Úvod

Tento kurz vám může pomoci určit a opravit běžné potíže se zvukem v systému Windows, například když z reproduktorů nebo sluchátek nevycházejí žádné zvuky. Tento kurz se nezabývá problémy se zvukem souvisejícími s konkrétními programy. Problémy se zvukem mohou být způsobeny nesprávně připojenými kabely, poškozenými nebo nekompatibilními ovladači, nastavením zvuku, neprovedenými aktualizacemi a problémy se zvukovou kartou.

Použití tohoto kurzu

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud vždy před přechodem na následující krok dokončíte kroky předchozí. Po každém kroku zkontrolujte, zda je zvuk funkční, než přejdete na krok následující.
Potřebujete další pomoc?

Pomoc od členů komunity

Odpovědi na svoje otázky najdete ve fóru pro Windows.

Pomoc od společnosti Microsoft

Získejte pomoc od specialisty technické podpory prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo chatu.