Přehrání zvukového souboru nebo videosouboru


Pomocí programu Windows Media Player můžete přehrávat digitální mediální soubory, které jsou v knihovně přehrávače, v počítači, v síťové složce nebo na webu.

Informace o přehrávání disků CD nebo DVD v programu Player získáte v části Přehrávání disku CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Player. Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Zobrazit vše

Přehrání souboru v knihovně přehrávače

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače vyhledejte nebo přejděte na položku, kterou chcete přehrát.

 3. Chcete-li přehrát soubor v knihovně přehrávače, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V podokně podrobností dvakrát klikněte na položku, která se tak začne přehrávat.

  • Klikněte na kartu Přehrát a potom přetáhněte položku z podokna podrobností do podokna seznamu.

   Do podokna seznamu můžete přetahovat jednotlivé položky (například jednu nebo více skladeb) nebo kolekce položek (například jedno nebo více alb, interpretů, žánrů, roků či hodnocení). Při přetažení kolekce položek do podokna seznamu se začne přehrávat první položka v seznamu.

   Pokud již podokno seznamu obsahuje jiné položky, můžete jeho obsah vymazat kliknutím na tlačítko Smazat seznam.

  Další informace o vyhledávání položek v knihovně přehrávače získáte v tématu Nalezení položek v knihovně programu Windows Media Player.

Přesunutí na konkrétní místo v souboru

 • Chcete-li se přesunout na konkrétní místo v souboru, v knihovně přehrávače spusťte přehrávání souboru a přesuňte posuvník HledatObrázek jezdce Hledat do místa, od kterého chcete soubor přehrát. U některých souborů není tento jezdec k dispozici.

Přehrání souboru, který není v knihovně přehrávače

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Chcete-li přehrát soubor, který se nenachází v knihovně přehrávače, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V knihovně přehrávače klikněte na kartu Přehrát a do podokna seznamu přetáhněte soubor z jakéhokoli umístění.

  • Přetáhněte soubor do složky, kterou přehrávač sleduje.

   Skladbu z Internetu můžete například přetáhnout do složky v knihovně Hudba. Další informace o přidávání položek do knihovny přehrávače získáte v tématu Přidání položek do knihovny programu Windows Media Player.

Pokud máte s přehráváním zvukového souboru i nadále potíže, můžete se pomocí poradce při potížích s přehráváním zvuků pokusit automaticky vyhledat a opravit některé běžné problémy.

Spusťte Poradce při potížích s přehráváním audia takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. Ve skupinovém rámečku Hardware a zvuk klikněte na odkaz Odstranit potíže s přehráváním zvuku.Potřebujete další pomoc?