Pro web Outlook.com jsou přichystaná vylepšení, ale vaše heslo, přihlašovací údaje a data se nezmění.
Důležité: Pokud jste svůj účet upgradovali, nemusí už informace v tomto článku platit. Pokud chcete vědět více, přejděte na stránku Vítá vás Outlook na webu.

Klávesové zkratky na Outlook.com

Spoustu běžných činností na Outlook.com zvládnete pomocí klávesnice. Pokud chcete zobrazit seznam klávesových zkratek, na Outlook.com stiskněte klávesu ? (otazník).

Seznam obsahuje i odkaz na stránku nastavení, kde můžete zvolit, kterou verzi klávesových zkratek chcete používat:

  • Gmail

  • Yahoo!

  • Outlook.com

  • Žádný

Poznámka

  • Seznam klávesových zkratek není dostupný v režimu vytváření zprávy – když píšete nový e-mail, odpovídáte na e-mail nebo e-mail předáváte dál.

Psaní e-mailu

Vytvoření nového e-mailu

N/CTRL+N

Zobrazení adresáře

ALT+.

Odeslání e-mailu

CTRL+ENTER/ALT+S

Odpověď na e-mail

R

Odpověď všem na e-mail

SHIFT+R

Předání e-mailu dál

SHIFT+F

Kontrola pravopisu

F7

Vložení emotikony

CTRL+Y

Uložení konceptu

CTRL+S

Čtení e-mailu

Otevření e-mailu

O/ENTER

Zobrazení blokovaného obsahu

SHIFT+I

Prohledání e-mailu

/

Zavření e-mailu

ESC

Rozbalení/sbalení konverzace

X

Pohyb ve složkách

Přechod do složky Doručená pošta

G a následně I

Přechod do složky S příznakem

G a následně L

Přechod do složky Koncepty

G a následně D

Přechod do složky Odeslaná pošta

G a následně S

Přechod na stránku Lidé

CTRL+3

Zobrazení nápovědy ke klávesnici

?

Akce s e-maily

Odstranění e-mailu

DEL

Archivace

E

Označení e-mailu jako nevyžádaného

J

Přesunutí do složky

V

Nová složka

SHIFT+E

Zařazení e-mailu do kategorie

C

Nová kategorie

SHIFT+G

Odebrání všech kategorií

Y

Označení e-mailu jako přečteného

Q

Označení e-mailu jako nepřečteného

U

Opatření e-mailu příznakem

INSERT

Vytištění e-mailu

SHIFT+P

Seznam e-mailů

Výběr všech e-mailů

S a následně A

Zrušení výběru všech e-mailů

S a následně N

Přesun výběru směrem dolů

CTRL+./ŠIPKA DOLŮ

Přesun výběru směrem nahoru

CTRL+,/ŠIPKA NAHORU

Aktualizace

M/F9

Přejít na Outlook.com

Potřebujete další pomoc?