Chraňte svůj účet

Dbáme na ochranu vašeho účtu proti zneužití. Máme přehled i o těch nejnovějších podvodech, včetně odkazů v e-mailu, které vypadají, jako by přišly z vaší banky, falešných oznámení z webů sociálních sítí a záludných reklam. Nemusíte se jich proto obávat. Zabezpečení svého účtu můžete dále zvýšit následujícím způsobem.

1. Přidejte ke svému účtu bezpečnostní údaje.

Přidejte ke svému účtu aktuální alternativní e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu a průběžně tyto informace aktualizujte. Vyberte také bezpečnostní otázku a zadejte příslušnou odpověď. Přidejte tyto bezpečnostní údaje ke svému účtu.

2. Nepřihlašujte se z nedůvěryhodného počítače.

Chcete-li přidat účet Outlook.com do zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch, postupujte následovně:

Ve výchozím nastavení používá Outlook.com pro přihlášení bezpečnější protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). To znamená, že vaše údaje jsou při každém přihlášení zašifrovány, než jsou odeslány přes Internet. Buďte však obezřetní, pokud používáte počítač, ve kterém by mohl být nainstalován software pro krádež hesla. Pokud se chcete přihlásit k webu Outlook.com z veřejného počítače, můžete použít kód na jedno použití, který lze zadat namísto hesla pro přihlášení k účtu Microsoft. (Poznámka: V některých zemích a oblastech nejsou kódy na jedno použití dosud k dispozici.)

Další informace

3. Při přihlašování kontrolujte panel Adresa.

Pokud při přihlašování neobsahuje adresa URL na panelu Adresa část login.live.com, může být zobrazený web zdrojem phishingového útoku. Nezadávejte heslo svého účtu.

4. Sledujte ikonu důvěryhodného odesílatele.

Ikona důvěryhodného odesílatele označuje zprávu od důvěryhodného odesílatele ověřeného službou Outlook.com, například od banky nebo týmu Outlook. Pokud vidíte ikonu důvěryhodného odesílatele, můžete e-mail bez obav otevřít.

5. Všímejte si žlutých a červených bezpečnostních panelů.

Žlutý bezpečnostní panel znamená, že zpráva obsahuje blokovanou přílohu, obrázky nebo odkazy na weby. Před stažením příloh či obrázků nebo před kliknutím na odkazy ověřte, zda je odesílatel zprávy důvěryhodný.

Červený bezpečnostní panel znamená, že přijatá zpráva obsahuje potenciálně nebezpečný obsah, který Outlook.com pro jistotu zablokoval. E-mailové zprávy tohoto typu doporučujeme neotvírat a odstranit je ze složky doručené pošty.

6. Označujte e-mailové adresy, které znáte, jako bezpečné.

Pokud důvěřujete osobě nebo webu, který vám zprávu poslal, můžete je označit jako bezpečné. Všechny zprávy daného odesílatele pak budou chodit přímo do složky doručené pošty.

7. Vytvořte si silné heslo.

Ideální heslo je dlouhé a obsahuje písmena, interpunkci, symboly a číslice. Pravidelně ho také měňte a nepoužívejte stejné heslo v jiných službách.

8. Nesdílejte své heslo.

Outlook.com ani společnost Microsoft vás NIKDY prostřednictvím e-mailu nebudou žádat o vaše heslo.

9. Používejte antivirový software.

Pomocí antivirového softwaru, například Microsoft Security Essentials, můžete chránit svůj počítač před viry. Abyste byli chráněni proti nejnovějším virům, pravidelně aktualizujte antivirový software.