Tisk do Zapisovacího modulu dokumentů Microsoft XPS


Zapisovací modul dokumentů XPS umožňuje vytvořit soubory typu XPS pomocí libovolného programu, ze kterého lze tisknout v systému Windows. Pomocí zapisovacího modulu dokumentů XPS tiskněte tehdy, jestliže chcete vytvořit, odeslat a sdílet nebo zveřejnit dokumenty, které nemají ostatní uživatelé měnit, nebo pokud chcete dokument vytisknout nebo zobrazit online přesně tak, jak se zobrazuje na vaší obrazovce. Dokumenty XPS je rovněž vhodné vytvořit pro soubory obsahující grafiku nebo ilustrace, které by se jinak vytiskly odlišně, než se zobrazují online nebo na počítačích s různými monitory.

Dokumenty XPS se jednoduše sdílejí, protože je lze zobrazit v jakémkoli počítači, kde je nainstalován prohlížeč souborů ve formátu XPS, a to i v případě, že v počítači nejsou stejné programy, které jste použili k vytvoření původních dokumentů. Další informace o dokumentech XPS naleznete v tématu Dokumenty XPS: nejčastější dotazy nebo na webu XML Paper Specification.

Tisk pomocí zapisovacího modulu dokumentů XPS

  1. Otevřete dokument nebo soubor, který chcete vytisknout ve formátu XPS, a potom klikněte na příkaz Tisk. Ve většině programů je možnost tisku dostupná v nabídce Soubor.

  2. V dialogovém okně Tisk vyberte položku Zapisovací modul dokumentů Microsoft XPS.

  3. Chcete-li po vytištění dokument zobrazit pomocí Prohlížeče souborů ve formátu XPS, klikněte na tlačítko Předvolby, potom na kartu Dokumenty XPS, zaškrtněte políčko Automaticky otevřít dokumenty XPS pomocí prohlížeče XPS a klikněte na tlačítko OK.

  4. Kliknutím na příkaz Tisk dokument či soubor vytisknete.

  5. Po zobrazení výzvy zadejte název souboru a přejděte k umístění, kam chcete soubor ve formátu XPS uložit. Klikněte na tlačítko Uložit. Ve výchozím nastavení systém Windows uloží soubory XPS do složky Dokumenty.

Po vytištění souboru do formátu XPS můžete dokument XPS zobrazit tak, že přejdete do jeho umístění a otevřete jej. Můžete vytisknout papírovou kopii dokumentu XPS, sdílet jej nebo jej libovolným způsobem odeslat do komerční tiskárny nebo dalším osobám.

Tip

  • Před odeslání nebo sdílením můžete k dokumentu XPS připojit digitální podpis, a tak zabránit vzniku potíží se zabezpečením. Digitální podpis identifikuje autora dokumentu XPS a pomůže varovat uživatele, který si dokument zobrazí, jestliže příslušný dokument byl změněn poté, co byl digitálně podepsán. Před sdílením dokumentu můžete rovněž pomocí oprávnění určit, kdo dokument může zobrazit a po jakou dobu.Potřebujete další pomoc?