S funkcí Připojení ke vzdálené ploše můžete sedět u jednoho počítače a připojit se ke druhému, který je umístěný jinde (vzdálený počítač). Můžete se například připojit k pracovnímu počítači z domácího počítače a používat tak všechny aplikace, soubory a síťové prostředky, jako byste seděli přímo u počítače v práci.

Zobrazit vše

Jak se pomocí funkce Připojení ke vzdálené ploše můžu připojit k jinému počítači?

 1. Nastavte vzdálený počítač tak, aby umožňoval vzdálené připojení.

  1. Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky a potom klepněte na Hledat.
   (Pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na Hledat.)

  2. Do vyhledávacího pole zadejte vzdálená plocha a potom klepněte nebo klikněte na Vyberte uživatele, kteří mohou používat vzdálenou plochu. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  3. V dialogu Vlastnosti systému vyberte v části Vzdálená plocha tlačítko Umožnit vzdálená připojení k tomuto počítači.

  4. Klepněte nebo klikněte na Vybrat uživatele a v dialogu Uživatelé vzdálené plochy klepněte nebo klikněte na Přidat.

  5. V dialogu Vybrat uživatele nebo skupiny udělejte toto:

   1. Pokud chcete určit prohledávané umístění, klepněte nebo klikněte na Umístění a vyberte umístění, které chcete prohledat.

   2. Do pole Zadejte názvy objektů k výběru zadejte jméno nebo uživatelské jméno osoby, kterou chcete přidat, a potom klepněte nebo klikněte na OK. Uvedené jméno se přidá do seznamu osob, které se můžou připojit k tomuto počítači.

 2. Když se chcete připojit ke vzdálenému počítači, musíte znát jeho úplný název.

  1. Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

  2. Úplný název počítače najdete v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

 3. Kromě toho je potřeba zajistit, aby nastavení pro spánek a hibernaci bylo Nikdy. K počítači v režimu spánku nebo v hibernaci se totiž nejde připojit. Další informace najdete v tématu Plány napájení: nejčastější dotazy

 4. Nakonec zadejte úplný název vzdáleného počítače do funkce Připojení ke vzdálené ploše na svém místním počítači.

Poznámka

 • Vzdálené připojení můžete povolit jen u počítačů, které využívají určité operační systémy Windows. Další informace najdete v následující části Ke kterým počítačům se můžu připojit pomocí funkce Připojení ke vzdálené ploše?

Ke kterým počítačům se můžu připojit pomocí funkce Připojení ke vzdálené ploše?

K navázání připojení můžete použít počítač s některou edicí Windows XP, Windows Vista a Windows 7, počítač s Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 nebo Windows RT 8.1. Na vzdáleném počítači musí běžet některý z těchto operačních systémů Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Jak se připojím k pracovnímu počítači?

K pracovnímu počítači se můžete připojit z jiného počítače v práci nebo ze svého domácího počítače. K počítači se může přihlásit vždy jen jedna osoba. Pokud pracovní počítač používá někdo jiný, při vašem přihlášení tuto osobu automaticky odhlásíte. Ve chvíli, kdy spustíte vzdálené připojení, otevře brána Windows Firewall automaticky požadovaný port. Pokud používáte jinou bránu firewall, musí být otevřený port pro vzdálenou plochu (obvykle 3389).

Připojení z pracovního počítače k jinému pracovnímu počítači

 1. Otevřete Připojení ke vzdálené ploše: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte mstsc a potom klepněte nebo klikněte na mstsc.

 2. Zadejte název pracovního počítače, ke kterému se chcete připojit, a klikněte na Připojit. (Místo názvu počítače můžete zadat jeho IP adresu.)

Připojení z domácího počítače k pracovnímu počítači

Pokud se chcete z domácího počítače připojit k pracovnímu počítači, musíte se připojit k vaší firemní síti. To uděláte jedním ze dvou způsobů (pokud nevíte, který z nich použít, obraťte se na správce systému):

 • Virtuální privátní síť (VPN): Sítě VPN umožňují připojit počítače přes Internet k rozsáhlým sítím (obvykle firemním). Než začnete, zeptejte se správce IT na název serveru VPN.

  1. Chcete-li otevřít Průvodce připojením k Internetu, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na tlačítko Hledat (nebo pokud používáte myš, přejděte ukazatelem do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů a potom klikněte na tlačítko Hledat), zadejte do vyhledávacího pole text Centrum síťových připojení a sdílení, klepněte nebo klikněte na položku Nastavení a potom klepněte nebo klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení. Klepněte nebo klikněte na možnost Nastavit nové připojení nebo síť a potom klepněte nebo klikněte na položku Připojit k firemní síti.

  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  3. Otevřete Připojení ke vzdálené ploše: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte mstsc a potom klepněte nebo klikněte na mstsc.

  4. Zadejte název pracovního počítače, ke kterému se chcete připojit, a klikněte na Připojit. (Místo názvu počítače můžete zadat jeho IP adresu.)

 • Server služby Brána vzdálené plochy (Brána VP): Server služby Brána VP umožňuje uživatelům připojení k pracovním počítačům ve firemní síti z libovolného počítače připojeného k internetu, i když tyto dvě sítě používají jiné protokoly. Správce systému nemusí povolit změny nastavení serveru služby Brána VP.

  1. Otevřete Připojení ke vzdálené ploše: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte mstsc a potom klepněte nebo klikněte na mstsc.

  2. Klepněte nebo klikněte na Zobrazit možnosti, na kartu Upřesnit a v části Připojení z libovolného místa klepněte nebo klikněte na tlačítko Nastavení.

  3. Vyberte Použít toto nastavení serveru služby Brána VP a zadejte název serveru (tyto informace vám poskytne správce systému).

  4. V oblasti Způsob přihlášení vyberte jednu z těchto možností:

   • Umožnit výběr později. Tato možnost vám umožní vybrat způsob přihlášení po připojení.

   • Požádat o heslo (NTLM). Tato možnost zobrazí při připojení výzvu k zadání hesla.

   • Čipová karta. Tato možnost zobrazí při připojení výzvu k vložení čipové karty.

  5. Aby bylo připojení rychlejší, zaškrtněte políčko Nepoužívat server služby Brána VP pro místní adresy.

   Tuto možnost doporučujeme proto, že pokud se server služby Brána VP nachází v jiné síti než vy, nebudete se moct k počítačům v této síti připojit.

  6. Klepněte nebo klikněte na tlačítko OK, klepněte nebo klikněte na kartu Obecné, zadejte název počítače, ke kterému se chcete připojit, a klepněte nebo klikněte na tlačítko Připojit. (Místo názvu počítače můžete zadat jeho IP adresu.)

Jak můžu otevřít Úvodní obrazovku a ovládací tlačítka, pokud se připojím ke vzdálenému počítači s Windows 8.1 z počítače s Windows 8.1?

Pomocí panelu připojení, který se objeví v horní části obrazovky, můžete ve vzdáleném počítači otevřít Úvodní obrazovku, ovládací tlačítka, nedávné aplikace a používat funkci Připojení ke vzdálené ploše vedle dalších aplikací.
Nabídka ovládacích tlačítek v panelu připojení
Nabídka ovládacích tlačítek v panelu připojení

Poznámka

 • Pokud není okno funkce Připojení ke vzdálené ploše maximalizované, je potřeba pro zobrazení Úvodní obrazovky, ovládacích tlačítek a dalších možností kliknout na ikonu Připojení ke vzdálené ploše v levé horní části okna.

Proč se nemůžu připojit pomocí programu Připojení ke vzdálené ploše?

Tady je několik možných řešení běžných problémů, se kterými se můžete setkat, pokud se snažíte připojit ke vzdálenému počítači. Pokud vám tato řešení nepomůžou, najdete další nápovědu na webu komunity Microsoft.

 • Vzdálený počítač nelze najít. Pokud vidíte tuto chybu, obraťte se na správce vzdáleného počítače a ověřte, že máte správný název počítače. Zkontrolujte, jestli jste tento název zadali správně. Pokud se i přesto nemůžete připojit, zkuste místo názvu vzdáleného počítače zadat jeho IP adresu.

 • Došlo k problému se sítí. Zkontrolujte tyto požadavky:

  • Váš směrovač je zapnutý (pouze u domácích sítí).

  • Kabel sítě Ethernet je připojený do síťového adaptéru (pouze u kabelových sítí).

  • Přepínač bezdrátové sítě, který váš počítač používá, je zapnutý (pouze u přenosných počítačů v bezdrátových sítích).

  • Síťový adaptér funguje.

  Pokud problém přetrvává, obraťte se na osobu, která síť instalovala.

 • Je možné, že port vzdálené plochy blokuje brána firewall. Pokud používáte bránu Windows Firewall, postupujte takto:

  1. Otevřete bránu Windows Firewall: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte firewall a potom klepněte nebo klikněte na Brána Windows Firewall.

  2. Klepněte nebo klikněte na Povolit aplikaci nebo funkci průchod bránou Windows Firewall.

  3. Klepněte nebo klikněte na Změnit nastavení. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

  4. V části Povolené aplikace a funkce vyberte Vzdálená plocha a potom klepněte nebo klikněte na OK.

  Pokud používáte jinou bránu firewall, ujistěte se, že je port vzdálené plochy (obvykle 3389) otevřený.

 • Je možné, že ve vzdáleném počítači nejsou nastavená vzdálená připojení. Pokud chcete tento problém vyřešit, podívejte se na otázku „Jak se pomocí funkce Připojení ke vzdálené ploše můžu připojit k jinému počítači?“ v tomto tématu.

 • Je možné, že vzdálený počítač umožňuje jenom připojení počítačů s nastaveným ověřováním na úrovni sítě. Další informace najdete v tomto tématu u otázky „Které typy připojení ke vzdálené ploše mám povolit?”.

 • Vzdálený počítač může být vypnutý. K počítači, který je vypnutý, v režimu spánku nebo v režimu hibernace se nejde připojit. Proto ověřte, jestli je nastavení spánku a hibernace ve vzdáleném počítači nastavené na Nikdy. (Režim hibernace není dostupný u všech počítačů.) Další informace najdete v tématu Plány napájení: nejčastější dotazy.

Poznámka

 • Pokud vidíte přihlašovací obrazovku vzdáleného počítače, ale nemůžete se přihlásit, zřejmě nejste ve vzdáleném počítači přidaní do skupiny Remote Desktop Users nebo do jiné skupiny s oprávněními správce. Požádejte svého správce systému o přidání.

Jak můžu změnit nastavení programu Připojení ke vzdálené ploše?

U svého vzdáleného připojení můžete změnit různá nastavení, včetně velikosti plochy vzdáleného počítače, zvuku a rychlosti připojení.

 1. Otevřete Připojení ke vzdálené ploše: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte mstsc a potom klepněte nebo klikněte na mstsc.

 2. Zadejte název počítače, ke kterému se chcete připojit.

 3. Před připojením klepněte nebo klikněte na Zobrazit možnosti a proveďte požadované změny na kartách Zobrazení, Místní prostředky, Programy, VýkonUpřesnit.

 4. Pokud chcete tyto změny uložit pro příští připojení, klepněte nebo klikněte na kartu Obecné a potom na Uložit.

 5. Klepněte nebo klikněte na Připojit.

Proč nejde některá nastavení Připojení ke vzdálené ploše změnit?

Je možné, že tato nastavení má na starosti váš správce systému. Požádejte správce o další informace.

Jaké typy připojení ke vzdálené ploše povolit?

Než se vy nebo někdo jiný bude moct připojit ke vzdálenému počítači, je potřeba ve vzdáleném počítači zvolit vhodné nastavení připojení. Nastavení vzdáleného připojení změníte takto:

 1. Otevřete Systém: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Systém a klepněte nebo klikněte na Systém.

 2. Klikněte na Nastavení vzdáleného přístupu. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

Jsou dvě možnosti nastavení vzdáleného připojení:

 • Neumožnit vzdálené připojení k tomuto počítači Tímto nastavením zabráníte komukoli ve vzdáleném připojení k vašemu počítači.

 • Umožnit vzdálené připojení k tomuto počítači Tímto nastavením umožníte vzdálená připojení k vašemu počítači.

  Pokud víte, že uživatelé, kteří se budou připojovat k vašemu počítači, používají na svých počítačích Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1, zaškrtněte políčko Umožnit připojení pouze těch počítačů, v nichž je spuštěna Vzdálená plocha s ověřováním na úrovni sítě (doporučeno). Tyto verze Windows využívají ověřování na úrovni sítě. Jedná se o metodu ověřování, která dokončí ověřování uživatele ještě před navázáním úplného připojení a před zobrazením přihlašovací obrazovky. To pomáhá chránit počítač před hackery a malwarem.