Díky aplikaci K přečtení si můžete vést přehled o obsahu, ke kterému se budete chtít později z webu nebo oblíbených aplikací vrátit. Obsah, který do seznamu K přečtení nasdílíte, se řadí v chronologickém pořadí a z obsahu se zobrazují nadpisy a obrázky, abyste přidané věci později snadno našli.

Pokud chcete zajistit, abyste měli vždycky nejnovější verzi aplikace K přečtení, přihlaste se k počítači pomocí účtu Microsoft a zapněte automatické aktualizace aplikací.

Zobrazit vše

Jak přidávám do seznamu K přečtení?

 1. Když najdete položku, kterou chcete do seznamu přidat, potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky a klepněte na Sdílet.
  (Pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a klikněte na Sdílet.)

 2. Klepněte nebo klikněte na K přečtení. Zobrazí se náhled obsahu.

  Volitelné:
  Klepněte nebo klikněte na rozevírací nabídku Kategorizovat. Vyberte kategorii položky nebo vytvořte novou.

 3. Klepněte nebo klikněte na Přidat. Položka se objeví v seznamu v části Dnes.

Proč se po otevření ovládacího tlačítka Sdílet nezobrazí K přečtení jako jedna z možností?

Pokud po otevření ovládacího tlačítka Sdílet není zobrazená možnost K přečtení, je to tím, že používaná aplikace nebo prohlížeč nesdílí do seznamu K přečtení. Se seznamem K přečtení nemůžete sdílet obsah počítačových aplikací ani webových prohlížečů otevřených na ploše.

Se seznamem K přečtení ale můžete sdílet položky z mnoha aplikací z Windows Storu a aplikace Internet Explorer, pokud ji máte nastavenou jako výchozí prohlížeč a otevřete ji z obrazovky Start.

Podle čeho je seznam K přečtení seřazený?

V seznamu K přečtení jsou na prvním místě naposledy přidané položky. Starší položky se zobrazují v časové ose, která se dá posouvat. Díky obrázkům a nadpisům při posouvání snadno poznáte, jaký obsah se za čím skrývá.

Seznam taky můžete filtrovat podle kategorií, aby se zobrazily jenom položky určité kategorie.

Filtrování seznamu podle kategorie

 1. Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na název kategorie položek, které chcete zobrazit. Můžete taky
  klepnout nebo kliknout na Kategorie a potom klepnout nebo kliknout na kategorii položek, které chcete zobrazit.

Když chcete zobrazit všechny položky seznamu, potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje a klepněte nebo klikněte na Všechny položky.

Pokud hledáte konkrétní obsah, můžete v seznamu K přečtení i vyhledávat. Hledat se dá podle nadpisu obsahu, jeho souhrnu nebo i názvu aplikace, ze které obsah pochází.

Jak můžu spravovat kategorie?

Seznam K přečtení obsahuje ve výchozím nastavení šest kategorií: Finance, Jídlo, Zdraví, Zprávy, Sport a Cestování. Položky můžete přesouvat z jedné kategorie do druhé. Kategorie taky můžete přidávat, přejmenovávat nebo odstraňovat. Když chcete kategorie spravovat, musíte aplikaci otevřít na celou obrazovku.

Vytvoření nové kategorie

 1. Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Kategorie.

 3. Klepněte nebo klikněte na Přidat Ikona Přidat nový.
 4. Zadejte název nové kategorie. Klepněte nebo klikněte na OK.

Vytvoření nové kategorie pro položku nebo skupinu položek

 1. Potáhněte prstem dolů nebo klikněte pravým tlačítkem myši na položky, které chcete zařadit do kategorie.

 2. Klepněte nebo klikněte na Kategorizovat.

 3. Klepněte nebo klikněte na Nová kategorie.

 4. Zadejte název nové kategorie. Klepněte nebo klikněte na OK.

Změna kategorie u položky nebo skupiny položek

 1. Jednu nebo víc položek potáhněte prstem dolů nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na Kategorizovat.

 3. Klepněte nebo klikněte na požadovanou kategorii. Můžete taky
  klepnout nebo kliknout na Nová kategorie a zadat název kategorie, kterou chcete vytvořit, a potom klepnout nebo kliknout na OK.

Vymazání kategorie položky nebo skupiny položek

 1. Jednu nebo víc položek potáhněte prstem dolů nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na Vymazat kategorii.

Přejmenování kategorie

 1. Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na kategorii, kterou chcete přejmenovat.

 3. Potáhněte prstem od dolního okraje a klepněte nebo klikněte na Přejmenovat kategorii.

nebo

 1. Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Kategorie.

 3. Potažením prstu dolů vyberte kategorii, kterou chcete přejmenovat, nebo ji vyberte kliknutím pravým tlačítkem myši.

 4. Klepněte nebo klikněte na Přejmenovat kategorii.

Odstranění kategorie včetně všech položek

 1. Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na název kategorie, kterou chcete odstranit.

 3. Potáhněte prstem od dolního okraje a klepněte nebo klikněte na Odstranit kategorii.

nebo

 1. Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Kategorie.

 3. Potažením prstu dolů vyberte kategorie, které chcete odstranit, nebo je vyberte kliknutím pravým tlačítkem myši.

 4. Klepněte nebo klikněte na Odstranit kategorii.

Můžu sdílet položky seznamu s přáteli?

Pokud chcete sdílet položky přidané do seznamu, můžete to udělat přímo v seznamu K přečtení.

 1. Položky, které chcete sdílet, potáhněte prstem dolů nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Sdílet.
  (Když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Sdílet.)

 3. Vyberte, jak chcete položky sdílet. Když je třeba chcete poslat e-mailem, klepněte nebo klikněte na Pošta.

Jak dlouho můžu nechat položky v seznamu?

Položky můžete v seznamu nechat tak dlouho, jak budete chtít. Kvůli úspoře místa se u položek starších než 3 měsíce nezobrazují obrázky. Názvy a popisy položek ale uvidíte a položky můžete ze seznamu i dál otvírat.

Jak se odstraňují položky ze seznamu?

Pokud si už některé položky nechcete ponechat, můžete je ze seznamu odstranit.

Pokud aplikaci používáte v zobrazení na celou obrazovku

 1. Potáhněte prstem dolů po položce, kterou chcete odstranit, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši (můžete to udělat i s více položkami).

 2. Klepněte nebo klikněte na Odstranit. Položky se odstraní ze seznamu a přesunou se do složky Nedávno odstraněné.

Pokud aplikaci používáte jako seznam zobrazený vedle jiné aplikace

 1. Potáhněte prstem doprava přes položku, kterou chcete odstranit, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte nebo klikněte na tlačítko Odstranit. Položka se odstraní ze seznamu a přesune se do složky Nedávno odstraněné.

Odstraněnou položku taky můžete vrátit zpět do seznamu.

Vrácení odstraněné položky

 1. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Nedávno odstraněné. Zobrazí se seznam položek, které jste odstranili v poslední době – její délka se dá nastavit a standardně je to 30 dní.

 3. Potáhněte prstem po záložce, kterou chcete přidat zpátky, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši. Tím ji vyberete.

 4. Klepněte nebo klikněte na Přidat zpátky. Položka se přidá zpátky do seznamu.

Položky můžete odstranit i natrvalo. K trvalému odstranění položek ale potřebujete otevřít aplikaci na celou obrazovku.

Trvalé odstranění položek

 1. Potáhněte prstem od dolního okraje.
  (Pokud používáte myš, klikněte v aplikaci pravým tlačítkem.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Nedávno odstraněné. Zobrazí se seznam položek, které jste odstranili v poslední době – její délka se dá nastavit a standardně je to 30 dní.

 3. Potáhněte prstem dolů po položce, kterou chcete odstranit, nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši (můžete to udělat i s více položkami).

 4. Klepněte nebo klikněte na Odstranit.

Poznámka

 • Položky ze složky Nedávno odstraněné se standardně natrvalo odstraní po uplynutí 30 dnů.

Jak změním dobu, po které se odstraněné položky natrvalo odstraní?

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Možnosti.

 3. V rozevírací nabídce vyberte, jak dlouho se mají uchovávat nedávno odstraněné položky – 10 dní, 30 dní nebo 60 dní.

Jak můžu synchronizovat seznam K přečtení mezi všemi svými zařízeními s Windows?

Pokud jste svůj počítač nastavili podle doporučených nastavení a přihlašujete se k němu pomocí účtu Microsoft, seznam se synchronizuje automaticky.

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Nastavení a na Změnit nastavení počítače.)

 2. Klepněte nebo klikněte na OneDrive a potom klepněte nebo klikněte na Nastavení synchronizace.

 3. Přesvědčte se, že volby Synchronizace nastavení v tomto počítači a Data aplikací jsou nastavené na Zapnuto.

Poznámka

 • Synchronizovat nastavení mezi zařízeními jde jenom v případě, že že k počítači přihlásíte pomocí účtu Microsoft. Další informace najdete v tématu Vše o účtu Microsoft.

Kolik položek můžu do seznamu přidat?

Do seznamu můžete přidat položek, kolik budete chtít. Počet položek, které můžete synchronizovat do víc zařízení, je omezený. Pokud tento limit dosáhnete, zobrazí se oznámení, že nově přidané položky se nebudou do dalších zařízení synchronizovat, dokud trvale neodstraníte některé položky ze seznamu.

Potřebujete další pomoc?