Otevření nedávno zavřených záložek


Pokud během relace procházení zavřete jednu nebo více záložek nebo zcela zavřete relaci procházení - ať již náhodně nebo záměrně - můžete v aplikaci Internet Explorer znovu otevřít záložky nebo relaci procházení, které jste zavřeli.

Následující video uvádí, jak otevírat dříve uzavřené záložky

Postup pro opětovné otevření záložek zavřených při aktuální relaci procházení

Aplikace Internet Explorer sleduje webovou stránku spojenou s každou otevřenou záložkou včetně takových informací, jako je text zadaný do formuláře a historie způsobu přechodu na webovou stránku. Pokud tedy máte otevřených několik záložek a jednu nebo více zavřete, můžete snadno otevřít všechny nebo některé záložky. Postup je následující:

  1. V aplikaci Internet Explorer klikněte na tlačítko Nová záložka.

    Obrázek tlačítka Nová záložka
    Tlačítko Nová záložka
  2. Na nové stránce záložky v části Znovu otevřít zavřené záložky vyhledejte adresu webové stránky, kterou chcete otevřít, a klikněte na ni.

Poznámky

  • Pokud jste změnili novou stránku se záložkami na domovskou stránku, můžete na panelu Adresa zadat text about:tabs, aby se zobrazila nová stránka se záložkami. Další informace o změně otevřených položek pomocí tlačítka Nová záložka uvádí téma Otevření nové záložky na domovské stránce aplikace Internet Explorer.

  • Aplikace Internet Explorer sleduje pouze historii a data formulářů pro záložky, které zavřete během aktuální relace procházení. Pokud záložky zavřete a pak ukončíte relaci procházení zavřením prohlížeče, nebudete moci tyto záložky znovu otevřít. Tuto relaci procházení můžete znovu otevřít, ale budou se zobrazovat pouze záložky, které byly otevřené při zavření prohlížeče.

Opětovné otevření naposledy zavřené relace procházení

Pokud zavřete aplikaci Internet Explorer a ukončíte relaci procházení, budou sledovány webové stránky, které jste v té době otevřeli. Proto můžete při otevření nové relace procházení znovu otevřít webové stránky, které byly otevřeny během předchozí relace procházení. Následující kroky slouží k opětovnému otevření poslední relace procházení:

  1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

  2. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Znovu otevřít poslední relaci procházení. Všechny webové stránky otevřené při posledním zavření aplikace Internet Explorer se otevřou na nových záložkách.

PoznámkyPotřebujete další pomoc?