Správa obsahu z Twitteru přímo na Outlook.com

Služba Outlook používá veřejně přístupná jména a obrázky profilu z oblíbených sociálních sítí, jako je například Twitter, které pomáhají zjistit, od koho pocházejí doručené e-maily.

Umožňuje také ostatním uživatelům služby Twitter ve službě Outlook, aby vás začali sledovat, když jim pošlete e-mail. Další informace.

Služba Outlook respektuje vaše nastavení ve službě Twitter

Jsme schopni rozpoznat váš účet služby Twitter, pokud jej přidružíte k e-mailové adrese služby Microsoft (například @live.com) a vaše nastavení ve službě Twitter umožňují vyhledávání vašeho účtu podle této adresy.

Správa nastavení vyhledávání ve službě Twitter

Vaše nastavení ve službě Twitter Umožnit ostatním vyhledat mě podle emailové adresy určuje, zda ostatní uživatelé, včetně uživatelů služby Outlook, mohou vyhledat váš veřejný účet služby Twitter podle vaší e-mailové adresy, která je evidována ve službě Twitter.

Další informace o tomto nastavení získáte na stránce nápovědy služby Twitter.

Jak zajistit, aby služba Outlook a další služby mohly vyhledávat váš veřejný účet služby Twitter

Postupujte následovně:

  1. Přejděte na stránku nastavení účtu služby Twitter.

  2. Přihlaste se, pokud již nejste přihlášeni.

  3. V části nastavení účtu věnované e-mailu zaškrtněte políčko Umožnit ostatním vyhledat mě podle emailové adresy.

  4. Ve spodní části stránky klikněte na tlačítko Uložit změny.

Může trvat jeden nebo dva dny, než se nastavení služby Twitter projeví ve službě Outlook.

Jak zamezit tomu, aby služba Outlook nebo jiné služby mohly vyhledávat váš veřejný účet služby Twitter

Pokud zrušíte své nastavení ve službě Twitter Umožnit ostatním vyhledat mě podle emailové adresy, pak váš účet služby Twitter nebudou moci podle vaší e-mailové adresy vyhledat uživatelé služby Outlook ani žádní jiní uživatelé. Postup nastavení je následující:

  1. Přejděte na stránku nastavení účtu služby Twitter.

  2. Přihlaste se, pokud již nejste přihlášeni.

  3. V části nastavení účtu věnované e-mailu zrušte zaškrtnutí políčka Umožnit ostatním vyhledat mě podle emailové adresy.

  4. Ve spodní části stránky klikněte na tlačítko Uložit změny.

Může trvat jeden nebo dva dny, než se nastavení služby Twitter projeví ve službě Outlook.

Přejít na web Outlook.com

Potřebujete další pomoc?