Přidání a úprava zvuku v Movie Makeru

Dokončený film můžete dotáhnout k dokonalosti a dodat mu punc profesionality tím, že přidáte zvukový doprovod a pomocí editačních nástrojů Movie Makeru upravíte jeho hlasitost, postupně ho zesílíte nebo zeslabíte a doplníte o další efekty.

Přidání hudby

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Přidat na Přidat hudbu.

 2. Klikněte na hudební soubor, který chcete použít, a potom na Otevřít.

Zesílení nebo zeslabení hudby

 1. Klikněte na hudbu, kterou chcete postupně zesílit nebo zeslabit.

 2. V oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti udělejte ve skupině Zvuk jeden nebo oba tyto kroky:

  • Pokud se má hudba na začátku zesílit, klikněte na seznam Zesílení a vyberte, jak rychle se má hudba zesílit.

  • Pokud se má hudba na konci zeslabit, klikněte na seznam Zeslabení a vyberte, jak rychle se má hudba zeslabit.

Změna počátečního nebo koncového bodu hudby

 1. Klikněte na hudbu.

 2. Přetáhnete ukazatel přehrávání ve scénáři do bodu, ve kterém má ve filmu začít nebo skončit přehrávání hudby. Pak udělejte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete v aktuálním bodě nastavit nový počáteční bod, od kterého má začít přehrávání hudby, v oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti klikněte ve skupině Úpravy na Nastavit počáteční bod.

  • Pokud chcete v aktuálním bodě nastavit nový koncový bod, ve kterém se má přehrávání hudby ukončit, v oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti klikněte ve skupině Úpravy na Nastavit koncový bod.

Změna hlasitosti hudby

 1. Klikněte na hudbu.

 2. V oblasti Nástroje hudby na kartě Možnosti klikněte ve skupině Zvuk na Hlasitost hudby a pak pomocí posuvníku nastavte hlasitost (doleva snížit, doprava zvýšit).

Změna hlasitosti videa

 1. Klikněte na video.

 2. V oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy klikněte ve skupině Zvuk na Hlasitost videa a pak pomocí posuvníku nastavte hlasitost (doleva snížit, doprava zvýšit).

Potřebujete další pomoc?