Připojení domácích počítačů s různými verzemi systému Windows do sítě


Tento článek vysvětluje, jak se nastavuje sdílení souborů a tiskáren v domácí síti s počítači, v nichž jsou spuštěné různé verze systému Windows.

Následující video uvádí, jak vytvořit síť z domácích počítačů s různými verzemi systému Windows (6:15)

Pokud je ve všech počítačích ve vaší domácí síti nainstalován systém Windows 7, vytvořte domácí skupinu.

Zdaleka nejsnadnějším způsobem nastavení sdílení souborů a tiskáren v domácí síti je vytvoření domácí skupiny. Domácí skupina propojuje počítače v síti, takže můžete sdílet obrázky, hudbu, videa, dokumenty a tiskárny. Domácí skupinu lze chránit heslem a vždy budete mít možnost vybrat, co budete ve skupině sdílet. Jestliže je ve všech počítačích, které chcete připojit do sítě, používán systém Windows 7, doporučuje se vytvoření domácí skupiny.

Domácí skupina je k dispozici ve všech edicích systému Windows 7. V systému Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, ale není možné ji vytvořit.

Po vytvoření domácí skupiny je operace dokončena. Zbývající informace v tomto článku můžete přeskočit. Pokud nejste připraveni na upgrade všech počítačů na systém Windows 7, můžete přesto zajistit bezproblémový provoz sítě. V následujících částech si přečtěte, jak řešit problémy mezi verzemi systému Windows.

Pokud vaše síť obsahuje počítače s různými verzemi systému Windows, zařaďte všechny počítače do stejné pracovní skupiny.

Předpokládáme, že samotnou fyzickou síť jste již nainstalovali. Pokud jste tak neučinili, získáte informace v tématu Co je potřeba k nastavení domácí sítě.

Jakmile bude síť fyzicky nainstalována, bude dalším krokem její vyladění tak, aby se všechny počítače navzájem mohly najít. To je nutné, pokud chcete sdílet soubory a tiskárny.

Pokud do vaší sítě patří počítače se systémem Windows XP, je důležité použít stejný název pracovní skupiny pro všechny počítače v síti. Tím počítačům s různými verzemi systému Windows umožníte, aby se navzájem rozpoznaly a mohly k sobě získat přístup. Pamatujte, že výchozí název pracovní skupiny není ve všech verzích systému Windows stejný.

Zjištění nebo změna názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows XP

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti systému zobrazíte název pracovní skupiny kliknutím na kartu Název počítače. Chcete-li název změnit, klikněte na tlačítko Změnit, zadejte nový název do pole Název počítače a klikněte na tlačítko OK.

Zjištění názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows 7

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. Název pracovní skupiny se zobrazí v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

Změna názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows 7

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. V části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny klikněte na tlačítko Změnit nastavení.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na kartě Název počítače na tlačítko Změnit.

 4. V okně Změny názvu počítače nebo domény zadejte název pracovní skupiny, který chcete použít, do pole Pracovní skupina a klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se výzva, abyste restartovali počítač.

Obrázek okna Systém
Název pracovní skupiny se zobrazuje v okně Systém.

Nastavení umístění v síti na možnost Domácí nebo Pracovní

Dalším krokem je kontrola typu umístění sítě ve všech počítačích se systémem Windows Vista nebo Windows 7. Umístění v síti je nastavení, které systému Windows umožňuje automaticky upravit nastavení zabezpečení a další možnosti na základě typu sítě, ke které je počítač připojen. Další informace naleznete v části Volba síťového umístění.

Existují čtyři umístění v síti:

 • Domácí. Počítač je připojen k síti, která je do jisté míry chráněna před hrozbami z Internetu (například směrovačem nebo branou firewall) a obsahuje známé nebo důvěryhodné počítače. Do této kategorie spadá většina domácích sítí. Domácí skupina je k dispozici v síťových umístěních Domácí.

 • Pracovní. Počítač je připojen k síti, která je do jisté míry chráněna před hrozbami z Internetu (například směrovačem a bránou firewall) a obsahuje známé nebo důvěryhodné počítače. Do této kategorie spadá většina pracovních sítí.

 • Veřejné. Počítač je připojen k síti, která je k dispozici pro veřejné použití. Příkladem veřejného typu sítě jsou veřejné sítě pro přístup k Internetu, které se nacházejí například na letištích nebo v knihovnách a kavárnách.

 • Doména. Počítač je připojen k síti, která obsahuje řadič domény služby Active Directory. Příkladem typu sítě Doména je podniková síť. Toto síťové umístění není k dispozici jako volba a musí být nastaveno správcem domény.

V případě domácí sítě musí být typ umístění sítě nastaven na hodnotu Domácí. Postupujte následovně:

 • Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

Typ umístění sítě je zobrazen pod názvem sítě.

Obrázek Centra síťových připojení a sdílení
Typ umístění sítě zobrazený v Centru síťových připojení a sdílení

Pokud je typ sítě Veřejná, klikněte na možnost Veřejná síť a potom vyberte síťové umístění, které požadujete.

Upozornění

 • Hodnotu Domácí nebo Pracovní použijte pouze v případě, že se jedná o známou a důvěryhodnou síť, například domácí síť nebo malou kancelářskou síť. Použití hodnoty Domácí nebo Pracovní pro veřejnou síť může představovat značné bezpečnostní riziko, protože umožňuje dalším osobám v síti prohlížet údaje ve vašem počítači.

Ujistěte se, že brána firewall povoluje sdílení souborů a tiskáren.

Pokud používáte bránu Windows Firewall, můžete tuto část přeskočit, protože brána Windows Firewall automaticky otevírá správné porty pro sdílení souborů a tiskáren, pokud sdílíte nějaká data nebo zapnete funkci zjištění sítí. (Další informace o zjišťování sítí naleznete v části Co je zjištění sítě?) Jestliže používáte jinou bránu firewall, je třeba tyto porty otevřít, aby daný počítač mohl najít ostatní počítače a zařízení se soubory nebo tiskárnami, které chcete sdílet.

Chcete-li umožnit vyhledání ostatních počítačů se systémem Windows Vista nebo Windows 7, otevřete tyto porty:

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Chcete-li umožnit vyhledání ostatních počítačů s dřívějšími verzemi systému Windows a využívat sdílení souborů a tiskáren u všech verzí systému Windows, otevřete tyto porty:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 5355

Chcete-li umožnit vyhledání síťových zařízení, otevřete tyto porty:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Má-li domácí síť mezi počítači se systémem Windows 7 pracovat správně, otevřete následující porty:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

 • TCP 445

 • UDP 1900

 • TCP 2869

 • UDP 3540

 • TCP 3587

 • UDP 3702

 • UDP 5355

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Zapnutí dalších možností sdílení souborů a tiskáren

Změníte-li umístění sítě na Domácí nebo Pracovní, automaticky se zapne zjištění sítě. Tyto možnosti sdílení je možné zapnout také jednotlivě:

 • Zjištění sítě

 • Sdílení souborů (v systému Windows 7 je tato funkce automaticky zapnuta, pokud sdílíte soubor nebo složku)

 • Sdílení veřejné složky

Jakmile tyto možnosti zapnete, bude počítač moci provádět následující akce:

 • Hledat ostatní počítače a zařízení v domácí síti a umožnit ostatním počítačům najít tento počítač

 • Sdílet soubory a složky

 • Sdílet veřejné složky

Poznámka:

 • Speciální možností je sdílení chráněné heslem, které bude vysvětleno níže.

Zapnutí zjištění sítě, sdílení souborů a tiskáren a sdílení veřejných složek v systému Windows 7

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte profil sítě Domácí nebo Pracovní.
 3. Vyberte možnosti pro zapnutí zjištění sítě a sdílení souborů.

 4. V části Sdílení veřejné složky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li složky Veřejné sdílet tak, aby v nich uživatelé ostatních počítačů mohli soubory otevírat, ale ne vytvářet či měnit, klikněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory.

  • Chcete-li složky Veřejné sdílet tak, aby v nich uživatelé ostatních počítačů mohli soubory otevírat a také vytvářet či měnit, klikněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, měnit a vytvářet soubory.

   Klikněte na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Zapnutí zjištění sítě, sdílení souborů a tiskáren a sdílení veřejných složek v systému Windows Vista

 1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. V části Sdílení a zjišťování klikněte na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky vedle položky Sdílení souborů a rozbalte tak tuto část, klikněte na možnost Zapnout sdílení souborů a potom klikněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek dvojité šipky vedle položky Sdílení veřejné složky rozbalte tuto část a pak proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li složku Veřejné sdílet tak, aby v ní uživatelé ostatních počítačů v síti mohli soubory otevírat, ale ne vytvářet či měnit, klikněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Toto je výchozí nastavení.

  • Chcete-li složku Veřejné sdílet tak, aby v ní uživatelé ostatních počítačů v síti mohli soubory otevírat a také vytvářet nebo měnit, klikněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, měnit a vytvářet soubory a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek dvojité šipky vedle položky Sdílení tiskárny tuto část rozbalte, klikněte na možnost Zapnout sdílení tiskárny a potom klikněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Možnost použití sdílení chráněného heslem

Bezpečnější metodou sdílení souborů a složek v síti je sdílení chráněné heslem. Tato metoda je aktivována standardně. Je-li aktivována funkce sdílení chráněného heslem, mohou uživatelé v síti získat přístup ke sdíleným složkám, včetně složky Veřejné, až po zadání jména a hesla uživatele platného pro počítač, který obsahuje sdílené složky. Při přístupu ke sdíleným složkám se zobrazí výzva k zadání jména a hesla uživatele.

Kvůli rychlejšímu přístupu se doporučuje mít ve všech počítačích shodné uživatelské účty. Předpokládejme například, že Dana chce pomocí funkce sdílení chráněného heslem bezpečně sdílet soubory a tiskárny mezi svými dvěma počítači. V počítači A má uživatelský účet "Dana22" s heslem "Fly43$." Pokud nastaví v počítači B uživatelský účet se stejnou kombinací jména a hesla, bude mít rychlejší přístup ke sdíleným souborům v počítači B. Pokud v jednom z těchto počítačů své heslo změní, bude muset provést stejnou změnu také v druhém počítači.

Zapnutí sdílení chráněného heslem v systému Windows 7

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte profil sítě Domácí nebo Pracovní.
 3. V části Sdílení chráněné heslem klikněte na možnost Zapnout sdílení chráněné heslem a klikněte na možnost Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Zapnutí sdílení chráněného heslem v systému Windows Vista

 1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. V části Sdílení a zjišťování kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky vedle položky Sdílení chráněné heslem rozbalte tuto část, klikněte na možnost Zapnout sdílení chráněné heslem a potom klikněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Sdílení souboru nebo složky

V kterékoli verzi systému Windows můžete kliknout na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Sdílet a poté vybrat uživatele nebo skupiny, s nimiž chcete sdílet data. Můžete také přidělit různá oprávnění, díky nimž mohou uživatelé provádět ve sdílených souborech nebo složkách změny. Další informace naleznete v části Sdílení souborů s jinou osobou.

Použití mapy sítě

Mapa sítě v Centru síťových připojení a sdílení je grafické zobrazení počítačů a zařízení v síti a způsobu jejich připojení. Jsou v ní také vyznačeny případné problémové oblasti. To může být užitečné při řešení problémů. Aby mohl být zjištěn a na mapě sítě zobrazen počítač se systémem Windows XP, bude pravděpodobně nutné do daného počítače nainstalovat protokol LLTD (Link-Layer Topology Discovery). Další informace naleznete v článku Na mapě sítě se nezobrazují počítače se systémem Windows XP na webu společnosti Microsoft.

Je-li protokol LLTD nainstalován, ale počítače se systémem Windows XP se na mapě sítě stále nezobrazují, může systému Windows v jejich zjištění bránit nastavení brány firewall. Zkontrolujte nastavení brány firewall a přesvědčte se, zda je povoleno sdílení souborů a tiskáren. Používáte-li bránu Windows Firewall, získáte další informace o tomto postupu v Nápovědě a podpoře vyhledáním tématu Povolení sdílení souborů a tiskáren. Otevřete toto téma nápovědy a přejděte na konec. Používáte-li jinou bránu firewall, prostudujte si dokumentaci dodanou s touto bránou firewall.

ID článku: MSW700032Potřebujete další pomoc?