Předcházení problémům s nedostatkem paměti


Jestliže počítač nemá dostatek paměti pro všechny akce, které se pokouší provést, operační systém Windows a vaše programy mohou přestat pracovat. Aby se zabránilo ztrátě informací, systém Windows vás upozorní, pokud má počítač nedostatek paměti. Můžete se též naučit rozpoznat příznaky nedostatku paměti a učinit preventivní kroky.

Jaké jsou příznaky nedostatku paměti?

K příznakům nedostatku paměti patří nedostatečný výkon, upozornění na málo paměti nebo její nedostatek a problémy se zobrazením. Má-li například počítač nedostatek paměti a vy se pokoušíte otevřít nabídku v programu, bude program po kliknutí na položku reagovat pomalu nebo se bude zdát, že neodpovídá. Pokud se nabídka objeví, pravděpodobně nebude při vašem pokusu o kliknutí na položku reagovat nebo se nezobrazí všechny položky. Kliknete-li na položku nabídky, může tato nabídka rovněž zmizet a zanechat na obrazovce bílou oblast, místo aby zobrazila obsah dokumentu nebo souboru, se kterým pracujete.

Proč dochází k problémům s nedostatkem paměti?

Váš počítač má dva typy paměti: paměť RAM (random access memory) a virtuální paměť. Všechny programy používají paměť RAM. Pokud při spuštění programu není dostatek paměti RAM, operační systém Windows přesune dočasně informace, které by normálně byly uloženy v paměti RAM, do souboru na pevném disku pojmenovaném stránkovací soubor. Informace, které jsou dočasně uloženy ve stránkovacím souboru, se rovněž nazývají virtuální paměť. Používání virtuální paměti, neboli přesouvání informací do a ze stránkovacího souboru, uvolní dostatek paměti RAM pro správný běh programů.

Problémy s nedostatkem paměti nastanou, když počítač využije všechnu paměť RAM a začne mít nedostatek virtuální paměti. Tato situace může nastat, když spustíte více programů, než kolik jich paměť RAM instalovaná ve vašem počítači dokáže podporovat. K potížím s nedostatkem paměti může rovněž dojít v případě, že program neuvolní paměť, kterou již nepotřebuje. Uvedený problém se nazývá nadměrné použití paměti nebo nevrácení paměti.

Předcházení problémům s nedostatkem paměti

Spuštění menšího počtu programů současně může pomoci předejít potížím s nedostatkem paměti a ztrátou informací. Je vhodné sledovat, které programy vykazují znaky nedostatku paměti, a nespouštět je současně s jinými programy.

Pokaždé však není výhodné ani praktické spouštět omezený počet programů. Známky nedostatku paměti mohou naznačovat, že pro podporu používaných programů počítač potřebuje větší množství paměti RAM. Zde jsou doporučené způsoby, jak předcházet problémům s nedostatkem paměti:

 • Zvětšení velikosti stránkovacího souboru (virtuální paměti)

  Systém Windows se automaticky pokusí zvětšit velikost stránkovacího souboru, když počítač poprvé zjistí nedostatek paměti, ale velikost můžete také zvětšit ručně až do maximální velikosti, která je daná velikostí instalované paměti RAM. I když zvětšení velikosti stránkovacího souboru může pomoci předejít problémům s nedostatkem paměti, může také způsobit zpomalení programů. Vzhledem k tomu, že počítač čte informace z paměti RAM mnohem rychleji než z pevného disku (kde je stránkovací soubor), způsobí nadměrné zvětšení virtuální paměti zpomalení programů.

  Další informace naleznete v části Změna velikosti virtuální paměti.

 • Instalace větší paměti RAM

  Pozorujete-li známky nedostatku paměti nebo jestliže vás systém Windows upozorní na problém s nedostatkem paměti, zkontrolujte informace dodané s počítačem nebo se obraťte na výrobce a zjistěte, jaký typ paměti RAM je kompatibilní s vaším počítačem, a potom nainstalujte větší paměť RAM. Chcete-li paměť RAM nainstalovat, zkontrolujte informace poskytované výrobcem.

  Další informace naleznete v části Zjištění velikosti paměti RAM počítače.

 • Určení, zda program nadměrně využívá paměť

  Jestliže má počítač nedostatek paměti pokaždé, když spustíte určité programy, pravděpodobně dochází u jednoho nebo několika z nich k nevracení paměti. Chcete-li nevracení paměti zastavit, je třeba program zavřít. Opravu nevracení paměti lze provést tak, že zkontrolujete dostupnost aktualizací programu. Případně se můžete obrátit na vydavatele softwaru.

  Chcete-li určit, který program používá nejvíce paměti, řiďte se následujícími pokyny:

  1. Spusťte program Správce úloh kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom kliknutím na příkaz Spustit Správce úloh.

  2. Klikněte na kartu Procesy.

  3. Programy podle využití paměti seřadíte kliknutím na položku Paměť (Soukromá pracovní sada).

  Programové chyby a informace o odstraňování potíží můžete rovněž zjistit pomocí nástroje Prohlížeč událostí.

  1. Spusťte Prohlížeč událostí takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Prohlížeč událostí. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. V levém podokně klikněte na možnost Protokoly aplikací a služeb a prohlédněte si chybové události. Chcete-li zobrazit popis problému, dvakrát klikněte na událost. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici informace s řešením daného problému, použijte odkaz k nápovědě online.

  Další informace naleznete v tématu Jaké informace se zobrazují v protokolech událostí (Prohlížeč událostí)?Potřebujete další pomoc?