Při odstranění souboru z počítače se soubor skutečně přesune do Koše, kde je dočasně uložen až do vyprázdnění koše. To umožňuje obnovit soubory, které byly odstraněny omylem, a vrátit je do původního umístění.

Další informace o trvalém odstranění souborů získáte v tématu Trvalé odstranění souborů ze složky Koš.

Následující video uvádí, jak obnovit soubory ze složky Koš (0:50)

Obnovení souborů z koše

  1. Otevřete složku Koš dvojitým kliknutím na ikonu Koš na ploše.

  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li soubor obnovit, klikněte na něj a potom na panelu nástrojů klikněte na příkaz Obnovit tuto položku.

    • Chcete-li obnovit všechny soubory, ujistěte se, že žádný soubor není vybraný a potom na panelu nástrojů klikněte na příkaz Obnovit všechny položky.

    Soubory budou obnoveny a vráceny do původního umístění v počítači.

Obrázek tlačítka Obnovit tuto položku
Obnovení položky z koše

Poznámky

  • Odstraníte-li soubor z umístění, které se nenachází ve vašem počítači (například ze síťové složky), potom místo uložení souboru do koše může dojít k jeho trvalému odstranění.

  • Pokud se koš na ploše nezobrazuje, získáte informace v tématu Zobrazení nebo skrytí koše.Potřebujete další pomoc?