Přehrání CD nebo DVD v aplikaci Windows Media Center


V aplikaci Windows Media Center lze přehrávat zvukové disky CD a filmy na discích DVD. Lze také přehrávat datové disky CD nebo DVD (disky obsahující soubory digitálních médií, například soubory MP3, WMV a JPEG).

Přehrávání disků CD a DVD v aplikaci Media Center je nejpohodlnější s použitím dálkového ovládání aplikace Media Center. Ujistěte se, že typ dálkového ovládání aplikace Media Center, které používáte, je kompatibilní s vaším počítačem.

Obrázek možnosti Přehrát disk DVD v aplikaci Windows Media Center
Přehrávání disků DVD v aplikaci Media Center

Chcete-li zjistit, jak počítač zpracovává multimediální obsah při vložení disku CD nebo DVD do počítače, přečtěte si informace v tématu Změnit nastavení Automatického přehrávání.

Zobrazit vše

Postup přehrávání disku DVD

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
 3. Vložte disk DVD do jednotky DVD počítače.

 4. Pokud se automaticky nezobrazí hlavní nabídka disku DVD, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Media Center na možnost Filmy a klikněte na položku Přehrát disk DVD.

 5. V nabídce disku DVD klikněte na příslušné tlačítko (obvykle to bude tlačítko Přehrát), kterým spustíte přehrávání disku.

 6. Jestliže během přehrávání disku DVD pohnete myší, zobrazí se ovládací prvky přehrávání. Zde jsou uvedeny některé věci, které můžete pomocí těchto ovládacích prvků udělat:

  • Chcete-li přeskočit na následující kapitolu na disku DVD, klikněte na tlačítko Přeskočit vpřed Obrázek tlačítka Přeskočit vpřed.
  • Chcete-li přeskočit na předchozí kapitolu na disku DVD, klikněte na tlačítko Přeskočit vzad Obrázek tlačítka Přeskočit zpět.
  • Chcete-li sledovat disk DVD zpomaleně, klikněte na tlačítko Pozastavit  Obrázek tlačítka Pozastavit a potom na tlačítko Rychle převinout vpřed. (Dalším kliknutím na tlačítko Rychle převinout vpřed můžete sledovat disk DVD ve vysoké rychlosti.)
  • Kliknutím na tlačítko ZastavitObrázek tlačítka Zastavit zastavíte přehrávání disku DVD.

Postup změny nastavení pro přehrávání disku DVD

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnost Nastavení a potom na položku DVD.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit nastavení výchozího jazyka, klikněte na tlačítko Jazyk.

  • Chcete-li změnit základní nastavení zvuku, klikněte na tlačítko Zvuk.

  • Chcete-li změnit nastavení zobrazování titulků, klikněte na tlačítko Titulky.

  • Chcete-li změnit chování některých tlačítek na dálkovém ovládání aplikace Media Center, klikněte na příkaz Možnosti dálkového ovládání.

Postup přehrávání zvukového disku CD

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
 3. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD v počítači.

 4. Pokud se disk CD nezačne přehrávat automaticky, přejděte na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center na možnost Hudba, postupně klikněte na možnosti Knihovna hudby a Alba, klikněte na disk CD, který jste vložili, a potom na tlačítko Přehrát album.

 5. Zde jsou uvedeny některé činnosti, které můžete provádět v průběhu přehrávání disku CD:

  • Pohněte myší tak, aby se zobrazily ovládací prvky přehrávání, a potom klikněte na tlačítko Přeskočit vpředObrázek tlačítka Přesunout vpřed, aby se začala přehrávat další stopa na disku CD.
  • Pohněte myší, aby se zobrazily ovládací prvky přehrávání, a pak se kliknutím na tlačítko Přeskočit zpětObrázek tlačítka Přeskočit zpět vraťte na začátek aktuálně přehrávané skladby.
  • Kliknutím na tlačítko Zobrazit seznam skladeb zobrazíte seznam všech stop na disku CD.

  • Chcete-li při přehrávání hudby sledovat vizualizaci, klikněte na tlačítko Vizualizace.

  • Kliknutím na tlačítko Přehrát obrázky spustíte spolu s hudbou prezentaci obrázků.

  • Klikněte na tlačítko Náhodně, chcete-li přehrávat stopy na disku CD v náhodném pořadí.

  • Klikněte na tlačítko Opakovat, chcete-li přehrávat disk CD stále znovu.

  • Pohněte myší tak, aby se zobrazily ovládací prvky přehrávání, a potom klikněte na tlačítko StopObrázek tlačítka Zastavit, abyste zastavili přehrávání disku CD.

Přehrávání souborů médií z datového disku CD, datového disku DVD nebo vyměnitelného zařízení

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vložte disk CD nebo DVD obsahující mediální soubory (například soubory MP3) do jednotky CD nebo DVD počítače.

  • Zapojte přenosné zařízení (například jednotku USB) do portu USB na počítači.

 4. V části Co chcete udělat? klikněte na příkaz Přehrát hudbu.

Poznámky

 • Aplikace Media Center nepodporuje formát Blu-ray Disc. Chcete-li přehrávat disky Blu-ray, budete potřebovat program jiného výrobce než společnosti Microsoft, který podporuje přehrávání disků Blu-ray, a zařízení, které čte disky Blu-ray.

 • Při přehrávání datových disků CD a DVD v programu Media Center se ujistěte, že jsou podporovány typy souborů audio nebo video. Chcete-li zjistit, které typy souborů budou fungovat, získáte informace v tématu Typy souborů podporované v aplikaci Windows Media Center.Potřebujete další pomoc?