Vytváření panoramatických fotek a koláží a slučování fotek

Pomocí Fotogalerie můžete spojením několika fotek dohromady vytvořit panoramatický snímek krajiny nebo ze skupiny souvisejících fotek sestavit koláž. Můžete taky zkombinovat nejlepší části dvou nebo víc fotek do jednoho snímku pomocí funkce Fotokoláž.

Vytvoření panoramatické fotky

 1. Pořiďte několik záběrů z jednoho bodu tak, aby se každá fotka částečně překrývala s předchozí fotkou, a naimportujete je do Fotogalerie.

 2. Vyberte fotky, které chcete použít, a na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Nástroje na Panoramatická fotografie. Fotogalerie tyto fotky zarovná a spojí je do nové kompozice.

 3. Hotový panoramatický snímek můžete oříznout kliknutím na Oříznout ve skupině Úpravy na kartě Upravit.

Vytvoření koláže

 1. Vyberte sedm nebo víc fotek, ze kterých chcete sestavit koláž.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Nástroje na Automatická koláž.
  – nebo –
  Klikněte na rozevírací nabídku Automatická koláž a zvolte požadovanou velikost a rozložení koláže.

Sloučení fotek

 1. Vyberte aspoň dvě fotky stejné scény pořízené ze stejného místa.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Nástroje na Fotokoláž.

 3. Klikněte na oblast fotky, kterou chcete nahradit, a pak přetažením jednoho z bodů upravte velikost této oblasti.

 4. Klikněte na náhradní fotku, která se vám nejvíc líbí, a pak klikněte na Uložit.

Potřebujete další pomoc?