Přehrání zvukového souboru nebo videosouboru: nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se přehrávání audio nebo videosouborů v aplikaci Windows Media Player.

Zobrazit vše

Jak mám postupovat v případě potíží se zvukem, jako je praskání, skřípání nebo příliš rychle či pomalu přehrávaný zvuk?

Pokud má problém vliv na všechny nebo většinu přehrávaných souborů (nikoli pouze několik konkrétních souborů), může to znamenat zastaralý software ovladače zvukové karty (známý také jako řadič zvuku nebo zvukové zařízení). Aktualizace můžete zjišťovat pomocí následujícího postupu.

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace a potom chvíli počkejte, než služba Windows vyhledá nejnovější aktualizace.

 3. Pokud jsou nalezeny aktualizace, klikněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

V některých případech může být nutné stáhnout software ovladače přímo z webu výrobce počítače nebo zvukové karty.

Jak lze postupovat v případě potíží s videem, jako jsou čáry na videu, problikávající nebo trhané video atd.?

Pokud má problém vliv na všechny nebo většinu přehrávaných souborů (nikoli pouze několik konkrétních souborů), může to znamenat zastaralý software ovladače grafické karty (označované také jako zobrazovací adaptér, video adaptér, grafický adaptér nebo grafická deska). Pomocí následujícího postupu zjistěte aktualizace pro software ovladače grafické karty a rozhraní Microsoft DirectX.

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace a potom chvíli počkejte, než služba Windows vyhledá nejnovější aktualizace.

 3. Pokud jsou nalezeny aktualizace, klikněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

V některých případech může být nutné stáhnout software ovladače přímo z webu výrobce počítače nebo grafické karty.

Jestliže se problém nevyřeší aktualizací softwaru ovladače, zkuste snížit (nebo vypnout) akceleraci hardwaru videa pomocí následujících akcí.

 1. Otevřete ovládací panel Rozlišení zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na položku Upravit rozlišení zobrazení.

 2. Klikněte na položku Upřesnit nastavení, klikněte na kartu Poradce při potížích a pak klikněte na tlačítko Změnit nastavení.

  Některé ovladače grafické karty změnu nastavení nepovolují.

 3. Přesunutím jezdce Hardwarová akcelerace k položce Žádný snižte nebo vypněte akceleraci hardwaru.

Proč přehrávač zobrazuje vizualizaci místo videa (nebo zobrazení chybové zprávy) při přehrávání videosouboru?

Ve vašem počítači nemusí být nainstalován video kodek nezbytný k dekódování a přehrávání videa.

Pokud se například pokoušíte přehrávat soubor, který byl zakódován pomocí video kodeku MPEG-2 a nemáte v počítači nainstalovaný kompatibilní dekodér MPEG-2 (označovaný také jako dekodér DVD), může se zobrazit chybová zpráva nebo mohou nastat jiné problémy s přehráváním.

Informace o vyhledávání a stahování kodeků získáte v části Kodeky: nejčastější dotazy.

Jak se aplikace Windows Media Player nastavuje jako výchozí přehrávač typu souboru?

Aplikaci Windows Media Player můžete nastavit jako výchozí přehrávač pro řadu typů (formátů) souborů. Chcete-li změnit, které soubory bude přehrávač přehrávat automaticky, musíte být přihlášení jako správce nebo člen skupiny Administrators.

 1. Otevřete ovládací panel Výchozí programy takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Výchozí programy.

 2. Klikněte na položku Nastavit výchozí programy.

 3. V seznamu Programy klikněte na položku Windows Media Player a potom na možnost Vybrat výchozí nastavení tohoto programu.

 4. Zaškrtněte políčka vedle typů souborů, které má aplikace Windows Media Player přehrávat ve výchozím nastavení.

  Pokud nechcete, aby aplikace Windows Media Player ve výchozím nastavení přehrávala konkrétní typ souboru, přejděte zpět k nastavení výchozích programů a vyberte pro daný typ souboru jiný výchozí přehrávač.

  Poznámky:

  • Přehrávač nemusí přehrávat soubor, i když vyberete jeho typ souboru. K tomu může dojít v případě, kdy soubor používá kodek, který není v počítači nainstalován. Informace o vyhledávání a stahování kodeků získáte v části Kodeky: nejčastější dotazy.

  • Aplikaci Windows Media Player nelze nastavit jako výchozí přehrávač pro každý typ souboru, který lze v aplikaci Windows Media Player přehrávat. Některé typy souborů nejsou podporovány.

Proč se při pokusu o vysílání datových proudů z některých serverů zobrazuje chyba?

Příčin může být mnoho.

 • Může docházet k dočasným problémům s připojením k síti na vaší straně nebo na straně serveru.

 • Pokud počítač používáte v práci, správce sítě pravděpodobně zablokoval některé typy datových proudů médií.

 • Aplikace Windows Media Player nemusí být správně nakonfigurovaná.

  Informace o konfiguraci přehrávače na vysílání datových proudů médií získáte v tématu Jaké protokoly používá program Windows Media Player pro datové proudy?

 • Server nemusí být správně nakonfigurovaný.

Proč aplikace Windows Media Player často přestává reagovat nebo se nečekaně zavírá?

Aplikace Windows Media Player využívá řadu systémových součástí včetně ovladačů hardwaru, audio a video kodeků a filtrů DirectShow. Je možné, že v přehrávači dochází k potížím kvůli závadné nebo nekompatibilní součásti od jiného poskytovatele softwaru než společnosti Microsoft.

Konkrétně doporučujeme postupovat opatrně při instalaci kodeků, jako jsou například některé bezplatné sady kodeků stažené z Internetu, které údajně zahrnují kodeky od různých společností nebo organizací. Je známo, že existují problémy s kompatibilitou u některých součástí v těchto balíčcích kodeků, které mohou způsobit závažné problémy s přehráváním v aplikaci Windows Media Player a v dalších multimediálních programech, způsobit poškození systému a znesnadnit pracovníkům technické podpory společnosti Microsoft diagnostiku a řešení potíží s přehráváním.

Z těchto důvodů důrazně varujeme před instalací těchto typů balíčků kodeků a doporučujeme jejich odebrání, pokud jste je již nainstalovali a máte potíže s přehrávačem. Doporučujeme instalovat pouze kodeky, filtry nebo moduly plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele. I v takovém případě však postupujte opatrně, protože řada dodavatelů kodeků nabízí minimální podporu zákazníkům.

Doporučujeme také před instalací jakýchkoli součástí digitálních médií nastavit bod obnovení systému. Ten umožní obnovit původní konfiguraci systému v případě potřeby. Další informace o nastavení bodů obnovení získáte v tématu Co je nástroj Obnovení systému?

Další informace o kodecích naleznete v tématu Kodeky: nejčastější dotazy.

Jak lze zabránit automatickému přehrávání videí v režimu přes celou obrazovku?

Aplikace Windows Media Player běžně přehrává videa v režimu přes celou obrazovku pouze v případě, že kliknete na tlačítko Zobrazit celou obrazovkuObrázek tlačítka Zobrazit celou obrazovku nebo stisknete kombinaci kláves ALT+ENTER. V některých případech se však videa mohou v režimu celé obrazovky přehrávat automaticky.

Tento problém často nastane, pokud používáte více monitorů a grafická karta (známá také jako grafický adaptér, video adaptér, zobrazovací adaptér nebo grafická deska) je nakonfigurovaná na použití režimu klonování (více monitorů zobrazujících stejný obraz na dvou nebo více monitorech). Tento problém lze vyřešit vypnutím režimu klonování pro jeden či více monitorů.

V některých případech tento problém nastává také v případě, že je grafická karta nakonfigurovaná na použití režimu lupy (režim umožňující zvětšení části obrazovky). Tento problém pak lze vyřešit vypnutím režimu lupy.

Postup vypnutí režimu klonování nebo lupy se může lišit podle modelu grafické karty a režimu ovladače grafické karty. Následují obecné pokyny. Pokyny pro konkrétní konfiguraci hardwaru naleznete na webu výrobce počítače nebo grafické karty.

 1. Otevřete ovládací panel Rozlišení zobrazení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a v části Vzhled a přizpůsobení klikněte na položku Upravit rozlišení zobrazení.

 2. Klikněte na položku Upřesnit nastavení, vyhledejte nastavení režimu klonování nebo lupy na jedné ze záložek (zkuste najít záložku, která obsahuje značku nebo název modelu grafické karty) a pak funkci vypněte.Potřebujete další pomoc?