Pro web Outlook.com jsou přichystaná vylepšení, ale vaše heslo, přihlašovací údaje a data se nezmění.
Důležité: Pokud jste svůj účet upgradovali, nemusí už informace v tomto článku platit. Pokud chcete vědět více, přejděte na stránku Vítá vás Outlook na webu.

Import nebo odběr kalendáře na Outlook.com

Kalendář můžete na Outlook.com přidat dvěma způsoby:

 • Naimportovat statický kalendář, který se neaktualizuje automaticky (tzv. soubor ICS)

 • Odebírat online kalendář a dostávat automatické aktualizace (tzv. odběr ICS nebo iCal)

Jaký je v tom rozdíl?

Při importu souboru ICS se vytvoří snímek událostí v kalendáři v okamžiku importu. V tomto kalendáři se importované události neaktualizují automaticky, dokonce ani když změnu udělá jeho vlastník.

Při odběru online kalendáře iCal se tento kalendář připojí k vašemu kalendáři. Kdykoli vlastník kalendáře iCal udělá změny, projeví se tyto změny automaticky i ve vašem kalendáři.

Import kalendáře

Import kalendáře je dobrý způsob, jak si do kalendáře přidáte události, které se nemění, třeba svátky, tabulky přílivu a odlivu nebo fáze měsíce. Můžete je importovat do existujícího kalendáře nebo vytvořit nový kalendář.

Kalendáře se dají importovat z webů nebo kalendářových programů, které podporují formát souboru ICS, jako je třeba Apple iCal, Kalendář Google nebo Mozilla Lightning. Kalendáře ICS můžete taky najít na Internetu.

Zobrazit vše

Postup importu kalendáře

 1. Vyhledejte kalendář, který chcete přidat, a uložte ho do nějaké složky v počítači jako soubor ICS.

 2. Přejděte na svůj kalendář na Outlook.com.

 3. Klikněte na Importovat.

 4. Vyberte buď Importovat do nového kalendáře, nebo Importovat do existujícího kalendáře.

Zobrazit vše

Postup importu do nového kalendáře

 1. Přejděte k uloženému souboru ICS a vyberte ho.

 2. Zadejte název kalendáře a zvolte nějakou barvu.

 3. Pokud chcete, vyberte symbol, který se zobrazí v každém dni, ve kterém nastanou nové události.

 4. Vyberte buď Používat připomenutí, která již jsou v souboru ICS, nebo Používat výchozí připomenutí pro všechny importované události. Při výběru druhé volby budete mít možnost zkontrolovat a změnit připomenutí.

 5. Klikněte na Importovat.

Poznámka

 • Jakmile události naimportujete, nedají se připomenutí událostí hromadně změnit. Budete je muset změnit po jednom.

Postup importu do existujícího kalendáře

 1. Přejděte k uloženému souboru ICS a vyberte ho.

 2. Vyberte kalendář, do kterého chcete tento soubor naimportovat.

 3. V oblasti Předejít duplicitám vyberte Ponechat pouze nové události nebo Ponechat pouze původní události.

 4. Klikněte na Importovat do existujícího kalendáře.

 5. V seznamu Vyberte kalendář klikněte na kalendář, který chcete použít.

 6. V oblasti Předejít duplicitám vyberte buď Ponechat pouze nové události, nebo Ponechat pouze původní události.

 7. Vyberte buď Používat připomenutí, která již jsou v souboru ICS, nebo Používat výchozí připomenutí pro všechny importované události. Při výběru druhé volby budete mít možnost zkontrolovat a změnit připomenutí.

 8. Klikněte na Importovat.

Poznámka

 • Jakmile události naimportujete, nedají se připomenutí událostí hromadně změnit. Budete je muset změnit po jednom.

Odběr kalendáře

Odběr kalendáře iCal je dobrý způsob, jak sledovat události, které se často mění, třeba programy kin nebo kalendář školy. Kdykoli vlastník odebíraného kalendáře iCal udělá v událostech změny, kalendář na Outlook.com se aktualizuje. Tato aktualizace může trvat i déle než 24 hodin.

Weby divadel, sportovních týmů a škol obsahují často odkaz Přidat do kalendáře, pomocí kterého si můžete stáhnout kalendář iCal. Seznam kalendářů iCal můžete taky vyhledat na iCalShare.

Postup odběru online kalendáře

 1. Vyhledejte kalendář iCal, který chcete odebírat.

 2. Zkopírujte nebo si poznačte webovou adresu kalendáře iCal.

  Webové adresy kalendářů iCal zpravidla začínají předponou webcal://, webcals://, http:// nebo https:// a končí příponou .ics.

 3. Přejděte na svůj kalendář na Outlook.com.

 4. Klikněte na Importovat.

 5. Klikněte na Přihlásit odběr.

 6. Do pole URL kalendáře zadejte nebo vložte webovou adresu kalendáře iCal.

 7. Zadejte název kalendáře a zvolte nějakou barvu.

 8. Pokud chcete, vyberte symbol, který se zobrazí v každém dni, ve kterém nastanou nové události.

 9. Klikněte na Přihlásit odběr.

Poznámka

 • Microsoft neodpovídá za přesnost nebo obsah kalendářů třetích stran. Před importem nebo odběrem kalendáře třetí strany doporučujeme, abyste se seznámili s podmínkami a ujednáními.

Pokud potřebujete další pomoc s importem, sdílením nebo otevřením kalendářů, kontaktujte zákaznickou podporu.

Přejít na Outlook.com

Potřebujete další pomoc?