Schéma napájení je sada hardwarových a systémových nastavení (jako je zobrazení, režim spánku atd.), která řídí využití spotřebu energie počítače. To, jaká schémata napájení můžete používat, závisí na typu počítače.

Počítače, které podporují InstantGo

InstantGo umožňuje počítači rychlé probuzení ze spánku s aktuálními aplikacemi a daty. K počítačům, které podporují InstantGo, patří všechny počítače s Windows RT 8.1 a některé počítače s Windows 8.1. Jestli váš počítač toto podporuje, zjistíte v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Zobrazit vše

Jaká schémata napájení jsou k dispozici?

Jediné schéma napájení, které Windows nabízí pro počítače s InstantGo, je Rovnováha. Toto schéma poskytuje plný výkon, když ho potřebujete, a šetří energii, když plný výkon není nutný. Toto schéma můžete dál přizpůsobovat svým potřebám nebo můžete vytvořit vlastní schéma (s využitím schématu Rovnováha jako výchozího bodu). Je možné, že výrobce počítače poskytuje i další schémata napájení.

Mohu vytvořit vlastní schéma napájení?

Ano. Můžete vytvářet a upravovat vlastní schémata napájení.

 1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

 2. Klepněte nebo klikněte na položku Vytvořit schéma napájení a postupujte podle pokynů.

Mohu schéma napájení odstranit?

Odstranit můžete jenom ta schémata napájení, která sami vytvoříte nebo je poskytl výrobce počítače. Schéma Rovnováha ani právě používané schéma odstranit nejdou.

Může se také stát, že k odstranění schématu nebudete mít potřebná oprávnění, protože správce systému ke schématu omezí přístup.

Postup odstranění schématu napájení

 1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

 2. Pokud je vybrané schéma, které chcete odstranit, vyberte jiné a potom vedle toho nepoužívaného klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení schématu.

 3. Klepněte nebo klikněte na Odstranit toto schéma a potom na OK.

Proč nemohu změnit nastavení napájení?

Nastavení, která můžete měnit, můžou být omezená nastaveními, která určil správce systému, nebo hardwarovou konfigurací počítače. Pokud je váš počítač součástí sítě v organizaci, třeba ve škole nebo ve firmě, mohl správce systému vypnout nebo dokonce odebrat určitá nastavení. V takovém případě požádejte správce systému o pomoc.

Pokud chcete změnit nastavení napájení u počítače, ke kterému jste připojeni pomocí funkce Připojení ke vzdálené ploše, je nutné, abyste byli ke vzdálenému počítači přihlášeni jako správce.

Co je rychlé spuštění?

Rychlé spuštění je funkce, která umožňuje spustit počítač po vypnutí rychleji. Rychlé spuštění je ve Windows ve výchozím nastavení zapnuté. Windows to dělá tak, že při vypnutí uloží systémové informace do souboru, a když počítač znovu spustíte, Windows použije tyto systémové informace k obnovení činnosti počítače, místo aby počítač restartoval.

Poznámky

 • Nastavení rychlého spuštění se netýká funkce Restartovat. Aby se nastavení rychlého spuštění projevilo, je třeba počítač vypnout a znovu spustit.

Všechny ostatní počítače

Následující seznam uvádí odpovědi na běžné otázky týkající se schémat napájení u všech ostatních počítačů.

Zobrazit vše

Jaká schémata napájení jsou k dispozici?

Windows nabízí tato schémata:

 • Rovnováha: Poskytuje plný výkon, když ho potřebujete, a šetří energii, když nepotřebujete plný výkon. Pro většinu uživatelů je toto schéma napájení nejvýhodnější.

 • Úspora energie: Šetří energii omezením výkonu počítače a jasu obrazovky. Používáte-li přenosný počítač, toto schéma vám může pomoci vytěžit maximum z jednoho nabití baterie.

 • Vysoký výkon: Maximalizuje jas obrazovky a může zvýšit výkon počítače. Toto schéma napájení využívá podstatně více energie, takže baterie přenosného počítače nevydrží po nabití tak dlouho.

  Poznámka

  • Schéma Vysoký výkon se ve výchozím nastavení nezobrazuje na měřiči baterie. Chcete-li schéma Vysoký výkon zapnout, otevřete okno Možnosti napájení. Provedete to tak, že potáhnete prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepnete na tlačítko Hledat (používáte-li myš, přesuňte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a klikněte na tlačítko Hledat), do vyhledávacího pole zadáte text Možnosti napájení, klepnete nebo kliknete na položku Nastavení a pak klepnete nebo kliknete na položku Možnosti napájení. Klepněte nebo klikněte na položku Zobrazit další schémata a vyberte možnost Vysoký výkon.

Jestliže tato schémata nevyhovují vašim potřebám, můžete na základě některého z výchozích schémat vytvořit vlastní schéma. Je možné, že výrobce počítače poskytuje i další schémata napájení.

Jak mohu vybrat jiné schéma napájení?

Pokud používáte přenosný počítač, klikněte v oznamovací oblasti vpravo na hlavním panelu na ikonu baterie Ikona baterie a vyberte některé ze schémat napájení, která se standardně zobrazují na měřiči baterie – Rovnováha nebo Úsporný režim. Výrobce počítače může poskytovat i další schémata napájení a měřič baterie upravit.
Měřič baterie ukazující schémata napájení
Měřič baterie ukazující schémata napájení

Jestliže nepoužíváte přenosný počítač nebo chcete použít schéma napájení, které není dostupné z měřiče baterie, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

 2. Vyberte požadované schéma napájení.

  Není-li požadované schéma napájení zobrazeno, klepněte nebo klikněte na položku Zobrazit další schémata.

Mohu vytvořit vlastní schéma napájení?

Ano. Můžete vytvářet a upravovat vlastní schémata napájení.

 1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

 2. Klepněte nebo klikněte na položku Vytvořit schéma napájení a postupujte podle pokynů.

Mohu měnit výchozí schémata napájení, která se zobrazují na měřiči baterie?

Systém Windows zvolí dvě schémata napájení, která se zobrazí na měřiči baterie, ale můžete je změnit.

Změna schémat napájení, která se zobrazí na měřiči baterie

 1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte nebo klikněte na Zobrazit další schémata a vyberte některé schéma.

  • Vytvořte nové schéma napájení. Další informace naleznete v tomto tématu pod otázkou „Mohu vytvořit vlastní schéma napájení?“.

  Vybrané nebo vytvořené schéma napájení se ve výchozím nastavení stane aktivním a objeví se na měřiči baterie.

Mohu schéma napájení odstranit?

Můžete odstranit pouze schémata napájení, která jste vytvořili, a schémata poskytnutá výrobcem počítače. Nemůžete odstranit schémata Rovnováha, Úsporný režim, Vysoký výkon ani používané schéma.

Může se také stát, že k odstranění schématu nebudete mít potřebná oprávnění, protože správce systému ke schématu omezí přístup.

Postup odstranění schématu napájení

 1. Otevřete Možnosti napájení: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Možnosti napájení a klepněte nebo klikněte na Možnosti napájení.

 2. Pokud je vybrané schéma, které chcete odstranit, vyberte jiné a potom vedle toho nepoužívaného klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení schématu.

 3. Klepněte nebo klikněte na Odstranit toto schéma a potom na OK.

Proč nemohu změnit nastavení napájení?

Nastavení, která můžete měnit, můžou být omezená nastaveními, která určil správce systému, nebo hardwarovou konfigurací počítače. Pokud je váš počítač součástí sítě v organizaci, třeba ve škole nebo ve firmě, mohl správce systému vypnout nebo dokonce odebrat určitá nastavení. V takovém případě požádejte správce systému o pomoc.

Pokud chcete změnit nastavení napájení u počítače, ke kterému jste připojeni pomocí funkce Připojení ke vzdálené ploše, je nutné, abyste byli ke vzdálenému počítači přihlášeni jako správce.

Co je rychlé spuštění?

Rychlé spuštění je funkce, která umožňuje spustit počítač po vypnutí rychleji. Rychlé spuštění je ve Windows ve výchozím nastavení zapnuté. Windows to dělá tak, že při vypnutí uloží systémové informace do souboru, a když počítač znovu spustíte, Windows použije tyto systémové informace k obnovení činnosti počítače, místo aby počítač restartoval.

Poznámky

 • Nastavení rychlého spuštění se netýká funkce Restartovat. Aby se nastavení rychlého spuštění projevilo, je třeba počítač vypnout a znovu spustit.
Potřebujete další pomoc?