Nastavení e-mailové aplikace pro Outlook.com

Účet služby Outlook.com můžete spravovat pomocí mnoha oblíbených e-mailových aplikací. Tady je postup:

Zobrazit vše

Windows Phone, iPhone nebo Android telefon

Používejte Outlook.com pro e-maily na svém zařízení Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch nebo Android zařízení.

Windows Phone

 1. Z obrazovky Start přejděte do seznamu aplikací, klepněte na Nastavení a potom na E-mail a účty.

 2. Klepněte na Přidat účet.

 3. Pokud máte Windows Phone 8, klepněte na Outlook.
  – nebo –
  Pokud máte Windows Phone 7, klepněte na Windows Live.

 4. Zadejte svoji e-mailovou adresu Outlook.com.

 5. Klepněte na pole Heslo a potom zadejte svoje heslo k e-mailové adrese Outlook.com.

 6. Klepněte na Přihlásit se.

iPhone, iPad nebo iPod Touch

Z App Storu si teď můžete stáhnout Microsoft Outlook pro iPad, iPhone a iPod Touch .

 1. Stáhněte si aplikaci Microsoft Outlook nebo si najděte Outlook v App Storu ze svého iOS zařízení.

 2. Po instalaci aplikace klepněte na Začínáme.

 3. Pak vyberte účet, který chcete přidat.

 4. Přihlaste se k účtu a aplikace Microsoft Outlook se s ním začne synchronizovat.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete aplikaci používat, můžete si i tak Outlook.com v zařízení s iOS nastavit.

 1. Klepněte na Nastavení a potom klepněte na Pošta, Kontakty a Kalendář.

 2. Klepněte na Přidat účet na stránce Účty.

 3. Vyberte Hotmail.

 4. Zadejte svoji adresu Outlook.com a heslo k ní.

 5. Vyberte pole, která chcete synchronizovat. Klikněte na Uložit.

Android

Na Android telefonech nebo tabletech můžete využít aplikaci Office Outlook.

 1. Stáhněte si aplikaci Microsoft Outlook nebo si najděte Outlook v obchodě Google Play ze svého Android zařízení.

 2. Po instalaci klepněte na Začínáme.

 3. Pak vyberte účet, který chcete přidat.

 4. Přihlaste se k účtu a Microsoft Outlook se s ním začne synchronizovat.

Poznámky

 • Aplikace nemusí být k dispozici ve všech zemích/oblastech.

 • V aplikaci si nemůžete upravovat kontakty.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete aplikaci používat, můžete si i tak Outlook.com v zařízení se systémem Android nastavit. Tady je postup:

 1. V zařízení klepněte na E-mail a potom na Přidat účet.

 2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo služby Outlook.com a klepněte na Ruční nastavení.

 3. V části O jaký typ účtu jde? klepněte na Exchange.

 4. Pole Doména (pokud se zobrazuje) nechejte prázdné. Pokud se zobrazuje pole Uživatelské jméno, zadejte do něj svoji e-mailovou adresu.

 5. Zadejte heslo.

 6. Do pole Název serveru zadejte s.outlook.com.

 7. Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Použít zabezpečené připojení (SSL), a pak klepněte na Další.

 8. Nastavte možnosti účtu a klepněte na Další.

 9. Nastavení dokončíte klepnutím na Hotovo.

Telefony s webovým prohlížečem

Na Outlook.com se kdykoliv dostanete z adresy http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Informace o tom, jak nastavit Outlook.com v aplikaci Outlook pro plochu, najdete tady.

Aplikace Pošta systému Windows 8

Pokud chcete nastavit účet Outlook.com, udělejte toto:

 1. Na obrazovce Start otevřete aplikaci Pošta.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Nastavení. (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a klikněte na Nastavení.)

 3. Klepněte nebo klikněte na Účty a pak klepněte nebo klikněte na Přidat účet.

 4. Klepněte nebo klikněte na Outlook a zadejte e-mailovou adresu a heslo služby Outlook.com.

 5. Klepněte nebo klikněte na Připojit.

Poznámky

 • Pokud aplikace nenajde nastavení účtu, můžete nastavení Exchange ActiveSync zadat ručně (viz oddíl „Aplikace, které podporují Exchange ActiveSync“).

 • Pokud aplikace po přidání účtu nestáhne e-maily, otevřete Nastavení v aplikaci Pošta a klikněte na název svého účtu. Ověřte, jestli je v části Obsah k synchronizaci zaškrtnuté políčko E-mail.

Windows Live Mail 2011 a 2012

Pokud chcete nastavit účet Outlook.com, udělejte toto:

 1. Otevřete Windows Live Mail 2011 nebo 2012.

 2. Na kartě Účty klikněte na E-mail.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu, heslo a zobrazované jméno a klikněte na Další.

 4. (Jenom pro Windows Live Mail 2011) V rozevíracím seznamu Typ serveru vyberte Windows Live Hotmail a klikněte na Další.

 5. Klikněte na Dokončit.

Poznámka

 • Pokud používáte službu Outlook.com s e-mailovou adresou domény jinou než Hotmail.com, Live.com, MSN.com nebo Outlook.com, zapněte v kroku 3 možnost Konfigurovat nastavení serveru ručně.

Windows Live Mail 2009

Pokud chcete nastavit účet Outlook.com, udělejte toto:

 1. Otevřete Windows Live Mail 2009.

 2. V levém dolním rohu klikněte na Pošta a pak klikněte na Přidat e-mailový účet.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu, heslo a zobrazované jméno a klikněte na Další.

 4. V rozevíracím seznamu Typ serveru příchozí pošty vyberte Server HTTP a klikněte na Další.

 5. Klikněte na Dokončit.

Aplikace podporující protokol Exchange ActiveSync

Díky protokolu EAS se e-maily doručují okamžitě a navíc máte všechny svoje složky, kalendáře a kontakty pěkně pohromadě. Pokud vaše e-mailová aplikace podporuje protokol Exchange ActiveSync a musíte ji ručně nakonfigurovat, použijte toto nastavení:

 • Adresa serveru: s.outlook.com

 • Doména: <nechejte prázdné>

 • Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Požadováno šifrování TLS/SSL: Ano

Aplikace podporující protokol IMAP a SMTP

Pokud vaše e-mailová aplikace nepodporuje Exchange ActiveSync, může využívat protokol IMAP. Na rozdíl od protokolu POP, který synchronizuje jenom doručenou poštu, dokáže protokol IMAP synchronizovat všechny e-mailové složky.

Ve své e-mailové aplikaci použijte toto nastavení.

 • Server příchozí pošty (IMAP)

  • Adresa serveru: imap-mail.outlook.com

  • Port: 993

  • Šifrované připojení: SSL

 • Server odchozí pošty (SMTP)

  • Adresa serveru: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (nebo 587, pokud je port 25 blokovaný)

  • Ověřování: Ano

  • Šifrované připojení: TLS

 • Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

Aplikace podporující protokol POP3 a SMTP

Pokud vaše e-mailová aplikace Exchange ActiveSync nebo IMAP nepodporuje, ale podporuje POP3, zapněte nejdřív pro svůj účet Outlook.com protokol POP.

 1. Přihlaste se ke svému účtu služby Outlook.com.

 2. Klikněte na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a pak klikněte na Možnosti.

 3. V oblasti Správa účtu klikněte na Připojení zařízení a aplikací přes POP.

 4. V oblasti POP vyberte přepínač Povolit.

 5. Klikněte na Uložit.

Pak ve své e-mailové aplikaci použijte toto nastavení.

 • Server příchozí pošty (POP3)

  • Adresa serveru: pop-mail.outlook.com

  • Port: 995

  • Šifrované připojení: SSL

 • Server odchozí pošty (SMTP)

  • Adresa serveru: smtp-mail.outlook.com

  • Port: 25 (nebo 587, pokud je port 25 blokovaný)

  • Ověřování: Ano

  • Šifrované připojení: TLS

 • Uživatelské jméno: vaše e-mailová adresa

 • Heslo: vaše heslo

 • Pokud nechcete, aby se po stažení do vaší e-mailové aplikace e-mailové zprávy trvale odstranily ze složky Doručená pošta služby Outlook.com, vyberte možnost Zachovat na serveru kopie zpráv.

I v případě, že náhodou nastavíte protokol POP3, aby odstranil zprávy po jejich stažení, služba Outlook.com uloží kopie e-mailů ve složce nazvané POP, dokud nepotvrdíte příkaz protokolu POP3 pro jejich odstranění.

Potvrzení příkazu protokolu POP3 pro odstranění e-mailů

 1. Přihlaste se ke svému účtu služby Outlook.com.

 2. Klikněte na ikonu Možnosti Ikona Možnosti a pak klikněte na Možnosti.

 3. V oblasti Správa účtu klikněte na Připojení zařízení a aplikací přes POP.

 4. Ověřte, jestli je v oblasti POP vybraný přepínač Povolit.

 5. Vyberte Nenechte zařízení nebo aplikace odstraňovat zprávy…, pokud chcete potlačit všechny žádosti o odstranění.
  – Nebo –
  Vyberte Udělat to, co říká moje zařízení nebo aplikace…, pokud chcete umožnit zařízením a aplikacím odstraňovat zprávy ze schránky.

 6. Klikněte na Uložit.

Poznámka

 • Toto nastavení platí pro všechny e-mailové aplikace POP používané s účtem služby Outlook.com.

Pokud potřebujete další pomoc s připojením aplikací a zařízení na Outlook.com, kontaktujte zákaznickou podporu.

Přejít na web Outlook.com

Potřebujete další pomoc?