Správa nahraných televizních pořadů v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy


Při správném nastavení můžete aplikaci Windows Media Center používat ke sledování a nahrávání přímých televizních přenosů v počítači. Další informace naleznete v části Záznam televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center.

Máte-li potíže s nahráváním televizních pořadů, získáte informace v tématu Proč se nenahrál televizní pořad v aplikaci Windows Media Center?

Zde najdete odpovědi na některé běžné dotazy týkající se správy nahraných televizních pořadů v aplikaci Media Center.

Zobrazit vše

Jak lze změnit nastavení pro nahrávání TV pořadů?

V aplikaci Media Center je možné měnit různá nastavení nahrávání televizních pořadů, například kvalitu záznamu a jednotku, kde jsou záznamy uloženy.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na obrazovce Windows Media Center start přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize, Rekordér, Úložiště pro nahrávání a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit jednotku, na kterou má aplikace Media Center pořady nahrávat, klikněte ve skupinovém rámečku Nahrávat na jednotku na znak PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a vyberte tak jednotku. Televizní pořady můžete nahrávat na pevný disk počítače nebo přímo na externí pevný disk. Je-li k dispozici jen jedno umístění pro ukládání, tlačítka PlusObrázek tlačítka Plus a MinusObrázek tlačítka Minus nebudou dostupná.
  • Chcete-li nastavit maximální místo na disku pro nahrané pořady, klikněte ve skupinovém rámečku Limit úložiště pořadů na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a velikost změňte. Dostupné místo závisí na velikosti pevného disku vybrané ve skupinovém rámečku Jednotka pro nahrávání.
  • Chcete-li nastavit kvalitu nahrávání budoucích nahrávek, klikněte ve skupinovém rámečku Kvalita nahrávání na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a zvolte nastavení. Nastavení kvality má vliv na celkovou dobu nahrávání dostupnou na vybraném pevném disku. Pokud například jako kvalitu zvolíte možnost Dobrá, budete moci nahrávat mnohem více programů než při výběru možnosti Nejlepší.
  Obrázek obrazovky Úložiště pro nahrávání
  Vizuální zobrazení místa na pevném disku se změní s každou změnu některého z těchto tří nastavení.

Poznámka

 • Televizní programy s vysokým rozlišením lze v aplikaci Windows Media Center nahrávat pouze s nejvyšším nastavením kvality, aby si zachovaly kvalitu obrazu a zvuků. Proto je velikost souboru pořadu s vysokým rozlišením větší než v případě souboru s nahrávkou pořadu při nejlepší kvalitě.

Jaký je nejlepší způsob odstraňování nahraných televizních pořadů.

To závisí na tom, kolik místa máte na pevném disku. Aplikace Media Center ve výchozím nastavení automaticky odstraní pořady, aby se na pevném disku uvolnilo místo pro nové nahrávky. Nastavení můžete změnit na automatické odstraňování pořadů nebo pořady odstranit ručně.

Změna obecného nastavení automatického odstraňování televizních pořadů

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nahrávání a potom klikněte na položku Výchozí nastavení nahrávání.

 3. V části Ponechat vyberte některou z následujících možností kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus:
  • Výběrem možnosti Dokud nebude potřeba místo automaticky odstraňte pořady, jakmile je dosaženo limitu místa na pevném disku. Chcete-li tento limit zvýšit, podívejte se na informace v tématu Jak lze změnit nastavení pro nahrávání TV pořadů? výše.

  • Výběrem možnosti Na 1 týden automatiky odstraníte pořady týden po nahrávání.

  • Vyberete-li možnost Do přehrání, budou pořady automaticky smazány poté, co se na ně podíváte.

  • Pokud vyberete volbu Do ručního odstranění, pořady nebudou nikdy automaticky odstraněny.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

 • Výchozí nastavení je Dokud nebude potřeba místo. Pokud toto nastavení změníte a na pevném disku dojde místo, plánované pořady se nenahrají.

Přepis obecného nastavení konkrétního pořadu

Obecné nastavení konkrétního pořadu můžete přepsat Chcete-li například, aby aplikace Media Center odstranila většinu nahrávek, když je potřeba místo, ale existuje jedna nahrávka, kterou nechcete nikdy odstranit, můžete pro tuto konkrétní nahrávku změnit možnosti.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Nahrané pořady.

 3. Klikněte na nahraný pořad, který chcete změnit, přejděte na položku Akce (v horní části obrazovky), klikněte na položku Ponechat do a zvolte nastavení.

Postup ručního odstranění televizního pořadu

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Nahrané pořady.

 3. Klikněte na pořad, který chcete odstranit, klikněte na tlačítko Odstranit a pak klikněte na tlačítko Ano.

Co se stane s nahrávkami v rámci televizního seriálu?

To závisí na obecném nastavení automatického odstraňování nahraných televizních pořadů (viz část Jaký je nejlepší způsob odstraňování nahraných televizních pořadů výše) a na nastavení pro konkrétní seriál.

Postup změny možností nahrávání seriálů

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, klikněte na možnosti Nahrané pořady a Zobrazit naplánované a potom na položku Seriály.

 3. Klikněte na seriál v seznamu vpravo a klikněte na polokžku Nastavení seriálu. (Pokud nemáte naplánované nahrávání seriálu, bude tento seznam prázdný.)

 4. V části Ponechat kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus zvolte obecné nastavení automatického odstraňování pořadů v tomto seriálu.
 5. V části Ponechat do kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus zvolte maximální počet pořadů, které si chcete ponechat jednorázově.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

 • Při změně nastavení konkrétního seriálu aplikace Media Center použije tato nastavení spolu s obecným nastavením s cílem určit, kdy bude pořad automaticky odstraněn.

Jak lze zrušit nahrávání seriálů?

Zrušení nahrávání seriálů

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, klikněte na možnosti Nahrané pořady a Zobrazit naplánované a potom na položku Seriály.

 3. Klikněte na seriál v seznamu napravo, klikněte na položku Zrušit seriál a klikněte na tlačítko Ano. (Pokud nemáte naplánované nahrávání seriálu, bude tento seznam prázdný.)

Co je to ochrana proti kopírování a jak se mě týká?

Některé digitální mediální soubory jsou chráněny pomocí práv k užívání médií, aby se předešlo jejich nelegálnímu šíření. Oprávnění závisí na tom, jak lze soubor používat – například zda jej synchronizujete s přenosným zařízením nebo přehráváte v jiném počítači. Konkrétní podmínky práv k užívání médií jsou stanoveny osobou nebo společností, která poskytla soubor, případně vysílatelem televizního signálu, který poskytl obsah. V aplikaci Media Center nelze přehrát chráněné soubory, dokud nestáhnete práva k užívání daného obsahu.

Práva k užívání médií lze získat různými způsoby, ale nejobvyklejším způsobem je stáhnout je od poskytovatelů obsahu. Poskytovatel obsahu vám může udělit práva k užívání v okamžiku, kdy stahujete daný soubor. V jiném případě se aplikace Media Center při přehrání souboru, ke kterému nemáte práva k užívání, pokusí tato práva automaticky získat nebo vás vyzve k jejich obstarání.

Některý obsah televizního vysílání může být navíc označen jako chráněný vlastníkem televizního obsahu, vysílatelem nebo původcem. Podmínky ochrany obsahu jsou stanoveny poskytovatelem obsahu a vysílány společně s televizním pořadem. Je-li pořad nahráván, jsou podmínky ochrany obsahu uloženy v souboru s nahrávkou televizního vysílání a jejich dodržení je vynuceno při přehrání.

Přehrávání některých pořadů nebo částí nahraných pořadů může být omezeno pouze na konkrétní aplikaci Media Center, ve které byly nahrány. Pokusíte-li se přehrát soubor s nahrávkou televizního vysílání na jiném počítači, obdržíte upozornění, že se jedná o zakázaný obsah a nelze jej přehrát.

Některé chráněné mediální soubory nebo části souborů mohou mít navíc práva k užívání médií, jejichž platnost po určité době vyprší. Pokusíte-li se o přístup k mediálnímu souboru po tom, co práva k jeho užívání vyprší, obdržíte upozornění, že tento soubor již není k dispozici.Potřebujete další pomoc?