formátu otázek a odpovědí. Přečtěte si celou Smlouvu, protože všechny její podmínky jsou důležité a dohromady tvoří právní Smlouvu, která se na vás po přijetí bude vztahovat. V této Smlouvě dále odkazujeme na některé dokumenty a zásady, které je také vhodné si přečíst.

1. Rozsah smlouvy, přijetí a změny

1.1. Na které služby se tato Smlouva vztahuje? Outlook.com (dříve Hotmail), OneDrive (dříve SkyDrive), účet Microsoft, Microsoft Zabezpečení rodiny, Windows Fotogalerie, Windows Movie Maker, Windows Live Mail, Windows Live Writer (tyto služby společně označujeme jako „Služby Windows“); Office.com, Microsoft Office 365 pro domácnosti, Microsoft Office 365 pro vysokoškoláky a další služby Microsoft Office, které odkazují na tuto Smlouvu prostřednictvím doplňkové smlouvy (dále jen „Služby Office“); Bing a MSN – toto jsou primární služby, na které se tato Smlouva vztahuje. Tyto služby, jakož i jiné softwarové produkty, weby a služby, které odkazují na tuto Smlouvu, označujeme společně jako „Služby“.

1.2. Jakými podmínkami se musím při používání těchto Služeb řídit? Naším cílem je vytvořit bezpečnější prostředí, a proto požadujeme, aby se uživatelé při používání těchto Služeb řídili zde uvedenými podmínkami (dále jen „tato Smlouva“). Služby nesmíte používat způsobem, který by porušoval práva třetích stran, mimo jiné včetně úmyslného poškozování fyzické či právnické osoby.

1.3. Jak tuto Smlouvu přijmu? Tím, že vám společnost Microsoft umožňuje přihlásit se k odběru Služeb nebo je objednat, předkládá vám nabídku. Než začnete používat tyto Služby, musíte vyjádřit výslovný souhlas s těmito podmínkami a ujednáními, přičemž ty pak budou tvořit platnou smlouvu mezi vámi a společností Microsoft. Použitím Služeb nebo získáním přístupu k nim či souhlasem s těmito podmínkami tam, kde je k tomu v uživatelském rozhraní pro vás k dispozici příslušná možnost, vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit touto Smlouvou, aniž byste ji měnili. Pokud nesouhlasíte, nemůžete Služby používat.

1.4. Může společnost Microsoft změnit podmínky této Smlouvy po jejich přijetí z mé strany? Ano. O zamýšlené změně této Smlouvy vás budeme informovat. Podmínky této Smlouvy můžeme změnit, pokud: (i) je to nezbytné s ohledem na příslušné zákony, mimo jiné včetně změny takového zákona; (ii) je to nezbytné v důsledku rady nebo příkazu na základě příslušného zákona; (iii) je porušen poměr ekvivalence mezi službou a její protihodnotou; (iv) je to nezbytné z technických důvodů; (v) je to nezbytné k zajištění provozování Služeb nebo (vi) se podmínky změní ve prospěch uživatele. O zamýšlené změně vás budeme informovat před zahájením platnosti této změny, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem. Poskytneme vám možnost zrušit Služby alespoň 30 dní před začátkem platnosti změny. Pokud během této informační lhůty Služby nezrušíte (v souladu s procesem uvedeným v oddílu 4.3), vyjadřujete tím souhlas s příslušnou změnou této Smlouvy. Na tento fakt vás také výslovně upozorníme, když vás budeme informovat o zamýšlené změně této Smlouvy.

1.5. Jaké typy změn Služeb mohou očekávat? Neustále pracujeme na vylepšování Služeb s cílem zkvalitnit nebo aktualizovat jejich funkce, zavést nové funkce nebo přizpůsobit Služby. Kdykoli tak můžeme změnit některé Služby nebo odstranit jejich funkce mimo jiné včetně případů, kdy naše smlouvy s třetími stranami nám již nedovolí, abychom zpřístupňovali jejich materiál, kdy je již nadále nemůžeme poskytovat (z důvodu technologického pokroku), nebo v případě zpětné vazby od zákazníků, na základě které se ukáže, že je změna zapotřebí. V případě placených Služeb vás před podstatnou změnou Služeb budeme informovat. Služby nebo jejich funkce můžeme vydat v podobě beta verze, která nemusí fungovat správně nebo stejně jako finální verze. Budeme vás také předem informovat, pokud by změna Služeb způsobila, že byste měli přijít o svůj Obsah (jak je definováno dále). Služby můžete kdykoli zrušit v souladu s procesem nastíněným v oddílu 4.3.

1.6. Kolik musím mít let, abych mohl(a) Služby používat? Používáním Služeb prohlašujete, že jste buď již dosáhli plnoletosti v zemi/oblasti, kde žijete, nebo že máte platný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, že můžete být vázáni podmínkami této Smlouvy. Pokud si nejste jisti, zda jste v zemi/oblasti, kde žijete, dosáhli plnoletosti, nebo pokud informacím v tomto oddílu nerozumíte, nevytvářejte si účet, dokud se předtím neporadíte s rodiči nebo zákonným zástupcem. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce nezletilého, který vytváří účet, přijímáte podmínky této Smlouvy jménem nezletilého a jsou zodpovědní za veškeré používání těchto účtů nebo Služeb, včetně nákupů, ať již je účet nezletilého otevřen nyní nebo vytvořen později.

2. Účet Microsoft

2.1. Co je účet Microsoft? Účet Microsoft je služba, která vám umožní přihlašovat se k produktům, webům a službám společnosti Microsoft a vybraných partnerů společnosti Microsoft. Abyste měli přístup ke Službám Windows a ke Službám Office, musíte být přihlášeni pomocí účtu Microsoft. Při vytváření účtu Microsoft vás požádáme o zadání uživatelského jména a hesla, určitých demografických údajů (země, data narození, pohlaví a poštovního směrovací čísla) a informací pro zabezpečení, jako je například alternativní e-mailová adresa nebo telefonní číslo. E-mailová adresa nebo uživatelské jméno, které použijete k vytvoření účtu Microsoft, budou pro vás jedinečné tak dlouho, jak dlouho bude váš účet Microsoft aktivní. V případě, že bude váš účet Microsoft uzavřen, a to buď vámi, nebo společností Microsoft, v souladu s podmínkami této Smlouvy, mohou být e-mailová adresa nebo uživatelské jméno v našem systému recyklovány a přiřazeny jinému uživateli. V případě stávajících držitelů účtu Microsoft může být třeba zadat bezpečnostní informace, chtějí-li tito uživatelé nadále účet Microsoft používat. Chcete-li zobrazit a spravovat informace o účtu Microsoft a informace pro zabezpečení, můžete navštívit webovou stránku s informacemi pro zabezpečení (https://account.live.com/proofs/Manage). Projděte si Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (jak je definováno níže), abyste pochopili, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá informace spojené s vaším účtem Microsoft. Je vaší odpovědností udržovat informace o vašem účtu a hesle v tajnosti. Svůj účet Microsoft můžete používat k získání přístupu k dalším produktům, webům nebo službám společnosti Microsoft (například Windows, Služby Xbox a Windows Phone). Na použití takového produktu, webu nebo služby se však mohou v takovém případě vztahovat příslušné podmínky a ujednání (včetně jejich příslušných prohlášení o ochraně osobních údajů), které se mohou lišit od této Smlouvy. Ke svému účtu Microsoft se musíte pravidelně přihlašovat, minimálně jednou za rok, aby služby spojené s vaším účtem Microsoft zůstaly aktivní, pokud není v nabídce pro placenou část Služeb stanoveno jinak. Pokud se během tohoto období nepřihlásíte, účet vám uzavřeme (což znamená, že nebudete mít přístup ke Službám Windows, Službám Office, Obsahu uloženému na vašem účtu ani k žádnému jinému produkt nebo službě, které účet Microsoft používají). Pokud budou vaše Služby zrušeny, odstraníme informace nebo Obsah (jak je definováno níže) spojené s vaším účtem Microsoft, nebo zrušíme jejich přidružení k vám a vašemu účtu Microsoft jiným způsobem, pokud zákon nevyžaduje, abychom vám je zachovali.

2.2. Co mám dělat, když nemohu získat přístup ke svému účtu Microsoft? Pokud jste zapomněli heslo nebo z jiného důvodu nemůžete získat přístup k účtu Microsoft, můžete účet Microsoft obnovit. V takovém případě navštivte stránku pro resetování hesla (https://account.live.com/password/reset). Uděláme maximum pro to, abychom vám pomohli váš účet Microsoft obnovit; nemůžeme však zaručit, že váš účet Microsoft nebo Obsah budou obnoveny.

2.3. Co když mi byl účet Microsoft poskytnut někým jiným než společností Microsoft? Microsoft Společnost Microsoft nepovoluje uživatelům přenášet si účty Microsoft, i když v některých případech umožňujeme, abyste účet Microsoft získali prostřednictvím třetí strany, jako je škola, firma, poskytovatel přístupu k internetu nebo správce spravované domény (http://www.domains.live.com). V takových případech může tato třetí strana mít k vašemu účtu Microsoft dodatečná práva, jako je právo resetovat heslo, zobrazit informace o používání účtu nebo data profilu, číst nebo ukládat Obsah (jak je definováno dále) na vašem účtu nebo účet Microsoft pozastavit či zrušit. V takových případech pro vás platí tato Smlouva a všechny další podmínky a ujednání od příslušné třetí strany, které by vám tato strana měla předat. Microsoft nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s dalšími podmínkami a ujednáními třetích stran. Pokud jste správcem spravované domény, nesete odpovědnost za veškeré aktivity v účtech ve spravované doméně, jež jsou důsledkem vaší nedbalosti nebo opomenutí.

3. Obsah

3.1. Kdo vlastní Obsah, který umístím do Služeb? Vy. Některé Služby vám umožní komunikovat s ostatními a sdílet nebo ukládat různé typy souborů, jako jsou fotografie, dokumenty, hudba a video. Vaším „Obsahem“ je obsah vaší komunikace a vaše soubory, přičemž kromě materiálů, na které vám udělujeme licenci a které mohou být začleněny ve vašem Obsahu (například kliparty), si nenárokujeme vlastnictví Obsahu, který v rámci Služeb poskytnete. Váš Obsah zůstává ve vašem vlastnictví a nesete za něj odpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli jeho záložní kopie.

3.2. Kdo může k mému Obsahu získat přístup? O tom, komu bude umožněn přístup k vašemu Obsahu, rozhodujete v první fázi vy. Poskytnete-li však ostatním uživatelům přístup k Obsahu ve veřejných oblastech Služeb (prostřednictvím funkcí, které povolují veřejné sdílené Obsahu) nebo ve sdílených oblastech, ke kterým mají přístup vámi vybraní uživatelé, výslovně tím souhlasíte, že kdokoli, komu jste Obsah zpřístupnili, může Obsah bezplatně užívat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, přenášet, ukládat a sdělovat, a to výhradně v souvislosti se Službami a dalšími produkty a službami společnosti Microsoft nebo držitelů jejích licencí. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte Služby ke sdílení svého Obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti této Smlouvy máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva k Obsahu nahranému do nebo sdílenému ve Službách a že užívání Obsahu popsané v tomto odstavci neporuší žádný zákon ani právo třetích stran.

3.3. Co společnost Microsoft s mým Obsahem dělá? Když přenášíte nebo nahráváte Obsah do Služeb, dáváte tím společnosti Microsoft celosvětově právo používat Obsah bezplatně podle potřeby: k tomu, aby vám bylo možné Služby poskytovat (což může zahrnovat změnu velikosti, tvaru nebo formátu vašeho Obsahu, aby vám jej bylo možné lépe uložit nebo zobrazovat), abychom vás mohli chránit a také ke zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Microsoft používá a chrání váš Obsah, jak je uvedeno v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (jak je definováno v oddíle 5).

3.4. Jaké typy reklamy jsou v rámci Služeb využívány? Některé Služby nejsou z hlediska reklamy podporovány. Ovládací prvky k tomu, jakým způsobem společnost Microsoft přizpůsobuje reklamy, jsou k dispozici na webu Ochrana osobních údajů a přizpůsobené reklamy společnosti Microsoft (http://choice.microsoft.com). Nic z obsahu vašich e-mailů, chatů, videohovorů či hlasové pošty nepoužíváme k tomu, abychom na vás mohli cílit reklamu. Nepoužíváme vaše dokumenty, fotografie nebo jiné osobní soubory, abychom na vás mohli cílit reklamu. Naše zásady z hlediska reklamy jsou podrobně popsány v Prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů.

3.5. Jaký typ Obsahu nebo akcí není povolen? V zájmu ochrany našich zákazníků a Služeb jsme vytvořili tato Pravidla chování, kterými se řídí používání Služeb. Obsah nebo akce, které porušují podmínky této Smlouvy, nejsou povoleny.

  1. i. Nepoužívejte Služby k nezákonným účelům.

  2. ii. Nezapojujte se do žádné aktivity, v rámci které by mohly být zneužívány, poškozovány nebo ohrožovány děti.

  3. iii. Neposílejte spam ani nepoužívejte svůj účet k napomáhání ostatním k rozesílání spamu. Spam je nevyžádaný hromadný e-mail, příspěvek nebo rychlá zpráva.

  4. iv. Nezobrazujte veřejně nevhodné obrázky (např. nahotu, sodomii, pornografii).

  5. v. Nezapojujte se do aktivit, které jsou nepravdivé nebo zavádějící (např. pokusy o vylákání peněz pod falešnými záminkami, vydávání se za někoho jiného).

  6. vi. Nezapojujte se do aktivit, které jsou škodlivé pro Služby nebo které jsou škodlivé jinými způsoby (např. viry, pronásledování, nenávistné projevy, násilí proti ostatním).

  7. vii. Neporušujte práva jiných osob (např. neoprávněné sdílení autorsky chráněné hudby, další prodej nebo jiná distribuce map Bing, fotografií a dalšího Obsahu).

  8. viii. Nezapojujte se do aktivit, které porušují soukromí jiných.

V mnoha případech je společnost Microsoft upozorňována na porušování Pravidel chování na základě stížností zákazníků. Máme však také nasazeny automatizované technologie pro detekci dětské pornografie nebo nemístného chování, které by mohlo poškozovat systém, naše zákazníky apod. Při vyšetřování těchto záležitostí bude společnost Microsoft nebo její zástupci za účelem vyřešení problému obsah přezkoumávat. Tyto podmínky platí dodatečně k podmínkám používání, které popisujeme v této Smlouvě a v Prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů.

3.6. Může společnost Microsoft odebrat Obsah ze Služeb? Ano. Vyhrazujeme si právo Obsah kdykoli zamítnout nebo jej odebrat ze Služeb, pokud se domníváme, že porušuje příslušné zákony nebo tuto Smlouvu či překračuje limit úložiště nebo velikost souboru. Pokud je Obsah, který v rámci Služeb uchováváte, v souladu se zákonem a podmínkami této Smlouvy a chráněný autorskými právy a jste oprávněni jej používat, umožníme vám Obsah stáhnout. Toto ustanovení neplatí, je-li Obsah z našich serverů odebrán z důvodu toho, že váš účet Microsoft byl neaktivní po dobu uvedenou v oddílu 2.1. Můžeme také blokovat doručování zpráv v rámci komunikace do nebo ze Služeb (například e-maily nebo rychlé zprávy) jako součást našeho úsilí o ochranu Služeb či našich zákazníků nebo jinak prosazovat dodržování podmínek této Smlouvy.

4. Zrušení Služeb

4.1. Co se stane, pokud tuto Smlouvu poruším? Pokud vlastní vinou tuto Smlouvu porušíte a po obdržení upozornění nesjednáte v odpovídající lhůtě nápravu, můžeme proti vám zahájit kroky, které zahrnují zejména následující: můžeme vás požádat, abyste se zdrželi určitých aktivit, odebrat vám váš Obsah ze Služeb, pozastavit nebo zrušit vám přístup ke Službám, deaktivovat vám účet Microsoft nebo oznámit takovouto vaši činnost příslušným orgánům. Toto ustanovení neovlivňuje další zákonná práva společnosti Microsoft tuto Smlouvu z řádného důvodu ihned ukončit. To zahrnuje případy, kdy porušíte důležitou povinnost vyplývající z této Smlouvy. Jako důležité povinnosti vyplývající ze Smlouvy lze chápat jakékoli závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění této Smlouvy, které umožňují dosáhnout cílů této Smlouvy a o kterých mohou uživatelé obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem této Smlouvy. Odebrání Obsahu a zrušení Služeb znamená odstranění nebo zrušení přidružení informací a Obsahu spojených s účtem Microsoft. Informace a Obsah budou nenávratně odstraněny nebo bude nenávratně zrušeno jejich přidružení k účtu Microsoft, důrazně proto doporučujeme, abyste informace a Obsah, který budete ukládat v rámci Služeb, pravidelně zálohovali.

4.2. Mohu o přístup ke Službám přijít i v jiných případech? Ano. Pokud se ke svému účtu Microsoft nepřihlásíte nejméně jednou za rok (ať už prostřednictvím služby Outlook.com, OneDrive nebo jiné služby, pro kterou se používá účet Microsoft) (viz bod 2.1) nebo v případě, že společnost Microsoft přestane poskytovat některé části Služeb (v souladu s bodem 1.5). V takovém případě budou vaše data z dané části Služeb trvale odstraněna nebo bude zrušeno jejich přidružení mezi vámi a vaším účtem Microsoft, pokud zákon nevyžaduje, abychom vám je zachovali. Jestliže zrušíme placenou Službu, vrátíme vám poměrnou část uhrazených plateb odpovídající zbývající části vašeho nároku na službu před zrušením. Pokud se zaregistrujete do placené části Služeb a poplatky nebudete hradit včas, můžeme vaše Služby pozastavit nebo zrušit (další informace naleznete v oddílu 9.11).

4.3. Jak mohu Služby zrušit? Služby spojené s vaším účtem Microsoft můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit prostřednictvím webové stránky vašeho účtu (https://account.live.com/closeaccount.aspx). Chcete-li zrušit placenou Službu, naleznete další informace v oddílu 9.10. Pokud Služby rušíte, svůj Obsah ze služeb nejrychleji odstraníte tak, že jej ručně odeberete z různých částí Služeb (například ručně odstraníte své e-maily). Je však třeba si uvědomit, že Obsah, které jste odstranili nebo který je spojen s uzavřeným účtem, nemusí být sice pro vás dostupný, může však dále po určitou dobu existovat v našich systémech po dobu trvání procesu odebírání odstraněného Obsahu z našich systémů a vy tímto výslovně souhlasíte s takovýmto nezbytným zpracováním dat. Další informace o postupech uchovávání dat společnosti Microsoft naleznete v Prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů.

4.4. Co se stane v případě, že dojde ke zrušení mých Služeb? Pokud jsou vaše Služby zrušeny (z vaší nebo z naší strany), vaše právo tyto Služby využívat okamžitě zaniká a platnost vaší licence na používání našeho softwaru končí. Poté musíte software odinstalovat nebo můžeme zabránit v jeho fungování. Pokud je váš účet Microsoft zrušen (z vaší nebo z naší strany), vaše právo účet Microsoft používat okamžitě zaniká. Pokud budou vaše Služby zrušeny, odstraníme informace nebo Obsah (jak je definováno níže) spojené s vaším účtem Microsoft nebo zrušíme jejich přidružení k vám a k vašemu účtu Microsoft jiným způsobem, pokud zákon nevyžaduje, abychom vám je zachovali, a nemáme žádnou povinnost vám Obsah vrátit. Doporučujeme proto, abyste si pravidelně vytvářeli jeho záložní kopie.

5. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Služeb Windows (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=253457), Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů služby Bing (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248686), Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů služby MSN (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248688)a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů Služeb Office (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=327851) (společně dále jen jako „Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů“) popisují, jakým způsobem používáme a chráníme váš Obsah a veškeré informace, které o vás shromažďujeme. Obsahují důležité informace, přečtěte si je proto pečlivě. Tato Smlouva zahrnuje Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů formou odkazu. Používáním Služeb nebo souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může shromažďovat, používat a zpřístupňovat váš Obsah a informace způsobem, který je popsán v Prohlášeních o zásadách ochrany osobních údajů.

6. Narušení služeb a jejich zálohování

Služby se snažíme udržovat v provozu. Ve všech online službách však dochází k občasným přerušením nebo výpadkům. Obsah, který v rámci Služeb uchováváte, byste měli pravidelně zálohovat. Dodržováním plánu pravidelných záloh můžete předejít ztrátě Obsahu. Podrobné informace o stavu služby se snažíme poskytovat na webu stavu Služby (http://status.live.com).

7. Software

7.1. Jaké podmínky se vztahují k softwaru, který je poskytován jako součást Služeb? Jakýkoli software, který vám poskytujeme jako součást Služeb, se řídí podmínkami této Smlouvy (pokud k němu není dodávána samostatná licenční smlouva). Software je poskytován v rámci licence, nikoli prodáván, a společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která nebyla výslovně udělena společností Microsoft v rámci licenčních podmínek. Pokud se tato Smlouva vztahuje na web, který si prohlížíte, skripty nebo kód třetí strany, které jsou propojeny s tímto webem nebo na které se v rámci tohoto webu odkazuje, jsou vám v rámci licence poskytnuty třetími stranami, které takový kód vlastní, nikoli společností Microsoft.

7.2. Jak mohu používat software, který je poskytován jako součást Služeb? Udělujeme vám právo instalovat a používat z celosvětového hlediska jednu kopii softwaru na jednom zařízení, přičemž software smí vždy používat pouze jediný uživatel v rámci vašeho používání Služeb, ale pouze v případě, že budete splňovat všechny ostatní podmínky této Smlouvy.

7.3. Jsou některé způsoby použití softwaru nebo Služeb zakázány? Ano. Kromě jiných omezení definovaných v této Smlouvě nesmíte obcházet jakákoli technologická bezpečnostní opatření v softwaru nebo ve vztahu k softwaru či Službám rozkládat, dekompilovat a provádět zpětnou analýzu žádného softwaru a dalších součástí Služeb, které jsou dodávány spolu s nimi nebo jsou dostupné jejich prostřednictvím, pokud to výslovně nepovolují platné autorské zákony. V takovém případě lze tyto úkony provádět pouze v rozsahu stanoveném zákonem. Dále nesmíte oddělovat komponenty softwaru nebo Služeb k použití v různých zařízeních, publikovat, kopírovat, pronajímat a půjčovat software a Služby za poplatek nebo bez poplatku a převádět vlastnictví softwaru, jakékoli licence k softwaru nebo jakákoli práva k přístupu nebo používání Služeb. Služby nesmíte používat jakýmkoli nepovoleným způsobem, který by mohl narušit jejich použití jinými uživateli nebo umožnil získání přístupu k jakékoliv službě, datům, účtu nebo síti. Nesmíte umožňovat přístup ke Službám prostřednictvím neautorizovaných aplikací třetích stran.

7.4. Jak je software aktualizován? Automaticky můžeme kontrolovat vaši verzi softwaru, což je nezbytné k poskytování Služeb. Do vašeho počítače můžeme bezplatně automaticky stahovat aktualizace softwaru s cílem aktualizovat, zlepšovat a dále rozvíjet Služby. Může se zobrazit výzva k vyjádření souhlasu s těmito aktualizacemi. Pokud se na ně nevztahují další nebo jiné podmínky, podléhají podmínkám této Smlouvy. Pokud souhlas vyjádříte, bude aktualizovaný software podléhat těmto jiným podmínkám, a pokud jiné podmínky spojené s aktualizacemi nepřijmete, nebudete aktualizace moci používat ani získávat. Pokud nebudete vyzváni k přijetí jakýchkoli dalších nebo jiných podmínek, aby bylo možné přijímat aktualizace, bude se tato Smlouva vztahovat i na aktualizaci. Microsoft se k dodávání aktualizací nezavazuje a nezaručuje, že bude podporovat verzi systému, pro kterou jste software licencovali.

8. Další podmínky pro Služby Office, MSN a Bing

8.1. Prvky médií a šablony Služeb Office. Pokud používáte Služby Office, můžete mít přístup k obrázkům, klipartům, animacím, zvukům, hudbě, videoklipům, šablonám a dalším druhům multimediálních materiálů („prvky médií“), které jsou dodávány společně se softwarem dostupným na webu Office.com nebo jako součást služeb přidružené k softwaru. Microsoft vám uděluje licenci ke kopírování, distribuci, provádění a zobrazování prvků médií, které jsou součástí Služeb Office v projektech a dokumentech s výjimkou toho, že nesmíte (i) prodávat prvky médií, poskytovat na ně licence ani distribuovat jejich kopie, a to ani samotné, ani jako produkt, pokud primární hodnotu produktu představují prvky médií; (ii) udělovat svým zákazníkům práva k dalšímu poskytování licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci; (iii) poskytovat licence na prvky médií ani distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují reprezentace jednotlivců, států, log, ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů způsoby, které by mohly znamenat doporučení vašeho produktu, entity nebo činnosti nebo spojení s nimi; nebo (iv) vytvářet pomocí prvků médií obscénní nebo pobuřující díla. Další prvky médií, které jsou dostupné na jiných webech prostřednictvím některých Služeb Office, se řídí podmínkami na těchto webech.

8.2. Materiály dostupné v rámci služeb Bing a MSN. Články, fotografie, videa, materiály třetích stran a přehrávač videa umožňující vložení videa, které jsou k dispozici v rámci služeb Bing a MSN, jsou k dispozici pouze pro nekomerční, osobní použití, a není-li na jiných místech této Smlouvy uvedeno jinak nebo pokud to není výslovně povoleno společností Microsoft, není povoleno je stahovat, kopírovat, publikovat, pronajímat, půjčovat ani distribuovat bez souhlasu držitelů práv s výjimkou případů a pouze v rozsahu, v jakém to výslovně umožňuje autorský zákon. Tento materiál je poskytován v rámci licence, nikoli prodáván, a společnost Microsoft a ostatní držitelé licencí si vyhrazují všechna práva k materiálu, která nebyla výslovně udělena společností Microsoft v rámci licenčních podmínek (ať již nepřímo, jako překážka uplatnění nároku nebo jinak). Třetí strany se mohou rozhodnout zpřístupnit v rámci služeb Bing nebo MSN další materiál nebo služby k prodeji či licencování. Microsoft nenese za tento materiál nebo služby odpovědnost. Přehrávač videa umožňující vložení videa na web nesmíte použít na žádném webu, jehož primárním cílem je zobrazování reklamy nebo shromažďování odměn za registraci či který je přímým konkurentem služby Bing nebo MSN, aniž byste měli náš výslovný písemný souhlas. Berete na vědomí, že použití přehrávače videa umožňujícího vložení videa na web může vést ke vzniku dodatečných nákladů třetích stran či nároků na poplatky a licenční poplatky, včetně příslušných licenčních poplatků za veřejné vystoupení platných ve vaší zemi nebo oblasti.

8.3. Snímky Map Bing z ptačí perspektivy. V případě Map Bing nesmíte používat snímky Spojených států, Kanady, Mexika, Nového Zélandu, Austrálie nebo Japonska z ptačí perspektivy pro státní účely bez našeho zvláštního písemného svolení.

9. Pokud platíte společnosti Microsoft, podléháte následujícím podmínkám

9.1. Poplatky. Pokud je některá část Služeb zpoplatněna, zavazujete se příslušný poplatek uhradit. Pokud není uvedeno jinak, požadovaná cena za Služby zahrnuje veškeré zákonem stanovené daně a vyrovnání v důsledku převodu měny.

9.2. Váš fakturační účet. Při registraci Služby budete požádáni o poskytnutí údajů o způsobu platby, který použijete k úhradám poplatků za Službu. Svoje fakturační údaje a způsob platby máte k dispozici a můžete je měnit na webu Fakturace a správa účtu (https://commerce.microsoft.com). Zavazujete se, že budete své fakturační údaje udržovat tak, aby byly vždy aktuální. Kromě toho povolujete společnosti Microsoft používat veškeré aktualizované fakturační údaje týkající se vašeho způsobu platby poskytované bankou, u které je veden váš účet, nebo příslušnou platební sítí. Pokud nám oznámíte, že svůj způsob platby již nechcete používat, a neposkytnete nám na naši žádost, abyste tak učinili v příslušném časovém rámci, jiný způsob platby, můžeme vaši placenou Službu z odpovídajících důvodů zrušit. Vaše sdělení neovlivní poplatky účtované vašemu fakturačnímu účtu do doby, než budeme moci na změny vašich fakturačních údajů přiměřeně zareagovat.

9.3. Fakturace. Poskytnutím údajů o způsobu platby společnosti Microsoft (i) vyjadřujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za Služby k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí Služeb, ke kterým jste se zaregistrovali nebo které jste objednali v době platnosti této Smlouvy. Poplatky za služby můžeme pomocí vašeho způsobu platby fakturovat podle platné smlouvy, včetně následujících případů: (a) v době nákupu; (b) krátce po nákupu; nebo (c) pravidelně (v případě předplacených Služeb s pravidelným prodlužováním platnosti). V případě vašeho souhlasu můžeme poplatky fakturovat i předem. Poplatky za Služby vám smíme účtovat až do vámi schválené výše. O rozdílu budete v případě předplacených Služeb s pravidelným prodlužováním platnosti předem informováni. Můžeme vám fakturovat poplatky za několik předchozích a aktuálních fakturačních období najednou.

9.4. Automatické prodloužení platnosti. Pokud jsou automatická prodloužení platnosti ve vaší zemi nebo oblasti povolena, budeme vás o automatickém prodloužení platnosti Služby informovat buď při registraci Služby, nebo před jejím automatickým prodloužením. Poté, co vás informujeme o automatickém prodloužení platnosti Služeb, vám můžeme platnost vašich Služeb automaticky prodloužit a účtovat vám za dobu prodloužení cenu Služeb aktuální při prodloužení platnosti. Současně vás upozorníme, že vám budeme prodloužení platnosti Služeb fakturovat k úhradě pomocí vámi vybraného způsobu platby, a poskytneme vám instrukce, jakým způsobem můžete Službu zrušit. Pokud nám alespoň jeden měsíc před vypršením platnosti této Smlouvy nebo doby prodloužení (či jiným námi definovaným způsobem neoznámíte), že chcete tuto Smlouvu zrušit, budeme vám za dobu prodloužení účtovat cenu aktuální k datu prodlužování platnosti Služby.

9.5. Online výpisy a chyby. Online výpis fakturace vám poskytneme na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com), kde jej můžete zobrazit a vytisknout. Online výpis vyúčtování jste povinni pravidelně kontrolovat, alespoň jednou za měsíc. Jedná se o jediný výpis fakturace, který poskytujeme. Za vytištění nebo uchování kopie každé online fakturace pro své záznamy zodpovídáte vy. Pokud ve vaší faktuře uděláme chybu, opravíme ji co nejdříve, jakmile nás na ni upozorníte a my vyúčtování přezkoumáme. Musíte nás upozornit do 120 dní od prvního výskytu zjevné chyby na vaší faktuře. Pokud nám chybu neoznámíte v tomto období, neponeseme žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé takto v důsledku malé nedbalosti. Kromě toho nebudeme povinni chybu opravit ani poskytnout náhradu. Pokud v jakémkoli jiném případě společnost Microsoft zjistí chybu ve fakturaci, budeme vás informovat a podnikneme všechny kroky potřebné k tomu, abychom chybu co nejrychleji a co nejlépe napravili.

9.6. Čas na rozmyšlenou (právo odstoupit od Smlouvy). Vyžádáte-li si naši Službu, poskytneme vám „čas na rozmyšlenou“ v rozsahu 15 dnů, ve kterém budete moci Službu zrušit. Služby můžete zrušit podle ustanovení v oddílu 9.10. Informace o zásadách peněžitých náhrad společnosti Microsoft naleznete v oddílu 9.9.

9.7. Nabídky zkušební doby. Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte v případě, že využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, zrušit Služby před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za Služby účtovány poplatky. Služby lze zrušit podle ustanovení uvedených níže v oddílu 9.10. Pokud Služby nezrušíte a my jsme vám oznámili, že po skončení zkušební doby budou Služby automaticky převedeny na placené předplatné, a zároveň jsme vás informovali o příslušných poplatcích a dalších příslušných podmínkách, opravňujete nás k účtování za Služby pomocí zvoleného způsobu platby s cenou platnou k datu skončení zkušební doby.

9.8. Změny ceny. Pokud bylo v nabídce Služeb stanoveno určité období a cena, pak tato cena zůstává platná do skončení období nabídky. Budete-li chtít nadále využívat Služby, bude nutné přijmout novou nabídku a cenu. Jestliže jsou vaše Služby poskytována periodicky (například měsíčně) bez udání délky a nejedná se o nabídku zkušební doby, jsme oprávněni změnit cenu Služeb až o 5 % ročně za předpokladu, že vám tuto skutečnost oznámíme nejméně 30 dní před uplatněním nové ceny. Před začátkem platnosti změny ceny vám poskytneme možnost Služby zrušit. Oznámení o změně ceny bude obsahovat také výslovné upozornění, že pokud Služby nezrušíte, bude uplatněna nová cena. Po skončení období a za předpokladu, že Služby po oznámení změny ceny nezrušíte, vám budeme za Služby účtovat novou cenu. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, musíte Služby zrušit a přestat je používat, dříve než změna ceny vstoupí v platnost. Jestliže Služby zrušíte, skončí Služby na konci aktuálního období Služeb nebo, pokud vám fakturujeme periodicky, skončí vaše Služby na konci období, ve kterém jste je zrušili.

9.9. Zásady peněžitých náhrad. Obecně platí, že poplatky jsou nevratné – kromě případů, kdy peněžitá náhrada proběhne na základě běžného zrušení, zrušení z vážného důvodu, chybného chování nebo pochybení ze strany společnosti Microsoft, včetně případu, kdy Služby nejsou efektivně poskytovány. Máte-li nárok na čas na rozmyšlenou podle oddílu 9.6, budou vám v přiměřené lhůtě uhrazeny všechny již zaplacené částky.

9.10. Zrušení Služeb. Služby můžete bez udání důvodu kdykoli zrušit. Další informace a pokyny, jak Služby zrušit, naleznete na webu Fakturace a správa účtu (https://commerce.microsoft.com). Doporučujeme přejít zpět na nabídku popisující Služby, jelikož (i) můžete být povinni zaplatit poplatky vyúčtované k tíži vašeho fakturačního účtu za poskytování služeb před datem zrušení; nebo (ii) můžete zrušením služeb ztratit přístup k účtu Microsoft.

9.11. Pozdní platby. V případě pozdních plateb jste povinni uhradit přiměřené náklady vzniklé vymáháním včas nezaplacených úhrad, včetně nákladů na právního zástupce a dalších právních poplatků a nákladů, jak stanoví zákon a omezení. Pokud nezaplatíte plnou částku včas ani poté, co jsme vám odeslali připomenutí obsahující upozornění, že vaše Služby budou v případě neuhrazení platby včas pozastaveny nebo zrušeny, můžeme vaše Služby pozastavit nebo zrušit. Pozastavení nebo zrušení služeb se můžete vyhnout, uhradíte-li požadovanou platbu v čase uvedeném v připomenutí. Postup bude odlišný, pokud se jedná o nevýznamnou chybějící částku. Chybějící částky menší než 2 % z celkové hodnoty faktury jsou vždy považovány za nevýznamné. Pozastavení nebo zrušení Služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k účtu Microsoft.

9.12. Platby vám. Pokud vám dlužíme platbu, souhlasíte, že nám včas poskytnete přesné informace potřebné k provedení platby. Zodpovídáte za uhrazení jakýchkoli daní a poplatků, které mohou vzniknout jako následek této platby. Pokud obdržíte chybnou platbu, můžeme ji vymáhat zpět a vy souhlasíte s tím, že s námi v tomto úsilí budete spolupracovat.

9.13. Služby přístupu k internetu a další poplatky. Odpovídáte za placení poplatků svému poskytovali přístupu k internetu nebo poskytovateli připojení Wi-Fi. Tyto poplatky jsou nad rámec poplatků, které nám platíte za užívání Služeb. Pokud ke Službám přistupujete prostřednictvím bezdrátových zařízení (například mobilního telefonu či tabletu), váš mobilní operátor si může účtovat poplatky za upozornění, prohlížení webu, odesílání zpráv a další služby, které vyžadují použití služeb pro vysílání a bezdrátový přenos. Ověřte u svého operátora, zda se na vás nějaké takové poplatky nevztahují. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady vzniklé přístupem ke Službám prostřednictvím bezdrátové nebo jiné komunikační služby.

10. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ SKRYTÝCH VAD, JEDNÁNÍ VE ZLÉ VÍŘE, NEBO VAD, KTERÉ ZPŮSOBILY, ŽE VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NENÍ MOŽNÉ, POSKYTUJEME TUTO SLUŽBU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“. NEZARUČUJEME PŘESNOST ANI AKTUÁLNOST INFORMACÍ, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, AKTUÁLNÍ, BEZPEČNÁ A BEZCHYBNÁ. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ AFILACE, PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. MÁTE VŠECHNY ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM, NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. VYLUČUJEME VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ A NEPORUŠENÍ PRÁVA, A TO V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM.

11. Omezení odpovědnosti

11.1. Microsoft nenese odpovědnost za žádný Obsah, včetně odkazů na weby třetích stran a aktivity uživatelů. Tento Obsah a aktivity nelze přičíst společnosti Microsoft a nepředstavují názor společnosti Microsoft.

11.2. Microsoft ponese odpovědnost za mírnou nedbalost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců pouze v případě, že byly porušeny důležité povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Jako důležité povinnosti vyplývající ze Smlouvy lze chápat jakékoli závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění této Smlouvy, které umožňují dosáhnout cílů této Smlouvy a o kterých mohou uživatelé obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem této Smlouvy.

11.3. Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepředvídatelné škody, atypické škody nebo finanční ztrátu s ohledem na nepřímé škody, včetně ztráty zisku, pokud společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejednali v hrubé nedbalosti.

11.4. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti Microsoft, mimo jiné odpovědnost na základě zákona o odpovědnosti za produkt a zákonem stanovená odpovědnost za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců v případě újmy z nedbalosti na životě, těle či zdraví jednotlivce.

11.5. Z této Smlouvy a z využívání služeb neplynou žádné další smluvní nebo právní nároky kromě těch zahrnutých v odstavcích 11.1 až 11.4 tohoto oddílu 11, s výjimkou smluvní nebo právní odpovědnosti společnosti Microsoft za smrt či zranění, které nebylo pokryto v tomto oddílu 11.

12. Smluvní partner za společnost Microsoft, příslušnost soudů a rozhodné právo – Evropa

Pokud žijete (nebo máte sídlo firmy) v Evropě a používáte nezpoplatněné části Služeb (například Bing a MSN), uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Veškeré nároky související s bezplatnými Službami se řídí zákony státu Washington (USA), aniž by byla dotčena kogentní ustanovení práva, která platí v zemi, do které naše Služby směrujeme. Pokud jste zaplatili za používání části Služeb (např. Outlook.com bez reklam nebo Služby Office), uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Lucembursko. Veškeré nároky týkající se placených Služeb, včetně nároků na ochranu spotřebitele, se řídí zákony státu, do kterého vaše Služby směrujeme.

13. Weby třetích stran

Přístup k webům nebo službám třetích stran mohou umožňovat také Služby, které nejsou řízeny ani publikovány společností Microsoft. Microsoft nezodpovídá za weby nebo služby třetích stran ani za materiály, které na nich mohou být zpřístupněny. Nesete výhradní odpovědnost za své transakce s třetími stranami (včetně inzerce). Použití webů a služeb třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto třetích stran.

14. DRM (Správa digitálních práv)

Přistupujete-li k materiálu chráněnému správou digitálních práv (DRM), může si software prostřednictvím internetu automaticky vyžádat práva k užívání médií ze serveru práv online a stahovat a instalovat dostupné aktualizace technologie DRM, aby vám umožnil přehrávání materiálu.

15. Software Microsoft .NET Framework

Software může obsahovat software Microsoft .NET Framework. Tento software je součástí systému Windows. Na užívání softwaru .NET Framework se vztahují licenční podmínky systému Windows.

16. Přetrvávání

Účinnost oddílů 6, 9 (pro částky vzniklé před koncem této Smlouvy), 10, 11, 12, 19 a těch, které se uplatňují po ukončení Smlouvy, zůstane zachována i po ukončení nebo zrušení této Smlouvy.

17. Postoupení a převod

Svá práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě můžeme kdykoli a bez upozornění v úplnosti nebo částečně postoupit (dokud vám postoupení nezpůsobí újmu), převést nebo jiným způsobem předat.

18. Sdělení

Tato smlouva existuje v elektronické podobě. Můžeme vám v elektronické podobě odeslat informace o Službách, další informace a informace, které musíme poskytovat podle zákona. Požadované informace vám můžeme poskytnout e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení ke Službám, nebo na webu společnosti Microsoft, který uvedeme. Doporučujeme vám e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, sledovat a udržovat. Pokud nesouhlasíte s příjmem sdělení elektronickou formou, musíte přestat Služby užívat. Svá sdělení můžete společnosti Microsoft odesílat tak, jak je uvedeno v části týkající se podpory zákazníků pro Služby v oddílu 22.

19. Interpretace smlouvy

Toto je úplná Smlouva mezi vámi a společností Microsoft, která se týká vašeho užívání Služeb. Nahrazuje jakékoli dřívější smlouvy mezi vámi a společností Microsoft, které se týkají vašeho užívání Služeb. Názvy oddílů Smlouvy slouží pouze pro orientaci a nemají žádné právní účinky. Pokud budete používat nebo zaplatíte za další služby společnosti Microsoft, které nejsou předmětem této Smlouvy, mohou být uplatněny samostatné nebo dodatečné podmínky.

20. Žádné oprávněné osoby třetích stran

Tato Smlouva je uzavřena výhradně mezi vámi a námi. Nezahrnuje žádné další osoby kromě povolených nástupců a postupníků.

21. Součásti písma

Typy písma můžete používat k zobrazení a k tisku Obsahu, jen když využíváte Služby. Omezení, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, nelze obcházet.

22. Podpora

Zákaznickou podporu pro Služby Windows naleznete na webu Microsoft Community (http://answers.microsoft.com) a na webu systému Windows (http://windows.microsoft.com). Zákaznickou podporu pro službu MSN Internet Access získáte na webu Odborná pomoc služby MSN (https://support.msn.com). E-mailovou zákaznickou podporu pro službu Bing a klienty služby Bing naleznete na webu Technická podpora služby Bing (https://support.discoverbing.com). Veškeré stížnosti týkající se plnění této Smlouvy musejí být podány na webech uvedených v tomto ustanovení. Omezená zákaznická podpora pro Office 365 pro domácnosti a Office 365 pro vysokoškoláky je k dispozici na webu podpory k Office (http://office.com/support) (nápověda/postupy) a podpory společnosti Microsoft (http://support.microsoft.com/ph/13615) (technická podpora).

23. Vývozní omezení

Na bezplatný software a služby společnosti Microsoft se vztahují zákony Spojených států amerických a dalších jurisdikcí nad vývozem a převodem technologií. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy, které se na tento software a služby vztahují. Přenos tohoto bezplatného softwaru a služeb vládě jakékoli země, na kterou bylo uvaleno embargo, nebo do určitých zakázaných oblastí, je podmíněn souhlasem vlády Spojených států. Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva financí Spojených států (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Dále musíte dodržovat všechny zákony a předpisy Spojených států na kontrolu vývozu, které se na placené služby vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení s ohledem na cílové země, koncové uživatele a koncové použití. Další informace naleznete na webu věnovaném informacím o vývozu produktů společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

SDĚLENÍ

Sdělení a postupy týkající se stížností týkajících se porušení práv duševního vlastnictví. Microsoft dbá na ochranu práv duševního vlastnictví třetích stran. Pokud máte stížnosti týkající se porušení práv duševního vlastnictví, včetně stížností týkajících se porušení autorských práv, doporučujeme zaslat takové oznámení určenému zástupci společnosti Microsoft. Podrobné informace a kontaktní údaje získáte v textu týkajícím se oznámení a postupu při upozorňování na porušení autorských práv (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm). Microsoft reaguje na oznámení o porušení autorských práv podle postupu stanoveného v článku 17 zákoníku USA, odstavec 512 (c) (2). Za určitých okolností může také společnost Microsoft těm uživatelům Služeb společnosti Microsoft, kteří budou opakovaně porušovat práva duševního vlastnictví a autorská práva, deaktivovat nebo zrušit účty.

Microsoft reaguje na oznámení o porušení autorských práv podle postupu stanoveného v článku 17 zákoníku USA, odstavec 512 (c) (2). Za určitých okolností může také společnost Microsoft těm uživatelům Služeb společnosti Microsoft, kteří budou opakovaně porušovat práva duševního vlastnictví a autorská práva, deaktivovat nebo zrušit účty.

Sdělení a procedury týkající se práv k duševnímu vlastnictví v reklamách. Přečtěte si článek s pokyny k duševnímu vlastnictví (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207, kde naleznete informace o právech k duševnímu vlastnictví v souvislosti s naší reklamní sítí.

Informace o ochraně autorských práv a ochranných známkách. Na veškerý obsah Služeb se vztahují autorská práva: Copyright © 2013 Microsoft Corporation a její dodavatelé, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé vlastníme vlastnická a autorská práva a další práva ochrany duševního vlastnictví týkající se Služeb nebo jejich obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb a veškerého softwaru společnosti Microsoft mohou být rovněž ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) ve Spojených státech a v dalších zemích. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou touto Smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Určitý software použitý na některých webových serverech společnosti Microsoft je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Všechna práva vyhrazena. Software „gnuplot“ používaný na určitých webových serverech společnosti Microsoft je chráněn autorským právem © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všechna práva vyhrazena.

Kurzy akcií a údaje o indexech (včetně hodnot indexů). © 2013 Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu; (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné či aktuální. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé z jakéhokoli použití těchto informací. Výsledky z minulosti nejsou zárukou budoucích výsledků.

Bez samostatného písemného souhlasu společnosti Dow Jones nesmíte používat žádné indexy Dow JonesSM, údaje o indexech ani značky Dow Jones v souvislosti s vydáváním, vytvářením, sponzorováním, obchodováním, marketingem a propagací jakýchkoli finančních nástrojů či investičních produktů (například derivátů, strukturovaných produktů, investičních fondů, fondů obchodovaných na burze, investičních portfolií apod., jejichž cena, návratnost nebo výkon instrumentu či investičního produktu má základ ve sledování jakéhokoli z těchto indexů nebo zástupce jakéhokoli z těchto indexů, nebo je ke sledování určena či s ním jinak souvisí).

Finanční sdělení. Microsoft není makléřem, obchodníkem s cennými papíry ani registrovaným investičním poradcem v rámci amerických federálních zákonů nebo zákonů jiných právních řádů a nepodává jednotlivcům rady ohledně investování do cenných papírů nebo jiných finančních produktů nebo služeb, jejich nákupu nebo prodeje. Žádný obsah Služeb nepředstavuje nabídku nebo pobídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Společnost Microsoft ani její licenční partneři poskytující kurzy akcií či údaje o indexech neschvalují ani nedoporučují žádné určité finanční produkty ani služby. Žádný obsah Služeb není zamýšlen jako profesionální rada, včetně, ale nikoli výhradně, rad investičních nebo daňových.

Oznámení o standardech videa H.264/AVC, MPEG-4 Visual a VC-1 Software může zahrnovat technologii kodeků H.264/AVC, MPEG-4 Visual a/nebo VC-1, která může být předmětem licence společnosti MPEG LA, L.L.C. Tato technologie představuje formát pro kompresi dat videoinformací. MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto sdělení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (A) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) NEBO (B) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL A VC-1 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODUKT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PRODUKT DODÁVÁN SE SOFTWAREM V RÁMCI JEDINÉHO PRODUKTU. NENÍ UDĚLENA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JINÉ UŽITÍ ANI NELZE JEJÍ UDĚLENÍ PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WEB SPOLEČNOSTI MPEG LA (http://www.mpegla.com).

Pro účely objasnění se stanoví, že sdělení v tomto oddílu neomezuje ani nebrání užívání softwaru poskytnutého na základě této Smlouvy pro běžné obchodní použití vlastní takovému podniku, pokud nezahrnuje (i) další distribuci softwaru třetím stranám nebo (ii) vytváření materiálu pomocí technologií pro distribuci třetím stranám, které jsou v souladu s těmito STANDARDY VIDEA.

Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft

Aktualizováno 27. srpna 2012
Platí od 19. října 2012

Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Microsoft.

Toto je smlouva mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo jednou z jejích afilací, v závislosti na vašem bydlišti), která upravuje vaše práva k použití softwaru a služeb uvedených v oddílu 1.1. Pro usnadnění jsme některé podmínky této smlouvy převedli do formátu otázek a odpovědí. Přečtěte si celou smlouvu, protože všechny její podmínky jsou důležité a dohromady tvoří právní smlouvu, která se na vás po přijetí bude vztahovat. V této smlouvě dále odkazujeme na některé dokumenty a zásady, které je také vhodné si přečíst.

1. Rozsah smlouvy, přijetí a změny

1.1. Na které služby se tato smlouva vztahuje? Tato smlouva se vztahuje na produkty Microsoft Hotmail, Microsoft SkyDrive, účet Microsoft, Windows Live Messenger, Windows Fotogalerie, Windows Movie Maker, Microsoft Mail Desktop, Windows Live Writer (všechny předchozí služby jsou společně označovány jako „služby pod značkou Microsoft“), Bing, MSN Office.com a libovolný další software, web nebo službu, které odkazují na tuto smlouvu, (společně označované jako „služby“).

1.2. Jakými podmínkami se musím při používání těchto služeb řídit? Naším cílem je vytvořit bezpečnější prostředí, a proto požadujeme, aby se uživatelé při používání těchto služeb řídili zde uvedenými podmínkami, antispamovými zásadami společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) a pravidly chování společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), které jsou do této smlouvy začleněny pomocí odkazů (dále jen „smlouva“). Služby nesmíte používat způsobem, který by porušoval práva třetích stran, mimo jiné včetně úmyslného poškozování fyzické či právnické osoby.

1.3. Jak tuto smlouvu přijmu? Tím, že vám společnost Microsoft umožňuje přihlásit se k odběru služeb nebo je objednat, předkládá vám tato společnost nabídku. Než začnete používat tyto služby, musíte vyjádřit výslovný souhlas s těmito podmínkami a ujednáními, přičemž ty pak budou tvořit platnou smlouvu mezi vámi a společností Microsoft. Použitím služeb nebo získáním přístupu k nim či souhlasem s těmito podmínkami tam, kde je k tomu v uživatelském rozhraní pro vás k dispozici příslušná možnost, vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit touto smlouvou, aniž byste ji měnili. Pokud nesouhlasíte, nemůžete služby používat.

1.4. Může společnost Microsoft změnit tyto podmínky po jejich přijetí mou osobou? Ano. O zamýšlené změně této smlouvy vás budeme informovat. Podmínky této smlouvy můžeme změnit, pokud: (i) je to nezbytné s ohledem na rozhodné právo, mimo jiné včetně změny takového práva; (ii) je to nezbytné v důsledku rady nebo příkazu na základě rozhodného práva; (iii) je porušen poměr ekvivalence mezi službou a její protihodnotou; (iv) je to nezbytné z technických důvodů; (v) je to nezbytné k zajištění provozování služeb nebo (vi) se podmínky změní ve prospěch uživatele. O zamýšlené změně vás budeme informovat před zahájením platnosti této změny, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem. Poskytneme vám možnost zrušit služby alespoň 30 dní před začátkem platnosti změny. Pokud během této informační lhůty služby nezrušíte, vyjadřujete tím souhlas s příslušnou změnou této smlouvy. Na tento fakt vás také výslovně upozorníme, když vás budeme informovat o zamýšlené změně této smlouvy.

1.5. Jaké typy změn služeb mohou očekávat? Neustále pracujeme na vylepšování služeb s cílem zkvalitnit nebo aktualizovat jejich funkce, zavést nové funkce nebo přizpůsobit služby a kdykoli můžeme změnit některé služby nebo odstranit jejich funkce. V případě placených služeb vás před podstatnou změnou služeb budeme informovat. Služby můžete kdykoli zrušit. Služby nebo funkce můžeme vydat v podobě beta verze, která nemusí fungovat správně nebo stejně jako finální verze.

2. Účet Microsoft

2.1. Co je účet Microsoft? K přístupu k některým službám, jako jsou služby pod značkou Microsoft, budete potřebovat účet Microsoft. Účet Microsoft, dříve známý pod názvem Windows Live ID, představuje pověření, která budete používat k ověření v naší síti. Chcete-li vytvořit účet Microsoft, je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, určité demografické informace a potvrzení účtu, jako je alternativní e-mailová adresa nebo telefonní číslo. V případě stávajících držitelů účtu Microsoft může být třeba zadat potvrzení účtu, chtějí-li tito uživatelé nadále účet Microsoft používat. Odpovídáte za udržení informací o účtu a hesla v tajnosti. Svůj účet Microsoft můžete používat k získání přístupu k dalším produktům, webům nebo službám společnosti Microsoft (například Windows, Xbox LIVE a Windows Phone). Na použití takového produktu, webu nebo služby se však mohou vztahovat příslušné podmínky a ujednání, které se liší od této smlouvy. Pokud není v nabídce placených služeb pod značkou Microsoft uvedeno jinak, je u těchto služeb vyžadováno, abyste se k účtu Microsoft pravidelně přihlašovali (minimálně jednou za 270 dní), a tak udržovali služby pod značkou Microsoft aktivní. Pokud se v tomto období nepřihlásíte, může vám být ke službám pod značkou Microsoft zrušen přístup. Je-li vám v důsledku nepřihlášení zrušen přístup ke službám pod značkou Microsoft, mohou být trvale odstraněna vaše data z našich serverů.

2.2. Co mám dělat, když nemohu získat přístup ke svému účtu Microsoft? Pokud jste zapomněli heslo nebo z jiného důvodu nemůžete získat přístup k účtu Microsoft, můžete účet Microsoft obnovit. Navštivte stránku Vytvoření nového hesla (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Společnost Microsoft nijak nezaručuje, že účet Microsoft bude obnoven a že bude zachován váš obsah (definován níže).

2.3. Co když mi byl účet Microsoft poskytnut někým jiným než společností Microsoft? V některých případech umožňujeme, abyste účet Microsoft získali prostřednictvím třetí strany, jako je škola, firma, poskytovatel přístupu k Internetu nebo správce spravované domény (http://www.domains.live.com). V takových případech může tato třetí strana mít k vašemu účtu Microsoft dodatečná práva, jako je právo vytvořit nové heslo, zobrazit informace o používání účtu nebo data profilu, číst nebo ukládat obsah v účtu nebo účet Microsoft pozastavit či zrušit. V takových případech pro vás platí tato smlouva a všechny další podmínky a ujednání od příslušné třetí strany, které by vám tato strana měla předat. Společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s dalšími podmínkami a ujednáními třetích stran. Pokud jste správcem spravované domény, nesete odpovědnost za veškeré aktivity v účtech ve spravované doméně, jež jsou důsledkem vaší nedbalosti nebo opomenutí.

3. Obsah

3.1. Kdo vlastní obsah, který umístím do služeb? Obsah zahrnuje vše, co odešlete do, uložíte do nebo přenesete prostřednictvím služeb, jako jsou data, dokumenty, fotografie, videa, hudba, e-maily a rychlé zprávy („obsah“). Kromě materiálů, na které vám udělujeme licenci a které mohou být začleněny ve vašem obsahu (jako je například klipart), nenárokujeme vlastnictví obsahu, který do služeb poskytnete. Váš obsah zůstává ve vašem vlastnictví a nesete za něj odpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli jeho záložní kopie. Neřídíme, neověřujeme, neplatíme ani neschvalujeme obsah, který vy nebo další uživatelé zpřístupníte v rámci služeb.

3.2. Kdo může získat přístup k mému obsahu? O tom, komu bude umožněn přístup k vašemu obsahu, rozhodujete v první fázi vy. Poskytnete-li ostatním uživatelům přístup k obsahu ve veřejných oblastech služeb nebo ve sdílených oblastech, ke kterým mají přístup vámi vybraní uživatelé, výslovně tím souhlasíte, že kdokoli, komu jste obsah zpřístupnili, může obsah bezplatně užívat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, přenášet, ukládat a sdělovat, a to výhradně v souvislosti se službami a dalšími produkty a službami společnosti Microsoft nebo držitelů jejích licencí. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte služby ke sdílení svého obsahu. Sdílíte-li nebo užíváte-li v rámci služeb obsah způsobem, který porušuje autorská práva, ochranné známky, další práva k duševnímu vlastnictví nebo právo na ochranu osobních údajů jiných osob, jednáte v rozporu s touto smlouvou. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti této smlouvy máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva k obsahu odeslanému do nebo sdílenému ve službách a že užívání obsahu popsané v tomto odstavci neporuší žádný zákon ani právo třetích stran.

3.3. Co společnost Microsoft dělá s mým obsahem? Odesláním obsahu do služeb vyjadřujete souhlas s tím, že obsah může být použit, změněn, přizpůsoben, uložen, reprodukován, distribuován a zobrazen v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro vaši ochranu a k poskytování, ochraně a zlepšení produktů a služeb společnosti Microsoft. Příležitostně můžeme například použít automatické prostředky k vyčlenění informací z e-mailu, chatu nebo fotografií, které nám pomohou s detekcí a ochranou proti spamu a malwaru nebo ke zlepšení služeb pomocí nových funkcí usnadňujících jejich používání. Při zpracování vašeho obsahu společnost Microsoft postupuje tak, aby chránila vaše osobní údaje.

3.4. Jaký typ obsahu není povolen? V rámci služeb není povolen obsah, který porušuje tuto smlouvu, včetně antispamových zásad společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951) a pravidel chování společnosti Microsoft nebo místní zákony. Společnost (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=266426), Microsoft si za účelem vymáhání této smlouvy vyhrazuje právo obsah revidovat. V rámci snahy chránit služby a naše zákazníky nebo jinak prosazovat podmínky této smlouvy je společnost Microsoft oprávněna blokovat či jinak zabránit v doručení libovolných druhů e-mailů, rychlých zpráv či jiné komunikace do a ze služeb.

3.5. Může společnost Microsoft odebrat obsah ze služeb? Ano. Vyhrazujeme si právo obsah kdykoli zamítnout nebo jej odebrat ze služeb, pokud se domníváme, že porušuje rozhodné právo nebo tuto smlouvu či překračuje limit úložiště nebo velikosti souboru. Publikování obsahu můžeme odmítnout a můžeme jej odebrat, a to i bez uvedení důvodu. Pokud je obsah, který v rámci služeb uchováváte, v souladu se zákonem a podmínkami této smlouvy, chráněný autorskými právy a jste oprávněni jej používat, umožníme vám obsah stáhnout. Toto ustanovení neplatí, je-li obsah z našich serverů odebrán z důvodu, že váš účet Microsoft byl neaktivní po dobu uvedenou v oddílu 2.2.

4. Zrušení služeb

4.1. Co se stane, pokud tyto podmínky poruším? Pokud tuto smlouvu porušíte a po obdržení upozornění nesjednáte v odpovídající lhůtě nápravu, můžeme proti vám zahájit kroky (bez omezení), včetně odebrání vašeho obsahu ze služeb, pozastavení přístupu ke službám, zakázání určitých aktivit, zrušení vašich služeb nebo oznámení takové činnosti příslušným úřadům. Toto ustanovení neovlivňuje další zákonná práva společnosti Microsoft tuto smlouvu z řádného důvodu ihned ukončit, pokud například porušíte důležitou povinnost stanovenou touto smlouvou. Materiální závazky pokrývají závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění této smlouvy, které umožňují dosáhnout cílů této smlouvy a o kterých mohou uživatelé obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem této smlouvy. Odebrání obsahu a zrušení služeb zahrnuje odstranění dat. Data budou nenávratně odstraněna. Z toho důvodu vám doporučujeme data a obsah, který ve službách uchováváte, pravidelně zálohovat.

4.2. Mohu o přístup ke službám přijít i v jiných případech? Ano. Části služeb (jmenovitě služby pod značkou Microsoft) vyžadují, abyste se ke svému účtu Microsoft přihlásili alespoň jednou za 270 dnů (viz oddíl 2.2). Existují další důvody, na jejichž základě může společnost Microsoft zastavit poskytování částí služeb, včetně (bez omezení) případů, kdy jejich poskytování již není realizovatelné, z důvodu technologických pokroků, protože na základě zpětné vazby zákazníků je nutné provést změny nebo protože z vnějších příčin je nerozumné nebo nepraktické v jejich poskytování pokračovat. V takovém případě budou vaše data z dané části služeb trvale odstraněna. Jestliže bez udání důvodu zcela zrušíme placenou službu, vrátíme vám poměrnou část uhrazených plateb odpovídající zbývající části vašeho nároku na službu před zrušením. Pokud se zaregistrujete do placené části služeb a poplatky nebudete hradit včas, můžeme vaše služby pozastavit nebo zrušit (další informace naleznete v oddílu 9.11).

4.3. Jak mohu služby ukončit? Služby můžete kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Služby můžete zrušit na stránce Účet (https://account.live.com) podle postupu pro zrušení účtu, který na tomto odkazu naleznete. Chcete-li zrušit placenou službu, přejděte do oddílu 9.10. Pokud služby rušíte, svůj obsah ze služeb nejrychleji odstraníte tak, že jej ručně odeberete z různých částí služeb (například ručně odstraníte svůj e-mail). Upozorňujeme však, že přestože odstraněný obsah nebo obsah, který je spojen se zrušeným účtem, nemusí být dostupný, může po určitou dobu zůstat v našem systému.

4.4. Co se stane v případě zrušení nebo ukončení služeb? Pokud jsou vaše služby zrušeny nebo ukončeny (z vaší nebo z naší strany), vaše právo tyto služby využívat okamžitě zaniká a platnost vaší licence na používání našeho softwaru končí. Poté musíte software odinstalovat nebo můžeme zabránit v jeho fungování. Pokud je váš účet Microsoft zrušen nebo ukončen (z vaší nebo z naší strany), vaše právo účet Microsoft používat okamžitě zaniká. Pokud dojde ke zrušení nebo ukončení vašich služeb, jsme oprávněni váš obsah z našich serverů trvale odstranit a nemáme povinnost vám jej navrátit. Proto důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli jeho záložní kopie.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Shromažďuje společnost Microsoft mé osobní údaje? Vaše soukromí je pro nás důležité. K provozování a poskytování služeb používáme určité informace, které od vás získáváme. V rámci služeb můžeme také automaticky odeslat informace o vašem počítači, využití služeb a jejich výkonu. Informace o tom, jak vaše údaje používáme a chráníme, naleznete v Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457).

5.2. Používají služby soubory cookie? Ano, služby soubory cookie používají. Soubor cookie je malý textový soubor, který webový server umístí do vašeho zařízení. Soubory cookie obsahují text, který může být přečten pouze webovým serverem v doméně, jež soubor cookie vytvořila. Pokud například soubor cookie vytvoří doména Bing.com, mohou tento soubor přečíst pouze webové servery domény Bing.com. Služby používají soubory cookie z různých důvodů, včetně ukládání vašich předvoleb a nastavení, přizpůsobení obsahu vašim potřebám a analýzy toho, jak uživatelé služby využívají, abychom je následně mohli vylepšit. Soubory cookie používáme také v rámci procesu přihlašování k účtu Microsoft i pro online inzerci (včetně reklam cílených na základě chování). Informace o blokování, řízení a odstraňování souborů cookie, včetně postupu pro vyjádření výslovného nesouhlasu s inzercí cílenou na základě chování společnosti Microsoft, naleznete v oddílu Použití souborů cookie Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74170). Používáním služeb souhlasíte s tím, že do vašeho počítače můžeme vložit soubory cookie v rozsahu, který povoluje vaše individuální nastavení.

5.3. Zveřejňuje společnost Microsoft mé osobní údaje mimo společnost Microsoft? Společnosti Microsoft výslovně povolujete používat, zveřejňovat a uchovávat vaše informace související s používáním služeb, včetně (bez omezení) osobních údajů a obsahu nebo informací, které o vás společnost Microsoft prostřednictvím používání služeb shromáždí (například IP adresy nebo jiné údaje třetích stran), pokud se společnost Microsoft v dobré víře domnívá, že je to nutné: (a) k zajištění shody s platnými zákony nebo k reakci na právní postup kompetentních úřadů; (b) k vymáhání této smlouvy nebo ochraně práv či majetku společnosti Microsoft nebo našich zákazníků; (c) k zabránění úmrtí nebo vážnému poranění osob.

5.4. Jak společnost Microsoft reaguje na právní postup? Stejně jako ostatní poskytovatelé Internetových služeb je také společnost Microsoft v souvislosti s obsahem uloženým v naší síti na základě zákonných požadavků a žádostí vládních subjektů vymáhajících právo a soukromých sporných stran povinna poskytnout vyžadované informace. Tyto informace mohou souviset s domnělým trestným činem nebo civilním sporem a jsou obvykle vyžádány v souladu s běžným zákonným postupem země nebo oblasti, ve které k činnosti došlo. Společnost Microsoft může být v rámci vyšetřování nebo soudního řízení povinna těmto žádostem o vaše údaje nebo váš obsah vyhovět.

6. Narušení služeb a jejich zálohování

Služby se snažíme udržovat v provozu. Ve všech online službách však dochází k občasným přerušením nebo výpadkům. Obsah, který v rámci služeb uchováváte, byste měli pravidelně zálohovat. Dodržováním plánu pravidelných záloh můžete předejít ztrátě obsahu.

7. Software

7.1. Jaké podmínky se vztahují k softwaru, který je poskytován jako součást služeb? Obdržíte-li nebo používáte-li náš software jako součást služeb, jeho užívání se řídí jednou ze dvou skupin licenčních podmínek („licenční podmínky“): Pokud obdržíte pro daný software samostatnou licenční smlouvu a přijmete její podmínky, budou se zobrazené licenční podmínky vztahovat výhradně na daný software. Pokud s licenčními podmínkami souhlasit nebudete, nesmíte software používat ani jej neobdržíte. Pokud neobdržíte žádnou samostatnou licenční smlouvu, budou platné výhradně podmínky této smlouvy. Software je poskytován v rámci licence, nikoli prodáván, a společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která nebyla výslovně udělena společností Microsoft v rámci licenčních podmínek. Pokud se tato smlouva vztahuje na web, který si prohlížíte, skripty nebo kód třetí strany propojené s tímto webem jsou vám v rámci licence poskytnuty třetími stranami, které takový kód vlastní, nikoli společností Microsoft.

7.2. Jak mohu používat software, který je poskytován jako součást služeb? Udělujeme vám právo nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na jedno zařízení. Software smí používat vždy pouze jediný uživatel v rámci vašeho používání služeb, ale pouze v případě, že budete splňovat všechny ostatní podmínky této smlouvy.

7.3. Jsou některé způsoby použití softwaru nebo služeb zakázány? Ano. Kromě jiných omezení definovaných v této smlouvě nesmíte obcházet jakákoliv technologická bezpečnostních opatření v softwaru nebo ve vztahu k softwaru či službám rozkládat, dekompilovat a provádět zpětnou analýzu žádného softwaru a dalších součástí služeb, které jsou dodávány spolu s nimi nebo jsou dostupné jejich prostřednictvím, pokud to výslovně nepovolují platné autorské zákony. V takovém případě lze tyto úkony provádět pouze v rozsahu stanoveném zákonem. Dále nesmíte oddělovat komponenty softwaru nebo služeb k použití v různých zařízeních, publikovat, kopírovat, pronajímat a půjčovat software a služby za poplatek nebo bez poplatku a převádět vlastnictví softwaru, jakékoliv licence k softwaru nebo jakákoliv práva týkající se služeb, pokud to není výslovně povoleno v této smlouvě. Služby nesmíte používat jakýmkoliv nepovoleným způsobem, který by mohl narušit jejich použití jinými uživateli nebo umožnil získání přístupu k jakékoliv službě, datům účtu nebo síti. Nesmíte umožňovat přístup ke službám prostřednictvím neautorizovaných aplikací třetích stran.

7.4. Jak je software aktualizován? Automaticky můžeme kontrolovat vaši verzi softwaru. Do vašeho počítače můžeme bezplatně automaticky stahovat aktualizace softwaru s cílem aktualizovat, zlepšovat a dále rozvíjet služby. S těmito aktualizacemi souhlasíte. Pokud se na ně nevztahují jiné podmínky, podléhají podmínkám této smlouvy. V takovém případě bude aktualizovaný software podléhat těmto jiným podmínkám, a pokud jiné podmínky spojené s aktualizacemi nepřijmete, nebudete aktualizace moci používat ani získávat. Společnost Microsoft se k dodávání aktualizací nezavazuje a nezaručuje, že bude podporovat verzi systému, pro kterou jste software licencovali.

8. Dodatečné podmínky pro web Office.com a služby MSN a Bing

8.1. Prvky médií a šablony webu Office.com a sady aplikací Office Web App Pokud používáte web Office.com společnosti Microsoft nebo sadu aplikací Office Web Apps společnosti Microsoft, můžete mít přístup k mediálním obrázkům, klipartům, animacím, zvukům, hudbě, videoklipům, šablonám a dalším druhům obsahu („prvky médií“), které jsou dodávány společně se softwarem dostupným na webu Office.com nebo jako součást služby přidružené k softwaru. Tyto prvky médií můžete kopírovat a používat v projektech a dokumentech. Nesmíte (i) prodávat prvky médií, poskytovat na ně licence ani distribuovat jejich kopie, a to ani samotné, ani jako produkt, pokud primární hodnotu produktu představují prvky médií; (ii) udělovat svým zákazníkům práva k dalšímu poskytování licencí na prvky médií nebo k jejich distribuci; (iii) poskytovat licence na prvky médií ani distribuovat ke komerčním účelům prvky médií, které obsahují reprezentace jednotlivců, vlád, log, ochranných známek nebo znaků, jejichž totožnost lze určit, ani používat tyto druhy obrazů způsoby, které by mohly znamenat doporučení vašeho produktu, entity nebo činnosti nebo spojení s nimi; nebo (iv) vytvářet obscénní nebo pobuřující díla pomocí prvků médií. Další informace naleznete na webové stránce Použití obsahu chráněného autorskými právy společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/permission).

8.2. Služba MSN Video Videa a videopřehrávač umožňující vložení videa na web, které jsou dostupné ve službě MSN Video, můžete používat pouze pro osobní nekomerční účely, a pokud to není v této smlouvě jinde povoleno, nesmíte je stahovat, kopírovat a dále distribuovat bez povolení vlastníků autorských práv. Přehrávač videa umožňující vložení videa na web nesmíte použít na žádném webu, jehož primárním cílem je zobrazování reklamy nebo shromažďování odměn za registraci či který je přímým konkurentem služby MSN Video, aniž byste měli náš výslovný písemný souhlas. Berete na vědomí, že použití přehrávače videa umožňujícího vložení videa na web může vést k vzniku dodatečných nákladů třetích stran či nároků na poplatky a licenční poplatky, včetně licenčních poplatků za veřejné vystoupení platných ve vaší zemi nebo oblasti, a souhlasíte s touto skutečností.

8.3. Hlasové vyhledávání služby Bing Použitím hlasového vyhledávání v aplikaci Bing výslovně povolujete společnosti Microsoft zaznamenávat a uchovávat váš hlasový vstup. Váš hlasový vstup použijeme pouze za účelem poskytování služby Bing a vylepšení produktů a služeb společnosti Microsoft, které rozpoznávají hlasový vstup.

8.4. Umístění a web m.bing.com Pokud máte při použití webu m.bing.com ve svém zařízení aktivovánu funkci určování zeměpisné polohy, výslovně povolujete společnosti Microsoft shromažďování a používání údajů o vaší poloze v souladu s Prohlášením společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=253457). Údaje o vaší poloze používáme k poskytování a vylepšování výsledků vyhledávání a funkcí map.

9. Pokud platíte společnosti Microsoft, podléháte následujícím podmínkám

9.1. Poplatky Pokud je některá část služeb zpoplatněna, zavazujete se příslušný poplatek uhradit. Pokud není uvedeno jinak, požadovaná cena za služby zahrnuje veškeré zákonem stanovené daně a vyrovnání v důsledku převodu měny.

9.2. Váš fakturační účet Při registraci do služby budete požádáni o poskytnutí údajů o způsobu platby, který použijete k úhradám poplatků za službu. Vaše fakturační údaje a způsob platby jsou dostupné a lze je změnit na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com). Zavazujete se, že budete své fakturační údaje udržovat tak, aby byly vždy aktuální. Kromě toho povolujete společnosti Microsoft používat veškeré aktualizované fakturační údaje týkající se vašeho způsobu platby poskytované bankou, u které je veden váš účet, nebo příslušnou platební sítí. Pokud nám oznámíte, že svůj způsob platby již nechcete používat, a neposkytnete nám na naši žádost, abyste tak učinili v příslušném časovém rámci, jiný způsob platby, můžeme vaši placenou službu zrušit. Vaše sdělení neovlivní poplatky účtované vašemu fakturačnímu účtu do doby, než jsme mohli na změny vašich fakturačních údajů přiměřeně zareagovat.

9.3. Fakturace Poskytnutím údajů o způsobu platby společnosti Microsoft (i) vyjadřujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za služby k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí služeb, ke kterým jste se zaregistrovali v době platnosti této smlouvy. Poplatky za služby můžeme pomocí vašeho způsobu platby účtovat podle platné smlouvy, včetně následujících případů: (a) v době nákupu; (b) krátce po nákupu; nebo (c) v případě opakovaných předplacených služeb pravidelně. V případě vašeho souhlasu můžeme poplatky účtovat i předem. Poplatky za služby vám smíme účtovat až do vámi schválené výše. O rozdílu budete v případě opakovaných předplacených služeb předem informováni. Můžeme vám účtovat poplatky za několik předchozích a aktuálních fakturačních období najednou.

9.4. Automatické obnovení Pokud jsou automatická obnovení ve vaší zemi povolena, budeme vás o automatickém obnovení služby informovat při registraci do služby nebo před jejím automatickým obnovením. Poté, co vás informujeme o automatickém obnovení služeb, můžeme vaše služby automaticky obnovit a účtovat vám po dobu prodloužení cenu služeb aktuální při obnovení. Současně vás upozorníme, že vám budeme obnovení služeb účtovat k úhradě pomocí vašeho vybraného způsobu platby a poskytneme vám instrukce, jakým způsobem můžete službu zrušit. Pokud nám alespoň jeden měsíc před vypršením smlouvy nebo doby prodloužení či jiným námi definovaným způsobem neoznámíte, že chcete smlouvu zrušit, budeme vám za dobu prodloužení účtovat cenu aktuální k datu obnovení služby.

9.5. Online výpisy a chyby Online výpis fakturace vám poskytneme na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com), kde jej můžete zobrazit a vytisknout. Online výpis fakturace jste povinni pravidelně kontrolovat, alespoň jednou za měsíc. Jedná se o jediný výpis fakturace, který poskytujeme. Za vytisknutí nebo uložení a uchování kopie každého online vyúčtování pro své záznamy zodpovídáte vy. Pokud ve vašem vyúčtování uděláme chybu, opravíme ji co nejdříve, jakmile nás na ni upozorníte a my vyúčtování přezkoumáme. Musíte nás upozornit do 120 dní od prvního výskytu zjevné chyby ve vašem vyúčtování. Pokud nám chybu neoznámíte v tomto období, neponeseme žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé v důsledku malé nedbalosti. Kromě toho nebudeme povinni chybu opravit ani poskytnout náhradu. Pokud v jakémkoliv jiném případě společnost Microsoft zjistí chybu vyúčtování, budeme vás informovat a podnikneme všechny kroky potřebné k tomu, abychom chybu co nejrychleji a co nejlépe napravili.

9.6. Čas na rozmyšlenou Vyžádáte-li si naši službu, poskytneme vám „čas na rozmyšlenou“ v rozsahu 15 dnů, ve kterém budete moci službu opět zrušit. Pokud vám začneme službu dodávat okamžitě, „čas na rozmyšlenou“ umožňující zrušení služby vám poskytnut nebude. Služby můžete zrušit podle ustanovení v oddílu 9.10. Informace o zásadách peněžitých náhrad společnosti Microsoft naleznete v oddílu 9.9.

9.7. Nabídky zkušební doby Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte v případě, že využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, zrušit služby před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Služby lze zrušit podle ustanovení uvedených v oddílu 9.10. Pokud služby nezrušíte a my jsme vám oznámili, že po skončení zkušební doby budou služby automaticky převedeny na placené předplatné, a zároveň jsme vás informovali o příslušných poplatcích a dalších případných příslušných podmínkách, opravňujete nás k účtování za služby pomocí zvoleného způsobu platby s cenou platnou k datu skončení zkušební doby.

9.8. Změny ceny Pokud bylo v nabídce služeb stanoveno určité období a cena, pak tato cena zůstává platná do skončení období nabídky. Budete-li chtít nadále využívat služby, bude nutné přijmout novou nabídku a cenu. Jestliže je vaše služba poskytována periodicky (například měsíčně) bez udání délky a nejedná se o nabídku zkušební doby, jsme oprávněni změnit cenu služeb až o 5 % ročně za předpokladu, že vám tuto skutečnost oznámíme nejméně 30 dní před uplatněním nové ceny. Poskytneme vám možnost zrušit služby před začátkem platnosti změny ceny. Oznámení o změně ceny bude obsahovat také výslovné upozornění, že pokud služby nezrušíte, bude uplatněna nová cena. Po skončení období a za předpokladu, že služby po oznámení změny ceny nezrušíte, vám budeme za služby účtovat novou cenu. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, musíte služby ukončit a přestat je používat, dříve než změna ceny vstoupí v platnost. Jestliže služby zrušíte, skončí služby na konci aktuálního období služeb nebo, pokud vám účtujeme periodicky, skončí vaše služby na konci období, ve kterém jste je zrušili.

9.9. Zásady peněžitých náhrad Obecně platí, že poplatky jsou nevratné kromě případů, kdy peněžitá náhrada proběhne na základě běžného zrušení, zrušení z vážného důvodu, chybného chování nebo pochybení ze strany společnosti Microsoft, včetně případu, kdy služby nejsou efektivně poskytovány. Máte-li nárok na čas na rozmyšlenou podle oddílu 9.6, budou vám v přiměřené lhůtě uhrazeny všechny již zaplacené částky.

9.10. Zrušení služeb Služby můžete bez udání důvodu kdykoli zrušit. Další informace a pokyny, jak služby zrušit, naleznete na webu Fakturace a správa účtu (https://billing.microsoft.com). Doporučujeme přejít zpět na nabídku popisující služby, jelikož (i) můžete být povinni zaplatit poplatky vyúčtované k tíži vašeho fakturačního účtu za poskytování služeb před datem zrušení; nebo (ii) můžete zrušením služeb ztratit přístup k účtu Microsoft.

9.11. Pozdní platby Jste povinni uhradit přiměřené náklady vzniklé vymáháním včas nezaplacených úhrad, včetně nákladů na právního zástupce a dalších právních poplatků a nákladů, jak stanoví zákon a omezení. Pokud nezaplatíte plnou částku včas ani poté, co jsme vám odeslali připomenutí obsahující upozornění, že vaše služby budou v případě neuhrazení platby včas pozastaveny nebo zrušeny, můžeme vaše služby pozastavit nebo zrušit. Pozastavení nebo zrušení služeb se můžete vyhnout, uhradíte-li požadovanou platbu v čase uvedeném v připomenutí. Postup bude odlišný, pokud se jedná o nevýznamnou chybějící částku. Chybějící částky menší než 2 % z celkové hodnoty faktury jsou vždy považovány za nevýznamné. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k účtu Microsoft.

9.12. Platby vám Pokud vám dlužíme platbu, souhlasíte, že nám včas poskytnete přesné informace potřebné k provedení platby. Zodpovídáte za uhrazení daní a poplatků, které mohou vzniknout jako následek této platby. Pokud obdržíte chybnou platbu, můžeme ji vymáhat zpět a vy souhlasíte s tím, že s námi v tomto úsilí budete spolupracovat.

9.13. Služby přístupu k Internetu a další poplatky Pokud služby nezahrnují přístup k Internetu, odpovídáte za placení poplatků svému poskytovali přístupu k Internetu. Tyto poplatky jsou nad rámec poplatků, které nám platíte za užívání služeb. Pokud ke službám přistupujete prostřednictvím bezdrátových zařízení (například mobilního telefonu či tabletu), váš mobilní operátor si může účtovat poplatky za upozornění, prohlížení webu, odesílání zpráv a další služby, které vyžadují použití služeb pro vysílání a bezdrátový přenos. Ověřte u svého operátora, zda se na vás nějaké takové poplatky vztahují. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré náklady vzniklé přístupem ke službám prostřednictvím bezdrátové nebo jiné komunikační služby.

10. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY

POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME PŘESNOST ANI VČASNOST INFORMACÍ, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO SLUŽEB. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ A BEZCHYBNÁ NEBO ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ AFILACE, PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. MÁTE VŠECHNY ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM, ALE NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. VYLUČUJEME VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ A NEPORUŠENÍ PRÁVA.

11. Omezení odpovědnosti

11.1. Společnost Microsoft není odpovědná za žádný obsah, včetně odkazů na weby třetích stran a aktivity uživatelů. Tento obsah a aktivity nelze přičíst společnosti Microsoft a nepředstavují názor společnosti Microsoft.

11.2. Společnost Microsoft ponese odpovědnost za mírnou nedbalost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců pouze v případě, že byly porušeny materiální závazky smlouvy. Materiální závazky pokrývají závazky, které je třeba splnit v rámci náležitého plnění této smlouvy, které umožňují dosáhnout cílů této smlouvy a o kterých mohou uživatelé obecně předpokládat, že budou splněny v souladu se smyslem a obsahem této smlouvy.

11.3. Společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepředvídatelné škody, atypické škody nebo finanční ztrátu s ohledem na nepřímé škody, včetně ztráty zisku, pokud společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejednali v hrubé nedbalosti.

11.4. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti Microsoft, včetně, bez omezení, odpovědnosti na základě zákona o odpovědnosti za produkt a zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců v případě újmy z nedbalosti na životě, těle či zdraví jednotlivce.

11.5. Z této smlouvy a z využívání služeb neplynou žádné další smluvní nebo právní nároky kromě těch zahrnutých v odstavcích 11.1 až 11.4 oddílu 11, s výjimkou smluvní nebo právní odpovědnosti společnosti Microsoft za smrt či zranění, které nebylo pokryto v oddílu 11.

12. Smluvní partner za společnost Microsoft

12.1 Evropa Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Evropa, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a výklad této smlouvy se řídí zákony Lucemburska a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Španělsko, řídí se výklad této smlouvy zákony Španělska. Všechny ostatní nároky týkající se zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů se budou řídit zákony země, ve které jsou vám naše služby poskytovány. S ohledem na jurisdikci můžete vy nebo společnost Microsoft zvolit příslušný soud v Lucembursku nebo v zemi, která vám naše služby poskytuje, pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

12.2. Spojené státy americkéPokud jsou místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Spojené státy americké, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Zákony státu, kde žije, řídí výklad této smlouvy, nároky spojené s jejím porušením i všechny další nároky (včetně ochrany spotřebitelů, nekalé soutěže a občanskoprávních deliktů) bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tímto výhradním určením jurisdikce a místní příslušností ke státním a federálním soudům se sídlem v King County, Washington, USA, pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejí, případně služeb projednávaných u soudu (neplatí pro rozhodčí soud a soud o drobných pohledávkách).

12.3. Severní a Jižní Amerika kromě USA Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Severní nebo Jižní Amerika mimo Spojené státy americké, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US. Výklad této smlouvy se řídí zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na volbu právních ustanovení. Všechny ostatní nároky týkající se zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů se budou řídit zákony země, ve které jsou vám naše služby poskytovány.

12.4. Blízký Východ a Afrika Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Blízký Východ nebo Afrika, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.ŕ.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxembourg a výklad této smlouvy se řídí zákony Lucemburska a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky týkající se zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů se budou řídit zákony země, ve které jsou vám naše služby poskytovány. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tímto výhradním určením jurisdikce a místní příslušností k lucemburským soudům pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejí.

12.5. Asie a Jižní Tichomoří, pokud vaše země není konkrétně jmenována Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Asie či Jižní Tichomoří, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Regional Sales Corp., která je zřízena podle zákonů státu Nevada v USA a má pobočku v Singapuru s hlavním sídlem na adrese 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, a tato smlouva se řídí zákony státu Washington, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně všech otázek týkajících se její existence, platnosti a ukončení, musí být předložen k rozhodčímu řízení a s konečnou platností vyřešen arbitrážním soudem v Singapuru v souladu s arbitrážním řádem Mezinárodního arbitrážního centra v Singapuru (SIAC – Singapore International Arbitration Center). Tento řád je považován za součást tohoto ustanovení. Členem rozhodčího soudu musí být jeden rozhodce jmenovaný předsedou centra SIAC. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Rozhodnutí arbitrážního soudu musí být konečné, závazné a nenapadnutelné a může být použito jako základ pro rozsudek v jakékoli zemi nebo oblasti.

12.6. Japonsko. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Japonsko, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Japan Co. Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Tato smlouva a všechny záležitosti, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo s ní souvisejí, se řídí japonskými zákony. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tím, že v první instanci bude výhradní jurisdikce a místní příslušnost pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní, spočívat na městském soudu v Tokiu.

12.7. Čína. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Čína, uzavíráte smlouvu se společností Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited, Suite B, 8th Floor, Building Ding, No. 555, Dongchuan Road, Minxing District, Shanghai, Čína pro účely užívání produktů MSN, Bing nebo Windows Live Messenger. Tato smlouva se řídí zákony Čínské lidové republiky, protože se vztahuje na vaše užívání služeb podle této smlouvy provozovaných společností Shanghai MSN Network Communications Technology Company Limited. Pro užívání produktů MSN, Bing nebo Windows Live Messenger v rámci této smlouvy platí, že jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, včetně všech otázek týkajících se existence, platnosti a ukončení smlouvy, musí být předložen k rozhodčímu řízení a s konečnou platností vyřešen arbitrážním soudem v Hongkongu pod záštitou Mezinárodního arbitrážního centra v Hongkongu (HKIAC – Hong Kong International Arbitration Center) v souladu s Rozhodčími pravidly UNCITRAL, která jsou do tohoto ustanovení začleněna odkazem. Pro takové rozhodčí řízení bude stanoven jeden rozhodce jmenovaný centrem HKIAC v souladu s Rozhodčími pravidly UNCITRAL. Jazykem rozhodčího řízení bude angličtina. Rozhodnutí arbitrážního soudu musí být konečné, závazné a nenapadnutelné a může být použito jako základ pro rozsudek v Číně nebo jakékoli jiné zemi. Pro užívání všech ostatních služeb podle této smlouvy uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Pro tyto služby se smlouva řídí zákony státu Washington bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jurisdikce státních a federálních soudů ve správním okrese King County, Washington, USA není výhradní.

12.8. Korejská republika Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Korejská republika, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea a tato smlouva se řídí zákony Korejské republiky. Obě strany neodvolatelně souhlasí s tím, že v první instanci bude výhradní jurisdikce a místní příslušnost pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní, spočívat na městském soudu v Soulu.

12.9. Tchaj-wan. Pokud je místem vašeho pobytu nebo sídlem vaší společnosti Tchaj-wan, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Taiwan Corp., 8F se sídlem na adrese No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110 a tato smlouva se řídí zákony Tchaj-wanu. Obě strany neodvolatelně určují městský soud v Tchaj-peji jako soud první instance s jurisdikcí nad všemi spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo ve spojení s touto smlouvou.

13. Weby třetích stran

Přístup k webům nebo službám třetích stran mohou umožňovat také služby, které nejsou řízeny ani publikovány společností Microsoft. Společnost Microsoft nezodpovídá za weby nebo služby třetích stran, ani za obsah, který na nich může být zpřístupněn. Nesete výhradní odpovědnost za své transakce s třetími stranami (včetně inzerce). Použití webů a služeb třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto třetích stran.

14. DRM (Správa digitálních práv)

Přistupujete-li k obsahu chráněnému podle standardu Microsoft DRM (Digital Rights Management), software si může prostřednictvím Internetu automaticky vyžádat práva k užívání médií ze serveru práv online a stahovat a instalovat dostupné aktualizace technologie DRM, aby vám umožnil přehrávání obsahu. Další informace získáte v odstavci o technologii DRM v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů pro Microsoft Silverlight (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857).

15. Software Microsoft .NET Framework

Software může obsahovat software Microsoft .NET Framework. Tento software je součástí systému Windows. Na užívání softwaru .NET Framework se vztahují licenční podmínky systému Windows.

16. Pokračování platnosti

Účinnost oddílů 6, 9 (pro částky poskytnuté před koncem této smlouvy), 10, 11, 12, 19 a těch, které se uplatňují po ukončení smlouvy, zůstane zachována i po ukončení nebo zrušení této smlouvy.

17. Postoupení a převod

Svá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě můžeme kdykoli a bez upozornění v úplnosti nebo částečně postoupit (dokud vám postoupení nezpůsobí újmu), převést nebo jiným způsobem předat.

18. Sdělení

Tato smlouva existuje v elektronické podobě. Můžeme vám v elektronické podobě odeslat informace o službách, další informace a informace, které musíme poskytovat podle zákona. Požadované informace vám můžeme poskytnout e-mailem na adresu, kterou jste uvedli při přihlášení ke službám, nebo na webu společnosti Microsoft, který uvedeme. Doporučujeme vám sledovat a udržovat, e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. Pokud nesouhlasíte s příjmem sdělení elektronickou formou, musíte přestat služby užívat. Svá oznámení můžete společnosti Microsoft odesílat tak, jak je uvedeno v části týkající se podpory zákazníků pro službu v oddílu 22.

19. Interpretace smlouvy

Toto je úplná smlouva mezi vámi a společností Microsoft, která se týká vašeho užívání služeb. Nahrazuje jakékoli dřívější smlouvy mezi vámi a společností Microsoft, které se týkají vašeho užívání služeb. Názvy oddílů smlouvy slouží pouze pro orientaci a nemají žádné právní účinky. Pokud budete používat nebo zaplatíte za další služby společnosti Microsoft, které nejsou předmětem této smlouvy, mohou být uplatněny samostatné nebo dodatečné podmínky. Všechny části této smlouvy platí v maximálním možném rozsahu povoleném odpovídajícími právními předpisy. Pokud soud rozhodne, že nesmíme určitou část této smlouvy uplatňovat, jak je zde uvedeno, můžeme tyto podmínky nahradit co nejpodobnějšími podmínkami, které lze podle daných zákonů uplatnit. Ostatní části smlouvy se nezmění.

20. Žádné oprávněné osoby třetích stran

Tato smlouva je uzavřena výhradně mezi vámi a námi. Nezahrnuje žádné další osoby kromě povolených nástupců a postupníků.

21. Součásti písma

Typy písma můžete používat k zobrazení a k tisku obsahu, jen když využíváte služby. Omezení, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, nelze obcházet.

22. Podpora

Zákaznickou podporu pro služby pod značkou Microsoft naleznete na webu Microsoft Answers (http://answers.microsoft.com) a na webu systému Windows (http://windows.microsoft.com). Zákaznickou podporu pro službu MSN Internet Access získáte na webu Odborná pomoc služby MSN (https://support.msn.com). E-mailovou zákaznickou podporu pro službu Bing a klienty služby Bing naleznete na webu Technická podpora služby Bing (https://support.discoverbing.com). Veškeré stížnosti týkající se plnění této smlouvy musejí být podány na webech uvedených v tomto ustanovení.

23. Vývozní omezení

Na bezplatný software a služby společnosti Microsoft se vztahují zákony Spojených států amerických a dalších jurisdikcí nad vývozem a převodem technologií. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy, které se na tento software a služby vztahují. Přenos tohoto bezplatného softwaru a služeb vládě jakékoli země, na kterou bylo uvaleno embargo, nebo do určitých zakázaných oblastí, je podmíněn souhlasem vlády Spojených států amerických. Další informace získáte na webových stránkách Ministerstva financí Spojených států amerických (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206). Dále musíte dodržovat všechny zákony a předpisy Spojených států amerických na kontrolu vývozu, které se na placené služby vztahují. Tyto právní předpisy zahrnují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového použití. Další informace naleznete na webu Vývoz produktů společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/exporting).

SDĚLENÍ

Sdělení a procedury uplatňování nároků při porušení autorských práv Sdělení týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv by měla být zasílána stanovenému zástupci společnosti Microsoft. NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍMU POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ. Podrobnosti a kontaktní údaje naleznete v dokumentu Sdělení a procedury uplatňování nároků při porušení autorských práv (http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

Sdělení a procedury týkající se práv k duševnímu vlastnictví v reklamách na sponzorovaných webech Přečtěte si článek Pokyny k duševnímu vlastnictví (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), kde naleznete informace o právech k duševnímu vlastnictví v souvislosti s naší reklamní sítí.

Informace o autorských právech a ochranných známkách Autorská práva na veškerý obsah služeb: Copyright © 2012 Microsoft Corporation a její dodavatelé, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé vlastníme vlastnická a autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví týkající se služeb nebo jejich obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb a veškerého softwaru společnosti Microsoft mohou být rovněž ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft (http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx) ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Určitý software použitý na některých webových serverech společnosti Microsoft je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Všechna práva vyhrazena. Software „gnuplot“ používaný na určitých webových serverech společnosti Microsoft je chráněn autorským právem © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všechna práva vyhrazena.

Kurzy akcií a údaje o indexech (včetně hodnot indexů) Všechny informace poskytnuté společností Interactive Data Corporation („IDC“) a jejími afilacemi („informace IDC“) zahrnuté ve službě jsou vlastněny nebo licencovány společností IDC jejími afilacemi. Máte oprávnění ukládat, analyzovat, formátovat, tisknout a zobrazovat informace IDC a manipulovat s nimi pouze pro osobní použití. Jakékoli informace IDC je zakázáno komukoli v jakémkoli formátu publikovat, přenášet, dále distribuovat či jiným způsobem reprodukovat. Také je zakázáno používat jakékoli informace IDC ve spojení s libovolným obchodním nebo komerčním subjektem, včetně, bez omezení, obchodníků s cennými papíry, investorů, účetních, bankovních, právních nebo mediálních subjektů nebo podniků. Před realizací obchodu s cennými papíry na základě informací IDC se doporučuje obrátit se na obchodníka s cennými papíry nebo jiného finančního poradce se žádostí o ověření cenových údajů. Společnost IDC, její afilace ani příslušní poskytovatelé licencí nenesou zodpovědnost za žádné přerušení toku informací IDC, jejich nepřesnost, zpoždění, chybu nebo opomenutí, bez ohledu na příčinu, ani za žádné škody (přímé, nepřímé a následné škody ani za represivní nebo exemplární náhrady škod), které z nich vyplývají. V podmínkách tohoto oddílu je vyjádřeno ujednání společnosti Microsoft se společností IDC a jejími afilacemi. Souhlasíte, že v případě konfliktu nebo nesouladu s jinou podmínkou této smlouvy se bude na podmínky týkající se informací IDC vztahovat tento oddíl, a nikoli jiné oddíly této smlouvy.

Bez samostatného písemného souhlasu společnosti Dow Jones nesmíte používat žádné indexy Dow Jones IndexesSM, údaje o indexech ani značky společnosti Dow Jones v souvislosti s vydáváním, vytvářením, sponzorováním, obchodováním, marketingem a propagací jakýchkoli finančních nástrojů či investičních produktů (například derivátů, strukturovaných produktů, investičních fondů, fondů obchodovaných na burze, investičních portfolií apod., jejichž cena, návratnost nebo výkon instrumentu či investičního produktu má základ ve sledování jakéhokoli z těchto indexů nebo zástupce jakéhokoli z těchto indexů, nebo je ke sledování určena či s ním jinak souvisí).

Sdělení k finančním informacím Společnost Microsoft není makléřem, obchodníkem s cennými papíry ani registrovaným investičním poradcem v rámci amerických federálních zákonů nebo zákonů jiných právních řádů a nepodává jednotlivcům rady ohledně investování do cenných papírů nebo jiných finančních produktů nebo služeb, jejich nákupu nebo prodeje. Žádný obsah služeb nepředstavuje nabídku nebo pobídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Společnost Microsoft ani její licenční partneři poskytující kurzy akcií či údaje o indexech neschvalují ani nedoporučují žádné určité finanční produkty ani služby. Žádný obsah služeb není zamýšlen jako profesionální rady, včetně, ale nikoli výhradně, rad investičních nebo daňových.

Sdělení k vizuálním standardu H.264/AVC a standardu videa VC-1 Tento software může zahrnovat dekódovací technologii H.264/MPEG-4 AVC anebo VC-1. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto sdělení:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU AVC A VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (A) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) NEBO (B) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC A VC-1 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI NEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODUKT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PRODUKT DODÁVÁN SE SOFTWAREM V RÁMCI JEDINÉHO PRODUKTU. NENÍ UDĚLENA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JINÉ UŽITÍ ANI NELZE JEJÍ UDĚLENÍ PŘEDPOKLÁDAT. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. INFORMACE NALEZNETE NA WEBU MPEG LA (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31690).

Pro účely objasnění se stanoví, že sdělení v tomto oddílu neomezuje ani nebrání užívání softwaru poskytnutého na základě této smlouvy pro běžné obchodní použití vlastní takovému podniku, pokud nezahrnuje (i) další distribuci softwaru třetím stranám nebo (ii) vytváření obsahu v technologiích pro distribuci třetím stranám, které jsou v souladu s těmito standardy videa.