Přesouvání oken mezi více monitory


Plochu Windows je možné rozšířit na více monitorů jednoduchým připojením dvou či více monitorů ke stolnímu počítači nebo jednoho či více monitorů k přenosnému počítači. Většina přenosných počítačů umožňuje připojení jednoho externího monitoru. Plocha rozložená na dva či více monitorů výrazně zvětšuje pracovní prostor, takže okna, ikony programů a další položky je možné přetáhnout do libovolné pozice na rozšířené ploše.

Ve výchozím nastavení se po připojení externího monitoru k přenosnému počítači zobrazí stejný obraz plochy (zrcadlový obraz) na externím monitoru. Aby bylo možné přetahovat okna z obrazovky přenosného počítače na externí obrazovku, je třeba rozšířit zobrazení změnou nastavení zobrazení. Pokud však připojíte další monitor ke stolnímu počítači, je zobrazení standardně nastaveno na „rozšířené“ a bez jakýchkoli změn nastavení by mělo být možné přetahovat okna z jedné obrazovky na druhou.

Následující video uvádí, jak přesouvat okna mezi více monitory (1:52)

Změna nastavení zobrazení na rozšířené

 1. Otevřete ovládací panel Rozlišení zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na položku Upravit rozlišení zobrazení.

 2. Klikněte na rozevírací seznam vedle možnosti Více monitorů, klikněte na položku Rozšířit tato zobrazení a potom na tlačítko OK.

  Obrázek rozevíracího seznamu s možnostmi funkce Více monitorů
  Možnost Více monitorů se zobrazí pouze tehdy, pokud systém Windows zjistí, že je k počítači připojen více než jeden monitor.

  Poznámka

  • Pokud v ovládacím panelu Nastavení zobrazení nevidíte možnost s názvem Více monitorů, znamená to, že systém Windows nezjistil druhý monitor připojený ke stolnímu počítači nebo že nezjistil externí monitor připojený k přenosnému počítači. Když systém Windows tento monitor rozpozná, monitor se objeví v rozevíracím seznamu vedle možnosti Zobrazení. Pokud jej v tomto seznamu nevidíte, zkuste kliknout na tlačítko Rozpoznat.

  • Ujistěte se také, že monitor, na který chcete plochu rozšířit, je zapnutý a připojený ke správnému videovýstupu počítače. Může být také zapotřebí vybrat správný zdroj označený na ovládacích prvcích monitoru, a zajistit tak, aby monitor používal správný videovýstup. Další informace naleznete v příručce k monitoru nebo na webu výrobce.

Postup přesunutí okna z jednoho monitoru na druhý

 • Klikněte na záhlaví okna a pak je přetáhněte do nové pozice.Potřebujete další pomoc?