Nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center


S aplikací Windows Media Center můžete nahrávat živé televizní pořady a filmy přímo do svého počítače. Můžete také naplánovat nahrávání předem nebo automaticky nahrávat nové díly svých oblíbených televizních seriálů.

Obrázek možnosti Nahrané pořady v aplikaci Windows Media Center
Přístup k nahraným televizním pořadům v aplikaci Media Center

Pro nahrávání televizního vysílání v aplikaci Media Center potřebujete dvě věci:

 • Televizní tuner (zařízení připojené k počítači přes interní rozšiřující patici nebo externí rozšiřovací port)

 • Zdroj televizního signálu (například televizní anténu nebo konektor kabelové televize)

Chcete-li změnit možnosti nahrávání, například kvalitu nahrávání nebo umístění, kde budou uloženy nahrané televizní pořady, získáte informace v tématu Nastavení možností záznamu v programu Windows Media Center.

Aplikaci Media Center lze ovládat dvěma základními způsoby: pomocí myši a klávesnice nebo pomocí dálkového ovládání aplikace Media Center. Následující postupy popisují metodu ovládání pomocí myši a klávesnice s použitím ovládacích prvků přehrávání, které se zobrazí, jestliže pohnete myší.

Obrázek ovládacích prvků přehrávání v aplikaci Windows Media Center
Ovládací prvky přehrávání při používání myši k ovládání aplikace Media Center
Zobrazit vše

Postup nahrávání živého televizního pořadu nebo filmu

Můžete nahrát televizní pořad nebo film, který se právě vysílá. V takovém případě se pořad nahraje od okamžiku, kdy spustíte jeho nahrávání. Pokud je například v okamžiku, kdy spustíte nahrávání, vysílaný pořad v polovině, nebude nahrávka obsahovat jeho první polovinu.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Živé vysílání.

 3. V době, kdy probíhá vysílání programu, pohněte myší, aby se zobrazily ovládací prvky přehrávání, a klikněte na tlačítko NahrátObrázek tlačítka Nahrát.

Poznámka

 • Pokud tlačítko Nahrát nevidíte, může to být proto, že je okno aplikace Media Center příliš malé. Pokud je to tak, můžete zvětšit velikost okna nebo přejít do režimu na celou obrazovku kliknutím na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat v pravém horním rohu.

Postup plánování nahrávání s použitím televizního programu

Nahrávání lze rychle naplánovat při procházení televizního programu s připravovanými televizními pořady a filmy. Informace o nastavení televizního programu získáte v tématu Začínáme s aplikací Windows Media Center v sekci Konfigurace tunerů, televizního signálu a programu.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Program.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na pořad, který chcete nahrát, a kliknutím na příkaz Nahrát naplánujte nahrávání tohoto pořadu.

Postup plánování nahrávání s použitím funkce vyhledávání

V aplikaci Media Center můžete vyhledat televizní pořad nebo film, který chcete nahrát.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Hledat.

 2. Klikněte na kategorii, podle které chcete hledat (například Název), a potom podle pokynů spusťte hledání.

 3. Na stránce výsledků hledání klikněte na televizní pořad nebo film, který chcete nahrát, a kliknutím na tlačítko Nahrát naplánujte nahrávání tohoto pořadu.

Postup nahrávání televizních seriálů

Místo plánování nahrávání vašeho oblíbeného televizního pořadu každý týden znovu můžete tento proces automatizovat naplánováním nahrávání celého seriálu.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Program.

 2. Najděte televizní seriál, který chcete nahrávat, klikněte na něj a potom klikněte na příkaz Nahrát seriál.

Tip

 • Pokud používáte k procházení televizního programu dálkové ovládání aplikace Media Center, můžete rychle naplánovat nahrávání seriálu tak, že dvakrát stisknete tlačítko RECORD (Nahrát).

Přehrávání nahraného televizního pořadu

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, klikněte na možnost Nahrané pořady, potom na pořad, který chcete přehrát, a pak na tlačítko Přehrát nebo Pokračovat.

 2. Chcete-li ovládat přehrávání nahraného televizního pořadu, pohněte myší, aby se zobrazily ovládací prvky přehrávání, a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko Pozastavit Obrázek tlačítka Pozastavit dočasně pozastavíte přehrávání pořadu. Zobrazí se panel časomíry, který ukazuje, kolik času z nahrávky již uplynulo. Až budete chtít pokračovat v přehrávání pořadu tam, kde jste skončili, klikněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát.
  • Posuňte jezdec, který se zobrazí nad ovládacími prvky přehrávání, do jiného bodu, od něhož chcete začít přehrávání v nahraném pořadu.

  • Chcete-li něco přehrát znovu, klikněte na tlačítko Přeskočit zpětObrázek tlačítka Přeskočit zpět nebo Převinout zpět. Chcete-li se v pořadu posunout dopředu, klikněte na tlačítko Rychle převinout vpřed nebo Přeskočit vpředObrázek tlačítka Přesunout vpřed.
  • Kliknutím na tlačítko Zvýšení hlasitostiObrázek tlačítka pro zvýšení hlasitosti nebo Snížení hlasitostiObrázek tlačítka pro snížení hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Kliknutím na tlačítko ZtlumitObrázek tlačítka Ztlumit vypnete nebo zapnete zvuk.
 3. Až skončíte sledování nahraného pořadu, posuňte myš a klikněte na tlačítko ZastavitObrázek tlačítka Zastavit.

Postup plánování nahrávání podle kanálu a času

V aplikaci Media Center můžete nastavit, aby se automaticky nahrál určený kanál v určeném čase.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Nahrané pořady.

 2. Klikněte na možnost Přidat nahrávání a potom na položku Kanál a čas.

 3. V poli Kanál zadejte kanál, který chcete nahrát.

 4. V poli Frekvence klikněte na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a určete, jak často chcete kanál nahrávat.
 5. Pokud jste v poli Frekvence vybrali možnost Nahrát jednou, klikněte u pole Datum na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a určete datum nahrávání.
 6. V poli Začátek zadejte čas, kdy má nahrávání začít.

 7. V poli Konec zadejte čas, kdy má nahrávání skončit.

 8. V poli Uchovat klikněte na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a určete, jak dlouho chcete nahraný pořad uchovat.
 9. Klikněte na tlačítko Nahrát.

Poznámka

 • Můžete změnit název nahrávky naplánované pro určitý kanál a čas. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, postupně klikněte na možnosti Nahrané pořady, Přidat nahrávání, Kanál a čas a Změnit název a postupujte podle pokynů.

Postup plánování nahrávání pomocí klíčových slov

V aplikaci Media Center můžete nastavit automatické nahrávání televizních pořadů a filmů pomocí klíčových slov, která jsou s pořadem spojena. Mezi tato klíčová slova patří jméno herce, jméno režiséra nebo i slovo z názvu. Až se bude v budoucnosti vysílat pořad nebo film, který bude odpovídat určeným klíčovým slovům, automaticky se nahraje.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Nahrané pořady.

 2. Klikněte na příkaz Přidat nahrávání, klikněte na položku Seznam přání nebo klíčové slovo a klikněte na kategorii v závislosti na tom, jaké klíčové slovo chcete pro nahrávku použít (například Jméno herce).

 3. Zadejte klíčové slovo pro nahrávku a proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na odpovídající klíčové slovo, které hledáte, v seznamu výsledků vyhledávání, aby se nahrály programy na základě tohoto klíčového slova.

  • Ve skupinovém rámečku Přidat do seznamu přání klikněte na položku Nahrát všechny pořady, aby se nahrálo přesně zadané slovo. To může být užitečné, pokud se vyhledávané slovo nezobrazuje v seznamu výsledků vyhledávání, ale chcete nahrát budoucí programy na základě daného klíčového slova.

  • Pokud jste v kroku 2 vybrali kategorii Obecné klíčové slovo, kliknutím na tlačítko Uložit můžete nahrávat programy na základě daného klíčového slova.

 4. Kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus v různých kategoriích změňte nastavení, které bude použito u vlastního nahrávání, klikněte na tlačítko Nahrát a pak klikněte na tlačítko OK.

Postup přidání nebo odebrání složek prohledávaných aplikací Windows Media Center při hledání nahraného televizního pořadu

Můžete přidat složky, ve kterých bude aplikace Media Center monitorovat nahrané televizní soubory. Aby je tato verze aplikace Media Center rozpoznala, musí to být soubory typu Windows TV (.wtv) nebo soubory televizního záznamu ve formátu Microsoft DVR (.dvr-ms).

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nahrávání a potom na položku Knihovny médií.

 2. Podle pokynů přidejte nebo odeberte umístění, která bude aplikace Media Center prohledávat při hledání nahraných televizních pořadů.

Poznámka

 • Nahrané televizní soubory můžete přehrávat z více umístění, ale aplikace Media Center bude nahrávat pouze do umístění určeného v možnosti Úložiště pro nahrávání.

Poznámky:

 • Nahraný televizní pořad nebo film se uloží na váš pevný disk jako televizní soubor systému Windows s příponou názvu souboru WTV.

 • Přehrávání a nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center vyžaduje analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud váš počítač není vybaven televizním tunerem, můžete ho do počítače přidat. Informace o získání televizního tuneru naleznete v tématu Získání nápovědy k televiznímu tuneru nebo se obraťte na výrobce počítače.

ID článku: MSW700049Potřebujete další pomoc?