Připojení ke vzdálené ploše je technologie, která umožňuje sedět u počítače (nazývaného někdy klientský počítač) a připojit se ke vzdálenému počítači (nazývaného někdy hostitelský počítač), který se nachází na jiném místě. Můžete se například připojit k pracovnímu počítači z domácího počítače, a získat tak přístup ke všem programům, souborům a síťovým prostředkům, jako byste pracovali přímo s počítačem v práci. V pracovním počítači můžete ponechat spuštěné programy, odebrat se domů a na domácím počítači zobrazit pracovní plochu počítače v práci s těmito programy.

Informace o přehrávání videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Access another computer using Remote Desktop.

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy týkající programu Připojení ke vzdálené ploše.

Zobrazit vše

Které edice systému Windows 7 zahrnují program Připojení ke vzdálené ploše?

Program Připojení ke vzdálené ploše zahrnují všechny edice systému Windows 7.

 • Program Připojení ke vzdálené ploše lze použít k navázání připojení z libovolné edice systému Windows 7.

 • Můžete se připojit k počítačům se systémem Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise.

 • Připojení ke vzdálené ploše nelze použít pro připojení k počítačům se systémem Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic nebo Windows 7 Home Premium.

Jak povolím vzdálená připojení v počítači, ke kterému se chci připojit?

Jestliže počítač, ke kterému se chcete připojit, používá systém Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate nebo Windows 7 Enterprise, postupujte následovně:

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Nastavení vzdáleného přístupu. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte ve skupinovém rámečku Vzdálená plocha jednu ze tří možností a potom klikněte na tlačítko Vybrat uživatele.

  Pokud jste k počítači přihlášeni jako správce, bude váš aktuální uživatelský účet přidán do tohoto seznamu vzdálených uživatelů automaticky, a proto můžete následující dva kroky přeskočit.

 4. V dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Vyberte objekt typu: uživatelé nebo skupiny proveďte následující kroky:

  • Chcete-li zadat umístění hledání, klikněte na tlačítko Umístění a vyberte umístění, ve kterém chcete hledat.

  • Do textového pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte uživatelské jméno, které chcete přidat, a klikněte na tlačítko OK.

  Příslušné jméno se zobrazí v seznamu uživatelů v dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy.

Poznámky:

 • K počítači, který se nachází v režimu spánku nebo hibernace, se nelze připojit. Ujistěte se proto, zda jsou nastavení režimu spánku a hibernace na vzdáleném počítači nastavena na hodnotu Nikdy. (Režim hibernace není dostupný u všech počítačů.) Informace o provádění těchto změn naleznete v tématu Změna, vytvoření nebo odstranění schématu napájení (schéma).

 • Připojení ke vzdálené ploše nelze použít pro počítače se systémem Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic nebo Windows 7 Home Premium.

 • Informace o povolení připojení z počítače mimo domácí síť získáte v nápovědě a podpoře systému Windows v tématu Povolení připojení ke vzdálené ploše mimo domácí síť.

Jak mohu změnit nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše?

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text připojení ke vzdálené ploše a v seznamu výsledků klikněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Do pole Počítač zadejte název počítače, ke kterému se chcete připojit.

 3. Před připojením klikněte na tlačítko Možnosti a proveďte požadované změny na kartách Zobrazení, Místní prostředky, Programy, Výkon a Upřesnit.

  Poznámka

  • Chcete-li tyto změny uložit pro příští připojení, klikněte na kartu Obecné a potom klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Klikněte na tlačítko Připojit.

Proč nemohu změnit některá nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše?

Správce systému řídí tato nastavení prostřednictvím zásad skupiny.

Co je úplný název počítače?

Úplný název počítače, kterému se také říká plně kvalifikovaný název domény (FQDN), obsahuje název hostitelského počítače, název domény a všech domén vyšší úrovně. Úplný název počítače pojmenovaného například host může být host.example.microsoft.com.

Které edice systému Windows 7 zahrnují podporu více monitorů pro funkci Připojení ke vzdálené ploše?

V edici Windows 7 Ultimate a Windows 7 Enterprise program Připojení ke vzdálené ploše podporuje ve vzdálené relaci použití několika obrazovek s vysokým rozlišením. Jestliže chcete, aby plocha vzdáleného počítače umožňovala použití několik monitorů, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Spusťte program Připojení ke vzdálené ploše takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text připojení ke vzdálené ploše a v seznamu výsledků klikněte na položku Připojení ke vzdálené ploše.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti a poté klikněte na kartu Zobrazení.

 3. Zaškrtněte políčko Použít všechny monitory pro vzdálenou relaci a potom klikněte na tlačítko Připojit.

Poznámky:

 • Tato funkce se někdy nazývá nepřetržité rozlišení. Chcete-li přepnout do nebo z režimu celé obrazovky zobrazené na více monitorech, stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+BREAK.

 • Jestliže během relace vzdálené plochy používáte několik monitorů, nelze použít kompozici plochy. Kompozice plochy poskytuje pro relace vzdálené plochy prvky prostředí Aero, například průsvitná okna.

Jak mohu změnit naslouchající port programu Připojení ke vzdálené ploše?

Z důvodu zvýšení zabezpečení můžete nastavit jiný port (místo standardního portu 3389), který používá program Připojení ke vzdálené ploše (na kterém takzvaně naslouchá). Při přihlašování zadejte název vzdáleného počítače, dvojtečku a číslo nového portu, například Pocitac1:3390. Pokyny k trvalému nastavení změn naleznete na stránce Jak změnit naslouchající port programu Připojení ke vzdálené ploše na webu Nápověda a podpora společnosti Microsoft.