Předchozí verze souborů: nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy týkající se předchozích verzí souborů a složek.

Zobrazit vše

Co jsou předchozí verze?

Termínem předchozí verze se označují kopie souborů nebo složek vytvořené nástrojem Zálohování systému Windows nebo kopie souborů či složek, které systém Windows automaticky ukládá jako součást bodů obnovení. Předchozí verze souborů můžete použít k obnovení souborů nebo složek, které jste nezáměrně změnili nebo odstranili, nebo které jsou poškozené. V závislosti na typu souboru nebo složky můžete předchozí verzi otevřít, uložit do jiného umístění nebo ji můžete obnovit.

Jak se předchozí verze vytvářejí?

Předchozí verze se automaticky ukládají jako součást bodů obnovení. Pokud je zapnuta funkce Ochrana systému, vytváří systém Windows automaticky předchozí verze souborů a složek, které byly změněny od posledního bodu obnovení. Body obnovení jsou obvykle vytvářeny jednou denně. Pokud je pevný disk rozdělen na oddíly nebo pokud máte v počítači více než jeden pevný disk, je nutné zapnout funkci Ochrana systému i v ostatních oddílech nebo pevných discích. Předchozí verze jsou nástrojem Zálohování systému Windows vytvářeny také při zálohování souborů.

Poznámka

 • Pokud soubor změníte několikrát za den, bude uložena pouze verze, která byla aktuální v době vytváření bodu obnovení.

Zapnutí nástroje Ochrana systému

Funkce Ochrana systému se zapíná automaticky pro jednotku, na níž je nainstalován systém Windows. Pro další jednotky ji lze zapnout následujícím postupem.

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Ochrana systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na požadovanou jednotku a poté klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li umožnit obnovení nastavení systému a předchozích verzí souborů, klikněte na volbu Obnovit nastavení systému a předchozí verze souborů.

  • Chcete-li aktivovat možnost obnovy předchozích verzí souborů, klikněte na volbu Obnovit pouze předchozí verze souborů.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Vypnutí nástroje Ochrana systému

Nechcete-li, aby systém Windows uchovával různé verze souborů, můžete ochranu systému vypnout. Pokud vypnete ochranu systému, deaktivujete tím zároveň možnost obnovení systémových souborů počítače pomocí nástroje Obnovení systému.

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Ochrana systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na jednotku a pak klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 4. Klikněte na volbu Vypnout ochranu systému a poté na tlačítko OK.

Jak lze zobrazit nebo obnovit předchozí verze souboru nebo složky?

 1. Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku a pak klikněte na příkaz Obnovit předchozí verze.

  Zobrazí se seznam dostupných předchozích verzí souboru nebo složky. V seznamu budou uvedeny soubory uložené v záloze (používáte-li k zálohování nástroj pro zálohování systému Windows) a také body obnovení.

  Poznámka

  • Chcete-li obnovit předchozí verzi některého souboru nebo složky obsažené v knihovně, klikněte pravým tlačítkem myši na daný soubor nebo složku v umístění, ve kterém byly umístěny, nikoli v knihovně. Chcete-li například obnovit předchozí verzi obrázku, který se nachází v knihovně Obrázky, avšak je uložen ve složce Obrázky, klikněte pravým tlačítkem myši na složku Obrázky a poté klikněte na položku Obnovit předchozí verze. Další informace o knihovnách naleznete v tématu Zahrnutí složek do knihovny

  Obrázek karty Předchozí verze
  Karta Předchozí verze s několika předchozími verzemi souborů
 2. Před obnovením předchozí verze souboru nebo složky vyberte požadovanou předchozí verzi a poté ji kliknutím na položku Otevřít zobrazte a zkontrolujte, zda se skutečně jedná o požadovanou verzi.

  Poznámka

  • Předchozí verze souborů vytvořených pomocí nástroje pro zálohování systému Windows nelze otevřít ani zkopírovat, lze je však obnovit.

 3. Chcete-li obnovit některou předchozí verzi, vyberte ji a poté klikněte na tlačítko Obnovit.

  Upozornění

  • Soubor nebo složka nahradí aktuální verzi v počítači a tuto operaci již nelze vrátit.

  Poznámka

  • Pokud tlačítko Obnovit není dostupné, nelze předchozí verzi souboru nebo složky obnovit v původním umístění. Můžete ji však otevřít nebo uložit do jiného umístění.

Jak se liší obnovení předchozích verzí z bodů obnovení od obnovení předchozích verzí ze zálohy?

Pokud obnovujete předchozí verzi z bodu obnovení, je soubor již uložen v počítači, a proto není nutné provádět žádné další akce. Pokud chcete obnovit předchozí verzi souboru nebo složky ze zálohy, vyberte požadovanou předchozí verzi a klikněte na volbu Obnovit. Systém Windows otevře Průvodce obnovením souborů. Poté postupujte podle pokynů v průvodci. Chcete-li obnovit položky ze zálohy, je nutné zajistit dostupnost jednotky nebo média, na nichž je záloha uložena.

Proč nelze najít předchozí verze některých souborů?

Existuje několik možných příčin:

 • Soubor nebyl změněn. Předchozí verze jsou k dispozici pouze pro soubory, které byly změněny.

 • Od okamžiku změny souboru nebyl vytvořen bod obnovení ani záloha.

 • Je možné, že pro jednotku, na níž jsou uloženy tyto soubory, není aktivována ochrana systému. Pokud funkce Ochrana systému není zapnuta, systém Windows nemůže vytvářet předchozí verze.

  Zapnutí nástroje Ochrana systému

  1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

  2. V levém podokně klikněte na odkaz Ochrana systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Klikněte na jednotku a pak klikněte na tlačítko Konfigurovat.

  4. Klikněte na volbu Obnovit nastavení systému a předchozí verze souborů a poté klikněte na tlačítko OK.

 • Pokud se počítač nachází v podnikové síti, je možné, že správce systému vypnul možnost používání předchozích verzí.

 • Daný soubor nebo složka jsou vyžadovány ke správné činnosti systému Windows. Příkladem může být systémová složka (složka, ve které je nainstalován systém Windows) nebo soubory v systémové složce, což je obvykle složka C:\Windows. Systém Windows nabízí způsob obnovení systémových souborů pomocí funkce Obnovení systému. Další informace o obnovení systémových souborů získáte v tématu Nástroj Obnovení systému: nejčastější dotazy.

Je možné obnovit soubor nebo složku, které byly odstraněny nebo přejmenovány?

Pokud nechtěně odstraníte nebo přejmenujete některý soubor nebo složku, můžete obnovit příslušnou předchozí verzi, avšak musíte znát umístění, ve kterém jsou tento soubor nebo složka uloženy. Chcete-li obnovit soubor nebo složku, která byla odstraněna nebo přejmenována, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 2. Přejděte do složky, která obsahovala požadovaný soubor nebo složku, klikněte na tuto položku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na položku Obnovit předchozí verze.

  Pokud se daná složka nacházela na nejvyšší úrovni jednotky (například v kořenovém adresáři C:\), klikněte pravým tlačítkem myši na tuto jednotku a poté klikněte na položku Obnovit předchozí verze.

 3. Dvakrát klikněte na předchozí verzi složky obsahující soubor nebo složku, kterou chcete obnovit. (Pokud byl například soubor odstraněn dnes, vyberte si verzi složky ze včerejšího dne, která tento soubor obsahuje.)

 4. Přetáhněte soubor nebo složku, které chcete obnovit, do jiného umístění, například na plochu či do jiné složky.

  Verze souboru či složky je uložena do vybraného umístění.

Tip

 • Pokud si nepamatujete přesný název souboru či složky nebo jejich umístění, můžete je vyhledat zadáním části názvu do pole Hledat ve složce Počítač.Potřebujete další pomoc?