Co je potřeba ke zřízení domácí sítě


Řada možností nastavení domácí sítě způsobuje obtíže při rozhodování, co koupit. Dříve než rozhodnete, jaký hardware pořídíte, byste měli rozhodnout, jaký typ síťové technologie (způsob, jakým se počítače v síti mezi sebou připojují nebo jak komunikují) chcete použít. Tento článek popisuje a srovnává nejběžnější síťové technologie a pro každou uvádí požadavky na hardware.

Síťové technologie

Nejběžnější typy síťové technologie jsou bezdrátové sítě, Ethernet, HomePNA a elektrická síť. Když si vybíráte síťovou technologii, zvažte, kde budou umístěny počítače a jaká je požadovaná rychlost sítě. Ceny těchto technologií jsou podobné. Následující části obsahují srovnání těchto čtyř technologií.

Zobrazit vše

Bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě odesílají informace mezi počítači pomocí rádiových vln. Tři nejběžnější standardy bezdrátových sítí jsou sítě typu 802.11b, 802.11g a 802.11a. Očekává se, že se zvýší popularita nového standardu 802.11n.

Rychlost
 • 802.11b: Přenáší data maximální rychlostí 11 megabitů za sekundu (Mb/s). Stažení fotografie o velikosti 10 MB z Internetu za optimálních podmínek trvá přibližně 7 sekund.

 • 802.11g: Přenáší data maximální rychlostí 54 Mb/s. Stažení fotografie o velikosti 10 MB z Internetu za optimálních podmínek trvá přibližně 1,5 sekundy.

 • 802.11a: Přenáší data maximální rychlostí 54 Mb/s. Stažení fotografie o velikosti 10 MB z Internetu za optimálních podmínek trvá přibližně 1,5 sekundy.

 • 802.11n: V závislosti na počtu datových proudů, které tento hardware podporuje, může standard 802.11n teoreticky přenášet data až rychlostí 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s nebo 600 Mb/s.

  Poznámka  Uvedené doby přenosu platí za ideálních podmínek. Nemusí jich být nutně dosaženo za normálních okolností vzhledem k rozdílům v hardwaru, webových serverech, podmínkám zatížení sítě atd.

Výhody
 • Počítače lze snadno přesunovat, protože k nim nejsou připojeny kabely.

 • Bezdrátové sítě je obvykle jednodušší nainstalovat než sítě Ethernet.

Nevýhody
 • Bezdrátová síť je často pomalejší než ostatní technologie.

 • Bezdrátová síť může být ovlivněna rušením, například zdmi, velkými kovovými předměty a trubkami. Bezdrátovou síť také může rušit mnoho bezdrátových telefonů a mikrovlnných trub, když se používají.

 • Bezdrátové sítě jsou obvykle o polovinu pomalejší, než je jejich vyznačená rychlost dosahovaná za ideálních podmínek.

Ethernet

Sítě Ethernet odesílají informace mezi počítači pomocí kabelů Ethernet.

Rychlost

V závislosti na použitém typu kabelů přenášejí sítě Ethernet data rychlostí až 10, 100 nebo 1000 Mb/s. Gigabitová síť Ethernet je nejrychlejší, rychlost přenosu je 1 gigabit za sekundu (neboli 1000 Mb/s).

(Například stažení fotografie o velikosti 10 MB z Internetu může při optimálních podmínkách v síti s rychlostí přenosu 10 Mb/s trvat přibližně 8 sekund, v síti s rychlostí přenosu 100 Mb/s přibližně 1 sekundu a v síti s rychlostí přenosu 1000 Mb/s méně než sekundu.)

Výhody
 • Sítě Ethernet jsou levné a rychlé.

Nevýhody
 • Kabely Ethernet musí být položeny mezi jednotlivými počítači a k rozbočovači, přepínači nebo směrovači, což může být časově náročné a obtížné, pokud jsou počítače v různých místnostech.

HomePNA

Sítě HomePNA odesílají informace mezi počítači pomocí stávajícího domácího telefonního vedení.

Rychlost

HomePNA 2.0 přenáší data rychlostí až 10 Mb/s. HomePNA 3.0 přenáší data rychlostí až 128 Mb/s.

Například stažení fotografie o velikosti 10 MB z Internetu může při optimálních podmínkách v síti HomePNA 2.0 trvat přibližně 8 sekund a v síti HomePNA 3.0 přibližně 1 sekundu.)

Výhody
 • Síť HomePNA využívá stávající telefonní vedení, které máte doma.

 • K připojení více než dvou počítačů do sítě HomePNA nepotřebujete rozbočovače ani přepínače.

Nevýhody
 • Je třeba mít telefonní zásuvku v každé místnosti, ve které chcete mít počítač, a všechny zásuvky musí být připojené ke stejné telefonní lince.

Elektrická síť

Elektrické sítě odesílají informace mezi počítači pomocí stávajícího domácího elektrického vedení.

Rychlost

Elektrická síť může přenášet data rychlostí až 200 Mb/s.

Například stažení fotografie 10 MB z Internetu může v elektrické síti zabrat za optimálních podmínek méně než sekundu.

Výhody
 • Elektrická síť využívá stávající elektrické vedení, které máte doma.

 • K připojení více než dvou počítačů do elektrické sítě nepotřebujete rozbočovače ani přepínače.

Nevýhody
 • V každém pokoji, kde chcete mít počítač, musíte mít elektrickou zásuvku.

 • Na elektrické sítě může mít vliv rušení a šum na vedení.

Požadavky na hardware

V domácích sítích se používá několik druhů hardwaru.

 • Síťové adaptéry. Tyto adaptéry (také označované jako karty síťového rozhraní (NIC)) připojují počítače k síti, aby mezi sebou mohly komunikovat. Síťový adaptér může být připojen k portu USB nebo Ethernet počítače nebo může být nainstalován dovnitř počítače do dostupné rozšiřující patice PCI.

 • Síťové rozbočovače a přepínače. Rozbočovače a přepínače připojují dva a více počítačů k síti Ethernet. Přepínač stojí o trochu víc než rozbočovač, ale je rychlejší.

  Obrázek rozbočovače sítě Ethernet
  Rozbočovač pro síť Ethernet
 • Směrovače a přístupové body. Směrovače připojují počítače a sítě mezi sebou (směrovač může například připojovat domácí síť k Internetu). Směrovače také umožňují sdílet jediné připojení k Internetu mezi více počítači. Směrovače mohou být kabelové nebo bezdrátové. Pro kabelovou síť není nutné používat směrovač, ale doporučujeme jej používat, pokud chcete sdílet připojení k Internetu. Pokud chcete sdílet připojení k Internetu prostřednictvím bezdrátové sítě, budete potřebovat bezdrátový směrovač. Přístupové body umožňují počítačům a zařízením připojení k bezdrátové síti.

  Obrázek přístupového bodu a kabelového a bezdrátového směrovače
  Přístupový bod (vlevo), kabelový směrovač (uprostřed), bezdrátový směrovač (vpravo)
 • Modemy. K odesílání a příjímání informací prostřednictvím telefonních nebo kabelových linek se v počítačích používají modemy. Pokud se chcete připojit k Internetu, budete potřebovat modem. Někteří poskytovatelé kabelů dodávají kabelový modem (zdarma nebo po zakoupení), když si objednáte kabelovou internetovou službu. K dispozici jsou také kombinovaná zařízení modemu a směrovače.

  Obrázek kabelového modemu
  Kabelový modem
 • Síťové kabely (Ethernet, HomePNA a elektrická síť). Síťové kabely připojují počítače jeden k druhému a k dalšímu souvisejícímu hardwaru, například rozbočovači, směrovači nebo externím síťovým adaptérům. Adaptéry HomePNA a pro elektrickou síť jsou často externí a připojují se k počítači pomocí kabelů Ethernet nebo USB, v závislosti na typu adaptéru.

V této tabulce vidíte, jaký hardware budete potřebovat pro jednotlivé typy síťových technologií.

Technologie Hardware Počet
Technologie

Bezdrátové sítě

Hardware

Adaptér bezdrátové sítě

Počet

Jeden pro každý počítač v síti (v přenosných počítačích jsou vždy integrovány)

Technologie

Hardware

Bezdrátový přístupový bod nebo směrovač (doporučeno)

Počet

Jeden

Technologie

Ethernet

Hardware

Adaptér pro síť Ethernet

Počet

Jeden pro každý počítač v síti (ve stolních počítačích jsou vždy integrovány)

Technologie

Hardware

Rozbočovač nebo přepínač pro síť Ethernet (je třeba, pouze pokud chcete připojit více než dva počítače a sdílet připojení k Internetu)

Počet

Jeden (rozbočovač 10/100/1000 nebo přepínač je nejlepší a měl by poskytovat dostatek portů pro všechny počítače v síti)

Technologie

Hardware

Směrovač pro síť Ethernet (je třeba, pouze pokud chcete připojit více než dva počítače a sdílet připojení k Internetu)

Počet

Jeden (je možné, že budete potřebovat další rozbočovač nebo přepínač, pokud směrovač nemá dostatek portů pro všechny počítače)

Technologie

Hardware

Kabely Ethernet

Počet

Jeden pro každý počítač připojený k síťovému rozbočovači nebo přepínači (kabely 10/100/1000 Cat 6 jsou nejlepší, ale nejsou vyžadovány)

Technologie

Hardware

Překřížený propojovací kabel (je třeba, pouze pokud chcete připojit dva počítače mezi sebou bez pomoci rozbočovače, přepínače nebo směrovače)

Počet

Jedna

Technologie

HomePNA

Hardware

Síťový adaptér pro telefonní linku (HomePNA)

Počet

Jeden pro každý počítač v síti

Technologie

Hardware

Směrovač Ethernet

Počet

Jeden, pokud chcete sdílet připojení k Internetu

Technologie

Hardware

Telefonní kabely

Počet

Jeden pro každý počítač v síti (použijte standardní telefonní kabel a připojte každý počítač k telefonní zásuvce)

Technologie

Powerline

Hardware

Síťový adaptér k připojení přes elektrickou síť

Počet

Jeden pro každý počítač v síti

Technologie

Hardware

Směrovač Ethernet

Počet

Jeden, pokud chcete sdílet připojení k Internetu

Technologie

Hardware

Elektrické vedení doma

Počet

Jedna elektrická zásuvka pro každý počítač v síti

Je vhodné zjistit, jakým druhem síťových adaptérů jsou počítače vybaveny (jsou-li jimi vůbec vybaveny). Je možné se rozhodnout pro určitou technologii, protože už máte většinu hardwaru, nebo je možné se rozhodnout upgradovat hardware. Je možné, že ve vašem prostředí bude nejlepší použít kombinaci technologií. Mnoho lidí například používá bezdrátový směrovač, který umožní kabelové připojení Ethernet pro stolní počítače i bezdrátové připojení pro přenosné počítače.Potřebujete další pomoc?