Klávesové zkratky na Outlook.com

Spoustu běžných činností na Outlook.com zvládnete pomocí klávesnice. Pokud chcete zobrazit seznam klávesových zkratek, na Outlook.com stiskněte klávesu ? (otazník).

Seznam obsahuje i odkaz na stránku nastavení, kde můžete zvolit, kterou verzi klávesových zkratek chcete používat:

  • Gmail

  • Yahoo!

  • Outlook.com

  • Žádný

Poznámka

  • Seznam klávesových zkratek není dostupný v režimu vytváření zprávy – když píšete nový e-mail, odpovídáte na e-mail nebo e-mail předáváte dál.

Psaní e-mailu

Vytvoření nového e-mailu

N/CTRL+N

Zobrazení adresáře

ALT+.

Odeslání e-mailu

CTRL+ENTER/ALT+S

Odpověď na e-mail

R

Odpověď všem na e-mail

SHIFT+R

Předání e-mailu dál

SHIFT+F

Kontrola pravopisu

F7

Vložení emotikony

CTRL+Y

Uložení konceptu

CTRL+S

Čtení e-mailu

Otevření e-mailu

O/ENTER

Zobrazení blokovaného obsahu

SHIFT+I

Prohledání e-mailu

/

Zavření e-mailu

ESC

Rozbalení/sbalení konverzace

X

Pohyb ve složkách

Přechod do složky Doručená pošta

G a následně I

Přechod do složky S příznakem

G a následně L

Přechod do složky Koncepty

G a následně D

Přechod do složky Odeslaná pošta

G a následně S

Přechod na stránku Lidé

CTRL+3

Zobrazení nápovědy ke klávesnici

?

Akce s e-maily

Odstranění e-mailu

DEL

Archivace

E

Označení e-mailu jako nevyžádaného

J

Přesunutí do složky

V

Nová složka

SHIFT+E

Zařazení e-mailu do kategorie

C

Nová kategorie

SHIFT+G

Odebrání všech kategorií

Y

Označení e-mailu jako přečteného

Q

Označení e-mailu jako nepřečteného

U

Opatření e-mailu příznakem

INSERT

Vytištění e-mailu

SHIFT+P

Seznam e-mailů

Výběr všech e-mailů

S a následně A

Zrušení výběru všech e-mailů

S a následně N

Přesun výběru směrem dolů

CTRL+./ŠIPKA DOLŮ

Přesun výběru směrem nahoru

CTRL+,/ŠIPKA NAHORU

Aktualizace

M/F9

Přejít na Outlook.com

Potřebujete další pomoc?