S aplikací Vzdálená plocha z Windows Storu můžete sedět u jednoho počítače a připojit se k druhému, který je jinde (tzv. vzdálený počítač). Můžete se třeba připojit k pracovnímu počítači z domácího počítače a používat tak všechny aplikace, soubory a síťové prostředky, jako byste seděli přímo u počítače v práci.

Zobrazit vše

Jak se v aplikaci Vzdálená plocha připojím k jinému počítači?

Tyto pokyny platí pro nastavení počítače Windows 8.1. Pokud chcete nastavit počítač s Windows 7 nebo Windows Vista, přečtěte si téma Připojení k jinému počítači prostřednictvím programu Připojení ke vzdálené ploše. Jinou verzi najdete v rozevírací nabídce vedle nadpisu.

Nastavení vzdáleného počítače

 1. Přejděte na vzdálený počítač.

 2. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (pokud používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, pak se posuňte dolů a klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte povolit vzdálené a potom klepněte nebo klikněte na Povolit vzdálený přístup k počítači. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému se v části Vzdálená plocha přesvědčte, že je zaškrtnuté tlačítko Umožnit vzdálené připojení k tomuto počítači. Informace o dalších možnostech najdete v odpovědi na otázku „Jaké typy vzdálených připojení mám povolit?“ v tomto tématu.

 4. Klepněte nebo klikněte na Vybrat uživatele a v dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy klepněte nebo klikněte na Přidat.

 5. V dialogu Vybrat uživatele nebo skupiny udělejte toto:

  • Pokud chcete určit prohledávané umístění, klepněte nebo klikněte na Umístění a vyberte umístění, které chcete prohledat.

  • Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte jméno nebo uživatelské jméno osoby, kterou chcete přidat, a potom klepněte nebo klikněte na OK. Uvedené jméno se přidá do seznamu osob, které se můžou připojit k tomuto počítači.

 6. Musíte znát úplný název počítače. Budete ho muset zadat v aplikaci Vzdálená plocha, když se budete chtít k počítači připojit dálkově. Zjištění úplného názvu počítače:

  1. Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

  2. Úplný název počítače najdete v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

 7. Vypněte na vzdáleném počítači režim spánku a hibernace. Kromě toho je potřeba zajistit, aby spánek a hibernace byly nastavené na Nikdy. Nemůžete se připojit k počítači, který je v režimu spánku nebo hibernace. Další informace najdete v tématu Schémata napájení: nejčastější dotazy.

Připojení ke vzdálenému počítači z aplikace Vzdálená plocha

 1. Na místním počítači otevřete aplikaci Vzdálená plocha. (Pokud aplikaci nemůžete najít, můžete ji nainstalovat z Windows Storu.)

 2. Zadejte úplný název vzdáleného počítače a klepněte nebo klikněte na Připojit.

Poznámka

Ke kterým počítačům se můžu připojit pomocí aplikace Vzdálená plocha?

Ke spojení můžete použít počítač s Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1. Připojit se můžete jenom k počítačům, které používají tyto operační systémy Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Proč se nemůžu připojit ke vzdálenému počítači?

Tady je několik možných řešení běžných problémů, se kterými se můžete setkat, pokud se snažíte připojit ke vzdálenému počítači. Pokud uvedená řešení nefungují, zkuste najít další pomoc na webu Microsoft Community .

 • Vzdálený počítač nelze najít. Když se zobrazí tahle chyba, obraťte se na správce vzdáleného počítače a ověřte, že máte správný název počítače. Dál zkontrolujte, jestli jste ho zadali správně. Pokud se i přesto nemůžete připojit, zkuste místo názvu vzdáleného počítače zadat jeho IP adresu.

 • Došlo k problému se sítí. Zkontrolujte tyto požadavky:

  • Váš směrovač je zapnutý (pouze u domácích sítí).

  • Kabel sítě Ethernet je připojený do síťového adaptéru (pouze u kabelových sítí).

  • Přepínač bezdrátové sítě, který váš počítač používá, je zapnutý (pouze u přenosných počítačů v bezdrátových sítích).

  • Síťový adaptér funguje.

  Pokud problém přetrvává, obraťte se na osobu, která síť instalovala.

 • Port vzdálené plochy může být zablokovaný bránou firewall buď u vás, nebo na vzdáleném počítači. Pokud chcete v bráně Windows Firewall povolit vzdálenou plochu, použijte na obou počítačích tenhle postup:

  1. Chcete-li otevřít bránu Windows Firewall, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole slovo firewall, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na položku Brána Windows Firewall.

  2. Klepněte nebo klikněte na Povolit aplikaci nebo funkci průchod bránou Windows Firewall .

  3. Klepněte nebo klikněte na možnost Změnit nastavení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  4. V části Povolené aplikace a funkce vyberte Vzdálená plocha a potom klepněte nebo klikněte na OK.

  Pokud používáte jinou bránu firewall, ujistěte se, že port pro vzdálenou plochu (obvykle 3389) je otevřený.

 • Na vzdáleném počítači možná není povolené vzdálené připojení. Pokud to chcete opravit, přečtěte si odpověď na otázku „Jak se v aplikaci Vzdálená plocha připojím k jinému počítači?“ v tomto tématu.

 • Vzdálený počítač možná povoluje připojení jenom počítačům se zapnutým ověřováním na úrovni sítě. Další informace najdete v odpovědi na otázku „Jaké typy vzdálených připojení mám povolit?“ v tomto tématu.

 • Vzdálený počítač může být vypnutý. K počítači, který je vypnutý, v režimu spánku nebo hibernace, se nedá připojit. Jestli vzdálený počítač podporuje hibernaci, zkontrolujte, že režim spánku a hibernace na vzdáleném počítači je nastavený na Nikdy. Další informace najdete v tématu Plány napájení: nejčastější dotazy.

Poznámka

 • Pokud vidíte přihlašovací obrazovku vzdáleného počítače, ale nemůžete se přihlásit, zřejmě nejste ve vzdáleném počítači přidaní do skupiny Remote Desktop Users nebo do jiné skupiny s oprávněními správce. Požádejte svého správce systému o přidání.

Jak změním nastavení aplikace Vzdálená plocha?

Vzdálenému připojení můžete měnit různá nastavení, jako je používání vzdálených zařízení, například tiskáren, schránek, zvukových zařízení, a můžete taky změnit rychlost ukazatele dotykového ovládání.

Změna nastavení pro všechny vzdálené počítače

 1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na tlačítko Nastavení.
  (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte jej dolů a potom klikněte na tlačítko Nastavení.)

 2. Klepněte nebo klikněte na Nastavení připojení.

Změna nastavení pro konkrétní vzdálený počítač

 1. Na domovské obrazovce aplikace potažením prstu vyberte miniaturu požadovaného počítače nebo na ni klikněte pravým tlačítkem.

 2. Klepněte nebo klikněte na Upravit a potom vypněte Použít stejná nastavení pro všechny vzdálené počítače.

 3. Změňte nastavení tak, jak potřebujete.

Jak na vzdáleném počítači otevřu úvodní obrazovku, ovládací tlačítka nebo dotykovou klávesnici?

Je několik způsobů, jak v aplikaci Vzdálená plocha můžete na vzdáleném počítači vyvolat příkazy aplikace, kde jsou ikony úvodní obrazovky, ovládací tlačítka a dotyková klávesnice.

 • Klikněte pravým tlačítkem na horním okraji obrazovky.

 • Potáhněte prstem od horního nebo dolního okraje obrazovky (když je vzdálená relace v režimu celé obrazovky).

 • Klepněte nebo klikněte na panel připojení.

 • Stiskněte klávesu s logem Windows Klávesa s logem Windows +Z.

Jaké typy vzdálených připojení mám povolit?

Než se vy nebo někdo jiný bude moct připojit ke vzdálenému počítači, je potřeba ve vzdáleném počítači zvolit vhodné nastavení připojení. Nastavení vzdáleného připojení změníte takto:

 1. Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

 2. Klikněte na Nastavení vzdáleného přístupu. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Jsou dvě možnosti nastavení vzdáleného připojení:

 • Neumožnit vzdálené připojení k tomuto počítači Tímto nastavením zabráníte komukoli ve vzdáleném připojení k vašemu počítači.

 • Umožnit vzdálené připojení k tomuto počítači Tímto nastavením umožníte vzdálená připojení k vašemu počítači.

  Pokud víte, že uživatelé, kteří se budou připojovat k vašemu počítači, používají na svých počítačích Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1 zaškrtněte políčko Umožnit připojení pouze těch počítačů, v nichž je spuštěna Vzdálená plocha s ověřováním na úrovni sítě (doporučeno) . Tyto verze Windows využívají ověřování na úrovni sítě. Jedná se o metodu ověřování, která dokončí ověřování uživatele ještě před navázáním úplného připojení a před zobrazením přihlašovací obrazovky. To pomáhá chránit počítač před hackery a malwarem.

Můžu aplikaci Vzdálená plocha používat na více monitorech?

Ne. Jednu vzdálenou relaci nemůžete zobrazit na víc monitorech. Obrazovka Start a aplikace z Windows Storu (například aplikace Vzdálená plocha) se dají otevřít vždy jenom na jedné obrazovce, takže nemůžete současně sledovat víc relací než jednu. Pokud se chcete připojit k víc počítačům než jenom jednomu a chcete je současně sledovat na několika monitorech nebo pokud chcete mít na jedné obrazovce víc vzdálených oken, zkuste použít počítačovou aplikaci Připojení ke vzdálené ploše.

Potřebujete další pomoc?