Pro web Outlook.com jsou přichystaná vylepšení, ale vaše heslo, přihlašovací údaje a data se nezmění.
Důležité: Pokud jste svůj účet upgradovali, nemusí už informace v tomto článku platit. Pokud chcete vědět více, přejděte na stránku Vítá vás Outlook na webu.

Správa seznamu kontaktů na Outlook.com

Kde najdu svoje kontakty?

 1. Klikněte na šipku vedla loga Outlook.com v levém horním rohu.

  Logo Outlook.com a šipka
 2. Klikněte na Lidé.

  Dlaždice pro přístup k poště, lidem, kalendáři a úložišti OneDrive

Přidání kontaktu

Když odpovíte na e-mail obsahující e-mailovou adresu, kterou nemáte v seznamu kontaktů, může se zobrazit výzva k jejímu přidání. Kontakty můžete taky přidat ručně.

 1. Na stránce Lidé klikněte na Nové.

 2. Přidejte informace o kontaktu. Pokud chcete přidat víc než jednu e-mailovou adresu, telefonní číslo apod., klikněte na ikonu Ikona plus v příslušné části.
 3. Klikněte na Uložit.

Přidání nebo odebrání kontaktů z oblíbených

Oblíbené kontakty se na stránce Lidé zobrazují na začátku seznamu kontaktů. Pokud chcete kontakty přidat k oblíbeným nebo je z nich odebrat, klikněte na kontakt a pak klikněte na Přidat k oblíbeným nebo Odebrat z oblíbených.

Úprava nebo odstranění kontaktu

Na stránce Lidé klikněte na některý kontakt a pak klikněte na Upravit nebo Odstranit.

Poznámka: Individuální kontaktní informace ze sociálních sítí se nedají upravit ani odstranit. Informace o přidání nebo odebrání sociálních sítí na Outlook.com najdete v článku Přidání přátel ze sociálních sítí.

Obnovení odstraněných kontaktů

Pokud kontakty omylem odstraníte nebo o ně přijdete, můžete je obnovit. Přejděte na článek Obnovení odstraněných kontaktů.

Vyčištění duplicitních kontaktů

Duplicitní kontakty můžete sloučit do jednoho, který bude obsahovat všechny kontaktní informace.

Použití funkce Vyčistit kontakty

 1. V aplikaci Lidé klikněte na nabídku Spravovat a potom na příkaz Vyčistit kontakty.

 2. V jednotlivých sadách kontaktů zrušte zaškrtnutí políčka u všech kontaktů, které v této sadě nechcete.

 3. Opakujte krok 2 pro všechny sady kontaktů a pak klikněte na Vymazat.

Ruční vyhledání a sloučení

 1. Do vyhledávacího pole na stránce Lidé zadejte jméno kontaktu, který hledáte.

 2. Ve výsledcích hledání zaškrtněte kontakty, které chcete sloučit, a pak klikněte na Propojit.

Obnovení sloučeného kontaktu

Po vytvoření nového sloučeného kontaktu se původní duplicitní kontakty odstraní. Pokud nechtěně sloučíte dva nebo víc kontaktů, které jsou ve skutečnosti odlišné osoby, obnovíte je takto.

 1. Na stránce Lidé klikněte na Spravovat a pak na Obnovit odstraněné kontakty.

 2. Vyberte původní kontakty, které chcete obnovit, a klikněte na Obnovit.

 3. Klikněte na nesprávně sloučený kontakt, klikněte na Odstranit a pak znovu na Odstranit.

Práce se skupinami

Skupiny se v seznamu kontaktů zobrazují podle abecedy. Pokud chcete zjistit, kdo je ve skupině, klikněte na ni.

Vytvoření nové skupiny

 1. Klikněte na šipku vedle Nové a pak klikněte na Nová skupina.

 2. Zadejte název skupiny.

 3. Do pole Přidat člena začněte zadávat jméno nebo e-mailovou adresu. Když se kontakt zobrazí v seznamu, klikněte na něj.

 4. Až přidáte všechny požadované členy, klikněte na Uložit.

Nebo to můžete udělat takto:

 1. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle každého kontaktu, který chcete přidat do nové skupiny.

 2. Klikněte na Skupiny a potom na Nová skupina.

 3. Zadejte název skupiny a klikněte na Uložit.

Přidání členů do skupiny

 1. Klikněte na název skupiny, do které chcete přidat členy, a pak klikněte na Upravit.

 2. Do pole Přidat člena začněte zadávat jméno nebo e-mailovou adresu. Když se kontakt zobrazí v seznamu, klikněte na něj.

 3. Až přidáte všechny požadované nové členy, klikněte na Uložit.

Nebo to můžete udělat takto:

 1. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle každého kontaktu, který chcete přidat do této skupiny.

 2. Klikněte na Skupiny, vyberte skupinu, do které chcete kontakty přidat, a klikněte na Použít.

Odebrání členů ze skupiny

 1. Klikněte na název skupiny, ze které chcete odebrat členy, a pak klikněte na Upravit.

 2. Klikněte na X u všech členů, které chcete odebrat, a pak klikněte na Uložit.

Nebo to můžete udělat takto:

 1. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle každého kontaktu, kterého chcete odebrat ze skupiny.

 2. Klikněte na Skupiny, zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny, ze které je chcete odebrat, a klikněte na Použít.

  Poznámka: Pokud kontakt odeberete ze skupiny, neodstraníte ho tím ze seznamu kontaktů.

Odstranění skupiny

 1. Klikněte na skupinu, kterou chcete odstranit.

 2. Klikněte na Odstranit a pak znovu na Odstranit.

  Poznámka: Při odstranění skupiny se neodstraní kontakty, které byly jejími členy.

Import kontaktů z jiného e-mailového účtu nebo aplikace

Import kontaktů z Googlu, Yahoo, jiného účtu Outlook.com, Outlooku 2010, Outlooku 2013 nebo Windows Live Mailu

 1. Na stránce Lidé klikněte v oblasti Importovat kontakty na Spustit import.

 2. Klikněte na Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 a Outlook 2013 nebo Windows Live Mail a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

 • Možnost Outlook.com funguje taky pro e-mailové adresy, které končí na @outlook.com, @hotmail.com, @live.com nebo @msn.com.

Z Outlook Expressu

Z Outlook Expressu můžete svoje e-maily a kontakty nahrát na Outlook.com. Nainstalujte si doplněk pro migraci pošty a postupujte podle pokynů.

Z jiné e-mailové služby

 1. Přihlaste se k e-mailovému účtu, ze kterého chcete importovat kontakty.

 2. Exportujte kontakty do souboru .CSV a uložte si ho na pevný disk.

  Různé e-mailové služby používají odlišný postup. Další informace najdete na stránkách podpory svého poskytovatele e-mailu.

 3. Přihlaste se k účtu Outlook.com.

 4. Na stránce Lidé klikněte v oblasti Importovat kontakty na Spustit import a pak klikněte na Jiné e-mailové služby.

 5. Přejděte na soubor, který jste si uložili v kroku 2, klikněte na Nahrát a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Připojení kontaktů ze sociálních sítí

Ke svému účtu Outlook.com už nemůžete připojit kontakty z Facebooku. Důvodem jsou změny, které Facebook zavedl v rozhraní Graph API a které ovlivní aplikace a služby od Microsoftu. Rozhraní Graph API Facebooku je nástroj, který používáme pro připojení vašeho účtu Microsoft k Facebooku. Pokud chcete vědět víc, přečtěte si prosím článek o tom, že služba Facebook Connect už není dostupná.

Kromě přidaných nebo importovaných kontaktů si na stránce Lidé můžete zobrazit informace ze seznamu kontaktů v sociálních sítích, jako jsou Twitter a LinkedIn, stejně jako ze svých účtů Google nebo Yahoo. Pokud později účet odpojíte, nebudou se už tyto kontakty zobrazovat v seznamu kontaktů na Outlook.com.

Na stránce Lidé klikněte v oblasti Přidat uživatele do seznamu kontaktů na e-mailovou službu sociální sítě, ke které se chcete připojit.

Poznámka: Individuální kontaktní informace ze sociálních sítí se na Outlook.com nedají upravit ani odstranit. Další informace najdete v článku Přidání přátel ze sociálních sítí.

Pokud dostáváte spousty narozeninových připomenutí ze sociálních sítí, přečtěte si článek Vypnutí připomenutí narozenin.

Chybějící kontakty na stránce Lidé po odebrání připojených služeb

Pokud jste si nedávno z účtu Outlook.com odebrali některou připojenou službu, třeba Google nebo Twitter, odeberou se ze stránky Lidé zároveň všechny kontakty spojené s touto službou. Pokud jste nedávno odebrali svoje facebookové kontakty, už je nebudete moct obnovit. Další informace najdete v článku o tom, že služba Facebook Connect už není dostupná. Pokud chcete chybějící kontakty obnovit, budete si muset k účtu Outlook.com tuto službu znovu připojit. Postupujte přitom takto:

 • Přihlaste se na adrese https://account.live.com.

 • Klikněte na Související účty a pak klikněte na Spravovat další účty.
  Související účty
 • Klikněte na Přidat účty a pak klikněte na službu, kterou chcete přidat.
  Stránka Přidat účty
 • Zobrazí se žádost, abyste se přihlásili ke službě třetí strany. Po přidání služby dostanete potvrzení.

 • Dostanete taky potvrzovací e-mail od Microsoftu.

 • Přejděte na adresu https://people.live.com a zkontrolujte, jestli v seznamu kontaktů máte kontakty z této služby.

Odeslání pozvánek pro připojení k seznamu kontaktů Skypu

Kontaktům ze svého adresáře můžete poslat pozvánku, aby se připojili k vašemu seznamu kontaktů Skypu. V oblasti Lidé, které jsme našli na Skypu klikněte na Pozvat.

Další informace najdete v článku Kontakt s rodinou a přáteli prostřednictvím Skypu na Outlook.com.

Pokud potřebujete další pomoc s přidáním a správou kontaktů a skupin, kontaktujte zákaznickou podporu.

Přejít na Outlook.com

Potřebujete další pomoc?