Podívejte se na video o tom, jak pomocí aplikace Videomomentky změnit videa na krátké filmy. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulkyTlačítko Skryté titulky.)

V aplikaci Videomomentky můžete z videí vytvářet krátké filmy a potom se bavit jejich sdílením. Sestříhejte scény tak, aby zůstaly jen nejlepší části, důležité momenty zdůrazněte stylovými titulky a celkovou atmosféru dokreslete hudbou. Hotový film můžete sdílet, aniž byste opustili aplikaci.

Aplikace je určená k rychlým a veselým úpravám krátkých videí. Hotové filmy nejsou delší než 60 sekund. Pokud se zajímáte o složitější úpravy nebo pracujete s delšími videy, podívejte se na počítači do Windows Storu, kde najdete další aplikace na úpravy videa, nebo si stáhněte Movie Maker. Aplikace Movie Maker není dostupná pro Windows RT 8.1.

Zobrazit vše

Jak můžu nainstalovat a otevřít Videomomentky?

 1. Na obrazovce Start otevřete Windows Store. Zkontrolujte připojení k internetu a přihlášení pomocí účtu Microsoft.

 2. Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu ve Storu zadejte Videomomentky.

 3. Ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Videomomentky.

 4. Klepněte nebo klikněte na Instalovat.

 5. Posuňte prst ze středu úvodní obrazovky směrem nahoru nebo klikněte na šipku DolůŠipka směřující dolů v levém dolním rohu.
 6. Zadejte do vyhledávacího pole Videomomentky.

 7. Ve výsledcích klepněte nebo klikněte na Videomomentky.

Tip

 • Pokud chcete Videomomentky otevírat rychleji, připněte si aplikaci na Úvodní obrazovku. Místo abyste v posledním kroku na Videomomentky klepli nebo klikli, potáhněte aplikaci prstem dolů nebo na ni klikněte pravým tlačítkem. Potom klepněte nebo klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku. Odteď, když budete chtít aplikaci spustit, stačí přejít na Úvodní obrazovku a klepnout nebo kliknout na dlaždici Videomomentky.

Jak fungují Videomomentky?

 1. Na úvodní obrazovce otevřete Videomomentky.

 2. Vyberte video nebo natočte nové. Pokud máte ve složce Obrázky nějaká videa, zobrazí se na této stránce.

 3. Při vytváření filmu máte různé možnosti:

  • Odstranění scén: Přesuňte úchyty tam, kde má film začínat a končit. Hotové filmy nesmí být delší než 60 sekund.

  • Přidání titulků a názvu: Klepněte nebo klikněte na tlačítko Titulek, zadejte text a potom klepněte nebo klikněte na Hotovo. Můžete vybrat slovo nebo frázi, které chcete zvýraznit, a snímek zmrazit.

  • Změna stylu nadpisu a titulků: Klepněte nebo klikněte na tlačítko Titulky a na Styly a vyberte styl filmu.

  • Přidání hudby: Klepněte nebo klikněte na Hudba a vyberte skladbu.

 4. Klepněte nebo klikněte na Náhled. V náhledu filmu uvidíte všechny efekty a uslyšíte hudební doprovod.

 5. Máte několik možností:

  • Provádění změn: Klepněte nebo klikněte na Úpravy, proveďte potřebné změny a podívejte se na náhled.

  • Uložení filmu: Klepněte nebo klikněte na Uložit. Film se uloží do stejné složky jako původní video.

  • Zveřejnění filmu nebo jeho odeslání e-mailem: Klepněte nebo klikněte na Sdílet.

  • Začít nový film: Potáhněte prstem od dolního okraje nahoru nebo klikněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte nebo klikněte na Nový film.

Jak dlouhý může film být?

Původní video může mít až 20 minut. Hotový film musí mít délku od 1 do 60 sekund.

Jak upravím délku filmu?

Celý film by neměl překročit 60 sekund. Dosáhnete toho odebrání scén ze začátku, prostředku nebo konce filmu.

Střih scén na začátku nebo na konci

 • Přetáhněte úchyty ne levém a pravém konci časové osy na nový počáteční a koncový bod.

  Časová osa s úchyty pro střih
  Ukazatel myši míří na levý úchyt.

Vystřihnutí scén z prostředku

 1. Pod tlačítkem Titulek najděte kroužek, zvaný přehrávací hlava. Posuňte přehrávací hlavu na konec části, kterou chcete zachovat.

 2. Potáhněte prstem směrem od dolního okraje, aby se zobrazily příkazy aplikace.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 3. Máte následující možnosti:

  • Pokud je přehrávací hlava v aktivní části, klepněte nebo klikněte na Rozdělit.

  • Pokud je přehrávací hlava mimo aktivní část, klepněte nebo klikněte na Vytvořit část.

 4. Nastavte úchyty tak, jak potřebujete.

Výsledný film se bude skládat jenom z aktivních částí.

Sloučení částí

 • Přetáhněte úchyt na konci jedné části za začátek další části.

Jak změním styl nebo text názvu a titulků?

Změna stylu

 1. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Titulek.

  Časová osa s tlačítkem Titulek.
  Ukazatel myši míří na tlačítko Titulek.
 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Styl. (Pokud ho nevidíte, klepněte nebo klikněte na tlačítko Další.) Nový styl se použije na název a titulky celého filmu, a ne jenom na aktuální titulek.

 3. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Hotovo.

 4. Pokud se chcete podívat na změny, klepněte nebo klikněte na Náhled.

Poznámka

 • U některých stylů není písmo dostupné pro všechny jazyky. Pokud k tomu dojde, použije se ve stylu jiné písmo.

Úprava a odebrání názvu nebo titulku

 1. Klepněte nebo klikněte na tečku titulku. Zobrazí se miniatura titulku.

  Tečka titulku na časové ose
  Ukazatel myši míří na tečku titulku.
 2. Klepněte nebo klikněte na miniaturu.

 3. Máte následující možnosti:

  • Upravte titulek a potom klepněte nebo klikněte na Hotovo.

  • Odeberte titulek klepnutím nebo kliknutím na Odebrat titulek. (Pokud tlačítko Odebrat titulek nevidíte, klepněte nebo klikněte na tlačítko Další.)

 4. Až si budete chtít prohlédnout změny, klepněte nebo klikněte na Náhled.

Jak přidám hudbu nebo ztlumím zvuk?

Přidání skladby

 1. Klepněte nebo klikněte na Hudba.

 2. (Volitelné) Skladby z Videomomentek získáte klepnutím nebo kliknutím na Stáhnout doporučené skladby.

 3. Vyberte si některou z doporučených skladeb případně klepněte nebo klikněte na Vybrat skladbu z vlastní kolekce a vyberte některou vlastní skladbu.

 4. Když si budete chtít poslechnout hudbu k filmu, klepněte nebo klikněte na Náhled.

Poznámka

 • Zatím ještě není podporovaná možnost nastavit, od jaké části skladba začne hrát.

Ztlumení zvuku videa

 1. Klepněte nebo klikněte na Hudba.

 2. Klepněte nebo klikněte na Ztlumit zvuk z videa.

 3. Když chcete zrušit možnosti hudby, klepněte nebo klikněte do aplikace.

Jak zobrazím změny?

Když se chcete podívat na změny, klepněte nebo klikněte na Náhled. Uvidíte, jak vypadají efekty u názvů a titulků, a budete si moct poslechnout hudbu k filmu.

Kdybyste chtěli něco změnit při sledování náhledu filmu, klepněte nebo klikněte na Úpravy, udělejte změny a potom znovu klepněte nebo klikněte na Náhled.

Jak začnu nový film?

Když otevřete aplikaci, můžete:

 • Klepnout nebo kliknout na video. Znázorněné možnosti platí pro videa ve složce Obrázky.

 • Klepnutím nebo kliknutím na Vybrat video otevřít stávající video.

 • Klepnutím nebo kliknutím na Natočit video začít nahrávat video webovou kamerou.

Při sledování náhledu filmu můžete potáhnout prstem od dolního okraje nahoru nebo klepnout pravým tlačítkem a a potom klepnout nebo kliknout na Nový film. Otevře se nabídka, kde můžete vybrat stávající video nebo začít nahrávat nové video.

Jak skončím práci s videem?

Při úpravě videa můžete práci zastavit a začít nový film. Potáhněte prstem od dolního okraje nahoru nebo klikněte pravým tlačítkem a pak klepněte nebo klikněte na Zrušit film. Otevře se nabídka, kde můžete vybrat stávající video nebo začít nahrávat nové video.

Jaké klávesové zkratky můžu použít?

Stiskněte klávesu Akce
Stiskněte klávesu

BACKSPACE

Akce

Při úpravě zruší změny ve filmu a vrátí se na hlavní stránku.

Při zobrazení náhledu se vrátí k úpravám.

Stiskněte klávesu

ENTER

Akce

Aktivuje aktuální položku (jako klepnutí nebo kliknutí).

Stiskněte klávesu

ESC

Akce

Odstraní celý text v poli titulku.

Stiskněte klávesu

ŠIPKA VLEVO

Akce

Když je fokus na úchytu nebo části filmu, posune úchyt nebo část zpět.

Stiskněte klávesu

ŠIPKA VPRAVO

Akce

Když je fokus na úchytu nebo části filmu, posune úchyt nebo část dopředu.

Stiskněte klávesu

SHIFT + ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Akce

Rychlý posun dozadu nebo dopředu.

Stiskněte klávesu
Klávesa s logemWindows‌ Klávesa s logem Windows+Z
Akce

Zobrazí dostupné příkazy aplikace.